BYD ATTO 3
Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 1/4]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 1/4]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı gelir araştırmasının 2017 sonuçlarını açıklıyoruz.

Geçtiğimiz Mayıs ayının son günü Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin anketini yayına almıştık. Haziran sonunda anketi kapattık ve araştırmamıza katılan 4 bin kişinin doldurduğu veri setini ayıklama, inceleme ve düzenleme işine giriştik. Bu yıl araştırmamızı Evrim Aydın Şaher yönetiminde geliştirdik ve tamamladık. Araştırma sonuçlarının yayına hazırlığını da yine Evrim sağladı. Yıl sonuna geldiğimiz bugünlerde ajanslarda ve reklamveren şirketlerde maaş artışlarıyla ilgili kararlar verilirken biz de araştırmamızın sonuçlarını yayınlıyoruz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını 4 bölümde ele aldık:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler

Bigumigu’nun 2017 reklam ve pazarlama sektöründe ortalama maaşlar ve memnuniyet anketine katılan 4.019 kişinin %83’u İstanbul’da, %5’i Ankara’da %4’u ise İzmir’de çalışıyor.

Ajanslardan ve Markalardan Katılım

Katılımcıların %71’i ajans çalışanı. Ankete katılan ajans çalışanlarının yarısından fazlası, çalışan sayısı 25 veya altında olan, daha küçük çaplı ajanslarda çalışıyor.

Ankete ajanslardan katılanların %35’i dijital/sosyal medya ajanslarında çalıştıklarını belirtirken, %27’si 360 derece tam hizmet ajanslarında, %18’i de geleneksel/konvansiyonel ajanslarda çalıştıklarını belirtiyor.

Ajanslardan ankete katılanların %65’i bağımsız ajanslardan, %22’si tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarından, %13 ise kısmi hisseyle Türk bir ortakla yönetilen network ajanslarından.

Markalarda çalışanlar, anket katılımcılarının %29’unu oluşturuyor. Markalardan katılanların yarısından fazlası 100’ün üzerinde çalışanı olan şirketlerden. Küçük ve orta ölçekli şirketlerden katılım büyük ölçüde eşit oranda. Marka çalışanlarının 3’te 2’si sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerden, diğer 3’te 1’i ise uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan şirketlerden.

Cinsiyete Göre Katılım

Ankete katılan erkeklerin sayısı, kadınların sayısından fazla. Katılımcıların %62’si erkek iken, %38’i kadın. Markalarda çalışan kadınların (%44) ve erkeklerin (%56) katılım oranı ajanslarda çalışan kadın (%36) ve erkek (%64) oranına göre daha dengeli.

Deneyim Süresine Göre Katılım

Ankete katılım oranları çalışanların deneyim sürelerine göre değerlendirildiğinde en çok yanıtın 3-5 yıl arası deneyimi olan gruptan olduğu görülüyor. Üç yıl ve daha fazla deneyimi olanlar, katılanların %65’ini oluşturuyor. Katılanların deneyim süreleri ajanslarda da markalarda da benzer bir dağılım sergiliyor.

Pozisyonlara Göre Katılım

Ankete katılım en çok grafik tasarımcı pozisyonunda çalışanlardan (%11). Sanat yönetmeni (%9), metin yazarı (%7), ve sosyal medya uzmanı (%5) katılımın yüksek olduğu diğer pozisyonlar. Aşağıda tüm katılımcıların pozisyonlara göre dağılımını görebilirsiniz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin diğer bölümleri:
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.