Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 3/4]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 3/4]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı maaş araştırmasının 2017 sonuçlarını açıklıyoruz.

Geçtiğimiz Mayıs ayının son günü Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin anketini yayına almıştık. Haziran sonunda anketi kapattık ve araştırmamıza katılan 4 bin kişinin doldurduğu veri setini ayıklama, inceleme ve düzenleme işine giriştik. Bu yıl araştırmamızı Evrim Aydın Şaher yönetiminde geliştirdik ve tamamladık. Araştırma sonuçlarının yayına hazırlığını da yine Evrim sağladı. Yıl sonuna geldiğimiz bugünlerde ajanslarda ve reklamveren şirketlerde maaş artışlarıyla ilgili kararlar verilirken biz de araştırmamızın sonuçlarını yayınlıyoruz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını 4 bölümde ele aldık:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri

Grafik Tasarımcı

İstanbul’da ajanslarda çalışan grafik tasarımcıların ortalama maaşı 2.800 TL. Türkiye genelinde çalışan grafik tasarımcılar içinse ortalama maaş 2.500 TL.

Ajanslarda deneyim arttıkça grafik tasarımcıların ortalama maaşının da yükseldiği gözlemleniyor. İstanbul’da 6 yıl ve üzeri deneyim için ortalama maaş 3.800 TL iken, 3-5 yıl arası deneyim için 2.650 TL, 1-2 yıl için 2.250 TL, 1 yıldan az deneyim için ise 1.750 TL. Türkiye genelinde ortalama maaşlar ise 6 yıl ve üzeri deneyimli çalışanlar için 3.000 TL, 3-5 yıl arası için 2.500, 1-2 yıl arası için 2.000 ve 1 yıldan az deneyim içinse 1.550 TL.

Bu pozisyonda kadınların ve erkeklerin aldığı ortalama maaşlar arasında hem İstanbul’da hem Türkiye genelinde istatistiksel bir fark gözlemleniyor. İstanbul’da ortalama maaşlar kadınlar için 2.500 TL, erkekler için 3.000 iken, ülke çapında kadınlar için 2.000 TL, erkekler için 2.500 TL.

İstanbul’da markalarda çalışan grafik tasarımcıların aldığı ortalama maaş 3.000 TL iken, Türkiye için ortalama maaş 2.600 TL.

İstanbul ve Türkiye genelinde Grafik Tasarımcı maaşlarının deneyime göre gösterdiği değişim tablosu:

İstanbul’da 1-2 yıl deneyimli grafik tasarımcıların ortalama maaşı 2.500 TL, 3-5 yıl deneyimlilerin 2.900 TL, 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlarınsa 3.475 TL.

Markalarda çalışan grafik tasarımcıların ortalama maaşının şirket çalışan sayısına göre değiştiği görülüyor. İstanbul’da 100 üzeri çalışan sayısı olan şirketler için ortalama maaş 3.200 TL, 26-100 arası çalışan sayısı olan şirketler için 3.000, TL 11-25 kişi olan şirketler için 2.100 TL, 1-10 kişi olan şirketler ise 2.050 TL olarak gözlemleniyor.

Kadın erkek arası ortalama maaşlardaki fark markalarda da gözlemleniyor. İstanbul’da kadınlar için ortalama maaş 2.700 TL, erkekler için 3.100 TL iken, Türkiye genelinde kadınlar için ortalama maaş 2.300 TL, erkekler için 3.000 TL olarak gözlemleniyor.

Sanat Yönetmeni

İstanbul’da ajanslarda çalışan sanat yönetmenleri ortalama 3.800 TL maaş alıyor. Sanat yönetmenleri için Türkiye çapında ortalama maaş 3.500 TL.

Deneyimle beraber ajanslarda çalışan sanat yönetmenlerinin aldığı ortalama maaşlar da artıyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimli sanat yönetmenleri ortalama 2.250 TL, 1-2 yıl arası deneyimi olanlar ortalama 2.500 TL, 3-5 yıl deneyimi olanlar 3.500 TL, 6 yıl ve üstü deneyimi olanlar ise ortalama 4.500 TL maaş alıyor. Türkiye genelinde ortalama maaşlar aynı düzeyde gözlemleniyor.

Kadın sanat yönetmenlerinin ve erkek sanat yönetmenlerinin aldıkları ortalama maaşlar arasında fark gözlemleniyor. İstanbul’da çalışan kadın sanat yönetmenleri ortalama 3.300 TL maaş aldıklarını belirtirken, erkekler için bu rakam 4.000 TL. Bütün şehirlerin ortalamasına bakıldığında, kadınlar için ortalama maaşın 3.000 TL, erkekler için 3.825 TL olduğu gözlemleniyor.

Ortalama maaşların ajansların büyüklüğüne göre değiştiği görülüyor. 1-10 kişilik ajanslarda sanat yönetmenlerinin aldığı ortalama maaş 3.200 TL, 11-50 kişilik ajanslarda 4.000 TL, 51-100 kişilik ajanslarda 4.500 TL, 100 üzeri çalışanı olan ajanslarda ise sanat yönetmenlerinin ortalama maaşı 4.675 TL. Ülke çapında orta ve büyük boyuttaki ajanslar için maaş ortalamaları İstanbul’da gözlenen ortalamalarla aynı. Bütün şehirler ele alındığında, 1-10 kişilik ajanslarda sanat yönetmenlerinin ortalama maaşı 3.000 TL, 11-25 kişilik ajanslarda ise 3.550 TL.

Sanat Yönetmeni maaşlarının deneyime ve çalışılan ajansın boyutuna göre gösterdiği değişim tablosu:

Ajansların yapısına göre bakıldığında sanat yönetmenleri için ortalama maaşlarda fark gözlemlenmezken, farklı tür ajanslardaki ortalama maaşlar farklılık gösteriyor. Geleneksel, konvansiyonel ve 360 derece tam hizmet ajanslarda ortalama maaş 4.000 TL iken, dijital ajanslarda 3.000 TL, etkinlik, deneyim ve doğrudan pazarlama ajanslarında ise 4.250 TL.

Ajanslarla karşılaştırıldığında, katılımcılardan markalarda çalışan sanat yönetmenlerinin sayısı bir hayli düşük. İstanbul için markalarda çalışan sanat yönetmenlerinin aldığı ortalama maaş 4.000 TL, ülke genelinde ise 3.600 TL.

Metin yazarı

Ajanslarda çalışan metin yazarlarının aldığı ortalama maaş İstanbul’da 3.000 TL, Türkiye genelinde ise 2.750 TL.

Diğer pozisyonlarda da olduğu gibi, deneyim arttıkça metin yazarlarının aldığı ortalama maaşlar da artıyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyim için 1.875 TL, 1-2 yıllık deneyim için 2.300 TL, 3-5 yıl deneyim için 3.500, 6 yıl ve daha fazla deneyimi olan metin yazarları içinse ortalama maaş 5.000 TL olarak gözlemleniyor. Metin yazarı olarak çalışan stajyerler için ortalama maaş ise 430 TL.

Ajansların boyutuna göre de ortalama maaşlarda farklılık gözlemleniyor. İstanbul’da 1- 10 kişilik ajanslarda çalışan metin yazarları için ortalama maaş 2.500 TL, 11-50 kişilik ajanslardakiler için 3.000 TL, 51-100 kişilik ajanslardakiler için 4.000 TL, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda çalışanlar içinse 4.400 TL.

Metin Yazarı maaşlarının deneyime ve çalışılan ajansın boyutuna göre gösterdiği değişim tablosu:

Birçok pozisyonda görülen cinsiyete dayalı ortalama maaş farkı metin yazarları pozisyonunda gözlemlenmiyor. Ne İstanbul ne de ülke genelinde metin yazarlarının ortalama maaşlarında ajansların yapısına göre bir farklılık gözlemlenmiyor.

İstanbul’da markalarda çalışan metin yazarları ortalama 3.500 TL maaş alıyor.

Yaratıcı Yönetmen

Yaratıcı yönetmenlerin çoğu ajanslarda çalıştıklarını belirtiyor. İstanbul’da yaratıcı yönetmenler için ortalama maaş 7.500 TL, ülke genelinde ise ortalama 7.000 TL.

Ajanslarda çalışan yaratıcı yönetmenlerin ortalama maaşları ne İstanbul’da ne de ülke genelinde deneyime dayalı olarak farklılık göstermiyor. Cinsiyete ve ajansın yapısına göre de ortalama maaşlarda farklılık gözlemlenmiyor.

İstanbul’da 1-10 kişilik ajanslarda çalışan yaratıcı yönetmenler için ortalama maaşlar 5.500 TL, 11-25 kişilik ajanslarda çalışanlar için 7.000 TL, 26-50 kişilik ajanslarda çalışanlar için 12.000 TL, 50’den fazla çalışanı olan ajanslar içinse 15.000 TL olarak gözleniyor.

Markalarda çalışan yaratıcı yönetmenlerinin hem İstanbul’da hem ülke çapında ortalama maaşı 5.000 TL olarak gözlemleniyor.

Sosyal Medya Uzmanı

Ajanslarda çalışan sosyal medya uzmanlarının aldığı ortalama maaş İstanbul’da 2.250 TL, Türkiye genelinde ise 2.000 TL.

Deneyim arttıkça sosyal medya uzmanlarının aldığı ortalama maaşların da artığı gözlemleniyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimi olan uzmanlar için ortalama maaş 1.700 TL, 1-2 yıl arası deneyimi olanlar için 2.000 TL, 3-5 yıl arası deneyimi olanlar içinse 3.000 TL.

Ajans çalışan sayısına ya da yapısına göre değerlendirildiğinde İstanbul’da ortalama maaşlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüyor. Ajanslarda kadın sosyal medya uzmanlarının ile erkek sosyal medya uzmanlarının aldığı ortalama maaşlar arasında da istatistiksel anlamda fark gözlemlenmiyor.

Markalarda çalışan sosyal medya uzmanları için ortalama maaş hem İstanbul’da hem ülke genelinde 2.500 TL olarak gözlemleniyor. Cinsiyete, deneyime, şirketin boyutu veya yapısına bağlı olarak ortalama maaşlarda farklılık gözlemlenmiyor.

Dijital Sanat Yönetmeni

Ankete katılan dijital sanat yönetmenlerinin büyük çoğunluğu ajanslarda çalıştıklarını belirtiyor. İstanbul’da ajanslarda çalışan dijital sanat yönetmenleri ortalama 3.600 TL alıyor.

Ajanslarda çalışan dijital sanat yönetmenlerinin maaşlarının deneyimle arttığı gözlemleniyor. İstanbul’da 1-2 yıl deneyimi olan yönetmenlerin ortalama maaşı 2.650 TL, 3-5 yıl deneyimi olanların 3.500 TL, 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlarınsa 5.000 TL olduğu gözlemleniyor.

Dijital sanat yönetmeni ortalama maaşlarında kadınlar ve erkekler arasında fark gözlemleniyor. İstanbul’da dijital sanat yönetmeni olarak çalışan erkekler ortalama 4.000 TL alırken, aynı pozisyonda çalışan kadınlar ortalama 3.000 TL alıyor.

Markalarda çalışan dijital sanat yönetmenlerinin ortalama maaşı 4.000 TL olarak gözlemleniyor.

Proje Yöneticisi

İstanbul ajanslarında çalışan proje yöneticileri için ortalama maaş 3.500 TL. Deneyim arttıkça proje yöneticilerinin aldığı ortalama maaşların da arttığı gözlemleniyor. Ortalama maaşlar 1-2 yıl deneyimi olan proje yöneticileri için 2.950 TL, 3-5 yıl deneyimi olanlar için 3.650 TL, 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlar içinse 4.000 TL. Kadın erkek ortalama maaşları arasında fark gözlemlenmiyor.

İstanbul’da markalarda çalışan proje yöneticileri için ortalama maaş 4.700 TL olarak gözlemleniyor.

Dijital Sanat Yönetmeni, Proje Yöneticisi ve Sosyal Medya Uzmanı pozisyonlarının deneyimle birlikte değişen maaş ortalamaları tablosu:

Müşteri Temsilcisi / Marka Temsilcisi

Ajanslarda çalışan müşteri temsilcilerinin için ortalama maaş İstanbul’da 2.500 TL.

Deneyim ile beraber müşteri temsilcilerinin ortalama maaşlarının da artığı gözlemleniyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimli müşteri temsilciler için ortalama maaş 1.925 TL, 1-2 yıl deneyimi olanlar için 2.500 TL. 3-5 yıl deneyimi olanlar için 3.050 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olanlar içinse 3.375 TL olarak görülüyor.

Ajans boyutuna veya yapısına göre ortalama maaşlarda fark gözlemlenmiyor. Kadınlar ve erkekler arasında da ortalama maaşlarda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmiyor.

Markalarda çalışan müşteri/marka temsilcileri için ortalama maaş 2.100 TL. Ajanslarda olduğu gibi markalarda da cinsiyete dayalı maaş farkı gözlemlenmiyor.

Müşteri Süpervizöru / Yöneticisi

Büyük çoğunluğu ajanslarda çalışan müşteri süpervizörleri/yöneticileri için ortalama maaş İstanbul’da 4.325 TL.

Müşteri süpervizörlerinin/yöneticilerinin aldığı ortalama maaşların deneyimle arttığı gözlemleniyor. İstanbul’da 1-2 yıl deneyimi olan müşteri süpervizörleri/yöneticileri için ortalama maaş 2.775 TL, 3 yıl ve üzeri deneyimi olanlar için ise ortalama maaş 4.500 TL.

Müşteri süpervizörü ve müşteri yöneticisi pozisyonları ortalama maaşlarında cinsiyete ya da ajans yapısına bağlı fark gözlemlenmiyor.

Müşteri Süpervizörü/Yöneticisi ve Müşteri Temsilcisi/Marka Temsilcisi pozisyonlarının deneyimle birlikte değişen maaş ortalamaları tablosu:

Müşteri Direktörü

Ankete katılan müşteri direktörlerinin hemen hepsi İstanbul’da ajanslarda çalışıyor. Cinsiyete, deneyime veya ajans yapısına göre istatistiksel anlamda fark gözlemlenmeyen ortalama maaşlar İstanbul’da çalışan müşteri direktörleri için 5.500 TL olarak görülüyor.

Pazarlama İletişim Uzmanı

Ankete katılan pazarlama iletişim uzmanlarının çoğu markalarda çalıştıklarını belirtiyor. Pazarlama iletişim uzmanlarının aldığı ortalama maaş hem İstanbul’da hem ülke genelinde 3.500 TL.

İstanbul’da bir yıldan az deneyimi olan uzmanlar için ortalama maaş 2.450 TL, 1-2 yıllık deneyim için 3.300 TL, 3-5 yıl için 3.500 TL ve 6 yıl ve üzeri için 4.917 TL olarak gözlemleniyor.

Pazarlama iletişim uzmanlarının ortalama maaşlarında cinsiyete veya şirket yapısına göre fark gözlemlenmiyor.

Ajanslarda çalışan pazarlama iletişim uzmanları için ortalama maaşlar 2.500 TL olarak gözlemleniyor.

Dijital Pazarlama Yöneticisi

Markalarda çalışan dijital pazarlama yöneticileri İstanbul’da ortalama 4.050 TL, ülke genelinde ise ortalama 3.800 TL alıyor.

Dijital pazarlama yöneticilerin aldığı ortalama maaş deneyimle beraber artıyor. İstanbul’da 1 -2 yıl deneyimi olan dijital pazarlama yöneticilerinin aldıkları ortalama maaş 3.550 TL iken, 3-5 yıl için 3.800 TL, 6 yıl ve üzeri içinse 5.500 TL.

Dijital pazarlama yöneticilerinin aldığı ortalama maaşlarda cinsiyete ya da şirket yapısına göre farklılık gözlemlenmiyor.

Ajanslarda çalışan dijital pazarlama yöneticileri İstanbul’da ortalama 4.000 TL, ülke genelinde ise ortalama 3.500 TL alıyor.

Kurumsal İletişim Uzmanı

Ankete katılan kurumsal iletişim uzmanlarının neredeyse hepsi markalarda çalışıyor. İstanbul’da çalışan kurumsal iletişim uzmanları için ortalama maaş 3.150 TL, Türkiye genelinde ise ortalama maaş 2.900 TL.

İstanbul’da çalışan 1-2 yıl arası deneyimi olan kurumsal iletişim uzmanları için ortalama maaş 2.700 TL, 3-5 yıla arası deneyimi olanlar için 3.000 TL, 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlar içinse 4.450 TL olarak gözlemleniyor. Ortalama maaşlarda cinsiyete ya da şirket yapısına bağlı olarak fark gözlemlenmiyor.

Pazarlama İletişim Müdürü

Pazarlama iletişim müdürü olarak ankete katılanların neredeyse hepsi İstanbul’da markalarda çalışıyor. Pazarlama iletişim müdürleri ortalama 7.000 TL maaş alıyor. Ortalama maaşlarda cinsiyete, deneyime ve şirket yapısına göre farklılık gözlemlenmiyor.

Dijital Pazarlama Yöneticisi, Kurumsal İletişim Uzmanı ve Pazarlama İletişimi Uzmanı pozisyonlarının deneyimle birlikte değişen maaş ortalamaları tablosu:

 

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin diğer bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Maaş Ortalamaları
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Teknik Not: Kişisel verilerin anonim hale getirilerek kullanılması gözetilerek 10’dan daha düşük sayıda yanıt alan kırılımlar yayınlanmamıştır.

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.