Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019 [Sonuçlar 1/3]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019 [Sonuçlar 1/3]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı çalışması 2019 Gelir Araştırması’nın sonuçlarını üç bölümde açıklıyoruz. İlk bölüm: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler.

2012 yılından bu yana, Türkiye’nin en büyük sektörel gelir anketlerinden biri olan Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nı sektör çalışanlarının katılımına sunuyoruz. Kasım 2019’da yayına aldığımız Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019 duyurusuyla birlikte açtılan anketi geçtiğimiz Şubat ayında sonlandırdık. 758 kişinin katıldığı anketten elde edilen sonuçları analiz ettik. Anketimizin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

2019 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını; Anket Katılımı ve Genel Bilgiler, Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları, Çalışanların Memnuniyeti konuları olmak üzere üç bölümde ele aldık.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019’un bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler

Bigumigu’nun 2019 reklam ve pazarlama sektöründe ortalama maaşlar ve çalışan memnuniyetini araştıran Bigumigu Gelir Araştırması Anketi’ne 758 kişi katıldı. Katılımcıların %89’u İstanbul’da, %4’ü Ankara’da, %3’ü ise İzmir’de olmak üzere %71’i ajansta, %21’i markada, %8’i ise freelance olarak çalışıyor.

Ajanslardan ve Markalardan Katılım

758 katılımcının 541’i (%71’i) ajans çalışanlarından oluşuyor ve bu çalışanların %76’sı çalışan sayısı 50 veya altında olan ajanslarda çalışıyor. Ankete katılan 159 marka çalışanın %49’sı ise çalışan sayısı 101 ve üzeri olan şirketlerde çalışıyor.

Ajans çalışanlarının %45’i dijital/sosyal medya ajanslarında çalıştıklarını belirtirken, %35’i geleneksel reklam ajanslarında çalıştıklarını belirtiyor.

Ajanslardan ankete katılanların %60’ı bağımsız ajanslarında, %27’si tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında, %13 ise kısmi hisseyle Türk bir ortakla yönetilen network ajanslarında çalışıyor.

Markalarda çalışanlar, anket katılımcılarının %21’ini oluşturuyor. Markalardan katılanların %49’u 100’ün üzerinde çalışanı olan şirketlerdenken, %51’i küçük ve orta ölçekli şirketlerden. Marka çalışanlarının %62’si sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerden, %38’i ise uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan şirketlerden.

Cinsiyete Göre Katılım

Ankete katılımcılarının %41’ni kadınlar, %59’ini ise erkekler oluşturuyor. Katılımcıların cinsiyet farklılığı göz önüne alındığında marka tarafında çalışanların %55’i kadınken, bu oran ajanslarda %37’ye, freelance çalışanlarda ise %34’e düşüyor. Bu anlamda ankete katılan sektör çalışanları için kadın ve erkek çalışan sayısı dengesine en fazla marka tarafında yaklaşıldığını söylemek mümkün.

Deneyim Süresine Göre Katılım

Hem marka tarafında, hem ajansta hem de freelance olarak çalışan katılımcılar için ankete katılım oranları, deneyimli çalışanlarda daha yüksek. En yüksek katılım %25 oranıyla 3-5 yıl deneyimli ve %27 oranıyla 6 yıl ve üzeri deneyime sahip ajans çalışanları tarafından gerçekleşmiş.

Pozisyonlara Göre Katılım

Ankete katılım en çok metin yazarı pozisyonunda çalışanlardan (%11) oldu. Sanat yönetmeni (%10), grafik tasarımcı (%9), ve sosyal medya uzmanı (%6) katılımın yüksek olduğu diğer pozisyonlar. Aşağıda tüm katılımcıların pozisyonlara göre dağılımını görebilirsiniz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019’un bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.