BYD ATTO 3
Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019 [Sonuçlar 2/3]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019 [Sonuçlar 2/3]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı çalışması 2019 Gelir Araştırması’nın sonuçlarını üç bölümde açıklıyoruz. İkinci bölüm: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları.

2012 yılından bu yana, Türkiye’nin en büyük sektörel gelir anketlerinden biri olan Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nı sektör çalışanlarının katılımına sunuyoruz. Kasım 2019’da yayına aldığımız Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019 duyurusuyla birlikte açtılan anketi geçtiğimiz Şubat ayında sonlandırdık. 758 kişinin katıldığı anketten elde edilen sonuçları analiz ettik. Anketimizin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

2019 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını; Anket Katılımı ve Genel Bilgiler, Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları, Çalışanların Memnuniyeti konuları olmak üzere üç bölümde ele aldık.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019’un bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları

Bu bölümde ajans, marka ve freelance çalışanların maaş ortalamalarını ve sigortalılık durumlarını inceleyeceğiz.

Ajanslar

Ankete katılan 541 ajans çalışanın verdiği yanıtlara göre ajans çalışanlarının maaş ortalamaları, ajansın bulunduğu şehir, çalışanların deneyimi ve cinsiyeti, ajans boyutları, yapısı ve türü ve son olarak pozisyon türü göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

Ajansın Bulunduğu Şehir

Ankete katılan ve ajans çalışanı olduğunu belirten katılımcıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, ajans çalışanlarının ortalama maaşları İstanbul’da 4.350 TL, ülke genelinde ise 4.200 TL olarak gözlemleniyor.

Ajans Çalışanının Deneyimi

Ajanslarda ortalama aylık net maaş, çalışanların deneyimiyle doğru orantılı olarak artış gösteriyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimi olanlar için ortalama maaş 2.400 TL iken bu rakam, 1-2 yıl deneyimliler için 3.000 TL, 3-5 yıl çalışanlar için 4.000 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olan çalışanlar için ise 6.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Türkiye geneli için ise ortalama maaşlar 1 yıldan az deneyimi olanlar için 2.300 TL, 1-2 yıl deneyimliler için 3.000 TL, 3-5 yıl deneyimi olanlar için 4.000 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olan çalışanlar için ise 6.000 TL olarak gözlemleniyor.

Ajans Çalışanının Cinsiyeti

Anket sonuçlarına göre reklam ajanslarında, kadınların ortalama maaşı hem Türkiye genelinde (3.825 TL) hem de İstanbul’da (4.000 TL) erkeklerin aldığı ortalama maaştan (4.500 TL) daha düşük. Ayrıca, 25 veya daha az çalışanı olan ajanslarda kadın ve erkek ortalama maaşlarında istatistiksel anlamlı fark gözlemleniyor.

Ajans Boyutları

Ortalama maaşlar, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da reklam ajanslarının boyutuna göre de fark gösteriyor. İstanbul’da 25 veya daha az çalışan sayısı olan ajanslarda ortalama maaş 4.000 TL iken, 26-50 arası olan ajanslarda 4.835 TL. Çalışan 51-100 arası olan ajanslarda ortalama maaş 5.000 TL iken, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda 4.325 TL’ye düşüyor.

Ankete katılan reklam ajansı çalışanlarının verdikleri bilgiler ışığında Türkiye genelinde maaş ortalamasına bakıldığında, 1-10 kişilik ajanslarda 4.000 TL, 11-25 kişilik ajanslarda 3.875 TL, 26-50 kişilik ajanslarda 4.835 TL, 51-100 kişilik ajanslarda 5.000 TL ve 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda ise 4.325 TL.

Ajans Yapısı ve Türü

Ajansların türüne ve yapısına göre ortalama maaşlarda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiyor.

Pozisyon Türü

2018 ve 2019 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nda ajans çalışanlarının ortalama maaşlarında değişim gözlemleniyor. Çoğu pozisyon için ortalama maaşlarda nominal artış gözlemleniyor. Aynı süre içindeki enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, birçok pozisyonlar için ortalama maaşların reel anlamda azaldığı gözlemleniyor. Bu anketin sonuçlarına göre, ajans çalışanlarında en yüksek ortalama maaş 15.000 TL ile genel müdür/başkanın olurken, düşük ortalama maaş 3.000 TL ile dijital metin yazarı pozisyonuna ait.

Markalar

Ankete katılan 159 marka çalışanın verdiği yanıtlara göre marka çalışanlarının maaş ortalamaları, markanın bulunduğu şehir, çalışanların deneyimi ve cinsiyeti, şirket yapısı ve son olarak pozisyon türü göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

Markanın Bulunduğu Şehir

Ankete katılan ve marka çalışanı olduğunu belirten katılımcıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, marka çalışanlarının ortalama maaşları İstanbul’da 5.500 TL, ülke genelinde ise 5.000 TL olarak gözlemleniyor. Markalardaki ortalama maaşın ajanslardaki ortalama maaştan yüksek olduğu gözlemleniyor.

Marka Çalışanının Deneyimi

Anket sonuçlarına göre marka çalışanları için, ortalama maaşın İstanbul’da daha Türkiye geneline kıyasla yüksek.

Deneyim bazında ajanslarda ve markalarda gözlemlenen ortalama maaşları karşılaştırdığımızda, 1 yıldan az veya 3 yıldan fazla deneyimi olan marka çalışanlarının ortalama maaşlarının, ajans çalışanlarına kıyasla daha yüksek olduğu gözlemleniyor. 1 – 2 yıl deneyimli çalışanlar için ise ajanslarda ve markalarda aldıkları maaş ortalamalarında istatistiksel bir fark gözlemlenmiyor.

Marka Çalışanının Cinsiyeti

Markalarda kadın ve erkek ortalama maaşlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmiyor.

Markanın Şirket Yapısı

Ankete katılan marka çalışanlarının %62’si sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde, %38’i ise uluslararası bir şirketin temsilciliğini yapıyor. Sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerdeki ortalama maaş hem İstanbul hem Türkiye çapında 4.500TL iken, uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde ortalama maaş İstanbul’da 6.000TL, Türkiye genelinde ise 6.100TL olarak gözlemleniyor.

Pozisyon Türü

2018 ve 2019 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nda marka çalışanlarının ortalama maaşlarında değişim gözlemleniyor. Dijital pazarlama uzmanı ve grafik tasarımcısı ortalama maaşlarında reel anlamda düşüş gözlemlenmektedir.

Freelance

Ankete katılan 58 Freelance çalışanın yanıtlarından elde edilen sonuçlar, çalışanların  deneyiminin arttıkça ortalama aylık gelirlerinin de artığını gösteriyor.  Bu durumda, 6 yıl ve daha uzun süre freelance olarak çalışanlar aylık ortalama 6.000 TL gelire sahip olduğu, 3-5 yıl deneyimi olan çalışanların aylık ortalama 4.080 TL gelire, 1-2 yıl tecrübeye sahip freelance çalışanların ise aylık ortalama 3.250 TL gelire sahip olduğunu gözlemlendi.

Sigortalılık Oranları

Ankete katılanların %96’sı sigortalı olduğunu belirtiyor. Ajanslarda çalışanların %95’inin, marka çalışanlarının ise tamamının sigortalı olduklarını gözlemliyoruz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2019’un bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Not: Reel maaşlarını hesaplamak için TUİK’ten Mayıs 2018, Kasım 2019 arası Tüketici Fiyat Endeksi kullanılmıştır.

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.