Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 4/4]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 4/4]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı maaş araştırmasının 2017 sonuçlarını açıklıyoruz.

Geçtiğimiz Mayıs ayının son günü Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin anketini yayına almıştık. Haziran sonunda anketi kapattık ve araştırmamıza katılan 4 bin kişinin doldurduğu veri setini ayıklama, inceleme ve düzenleme işine giriştik. Bu yıl araştırmamızı Evrim Aydın Şaher yönetiminde geliştirdik ve tamamladık. Araştırma sonuçlarının yayına hazırlığını da yine Evrim sağladı. Yıl sonuna geldiğimiz bugünlerde ajanslarda ve reklamveren şirketlerde maaş artışlarıyla ilgili kararlar verilirken biz de araştırmamızın sonuçlarını yayınlıyoruz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını 4 bölümde ele aldık:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Sigortalılık Oranları

Ankete katılanların %94 sigortalı olduğunu belirtiyor. Ajanslarda sigortalı çalışan oranı %93,3’ken markalarda %96,3.

Hem ajanslarda hem markalarda deneyim arttıkça sigortalı çalışanlar oranının arttığı görülüyor. Her deneyim diliminde markalardaki sigortalı oranı ajanslardaki orandan yüksek.

Ajansların ve markaların boyutlarına göre sigortalı oranına bakıldığında çalışan sayısı arttıkça sigortalı oranının da arttığı gözlemleniyor. 1-10 kişilik ajanslarda ve markalarda sigortalı oranı %88 civarındayken, 100’den fazla çalışan olan yerler için bu oran %98’ı buluyor.

Ajanslarda çalışan kadınlardan %92,6’sının, markalarda çalışan kadınlardan ise %96,9’unun sigortalı olduğu gözleniyor. Erkekler için ise sigortalı çalışanların oranı ajanslarda %93,8, markalarda %95,9.

İstanbul’da faaliyet gösteren ajanslarda sigortalı çalışanların oranı %94,6, markalarda ise %97,3 olarak gözlemleniyor. Deneyim ve çalışan sayısına göre değerlendirildiğinde İstanbul’daki sigortalı oranlarının Türkiye genelindeki oranlarla benzerlik sergilediği görülüyor.

İstanbul’daki ajanslarda çalışan kadınların %93.5i sigortalı olduğunu belirttirken, markalarda bu oran %97,4. Erkekler içinse sigortalı oranları ajanslarda %95,2, markalarda %97,1.

Memnuniyet

“İşimden genel olarak memnunum”

Ajanslarda çalışanların %44’ü işlerinden memnun olduklarını belirtirken, markalarda bu oran %50. Memnuniyetleriyle ilgili olarak olumsuz yanıt verenlerin oranı ajanslarda %24, markalarda ise %20. Hem ajanslarda hem de markalarda çalışanların yaklaşık üçte biri bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

İşimden genel olarak memnunum

2014 memnuniyet sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, genel olarak benzer bir tablo gözlemleniyor. Ajans çalışanlarının %25’i işinden genel olarak memnun olmadıklarını, %40 ise memnun olduklarını belirtiyor. Markalarda memnun olmadığını belirtenlerin oranı %23, genel olarak memnun olduğunu söyleyenlerin ise %48.

Hem ajanslarda hem markalarda memnun olduğunu belirten erkeklerin yüzdesi memnun olduğunu belirten kadınların yüzdesinden yüksek. Ajanslarda çalışan erkeklerin $46’si islerinden memnun olduklarını belirtirken, ajanslarda çalışan kadınların %41’i islerinden memnun olduklarını belirtiyor. Markalara bakıldığında erkeklerin %52’si islerinden memnun olduğunu söylerken, markalarda çalışan kadınlar arasında bu oran %47.

İşimden genel olarak memnunum

Ajansların büyüklüğüne göre değerlendirildiğinde, orta büyüklükteki (26-50) ajans çalışanlarının diğer boyuttaki ajanslara göre daha yüksek oranda (%29) işlerinden genel olarak memnun olmadıkları görülüyor. Aynı zamanda işlerinden memnun olduklarını söyleyenlerin en düşük oranda (%37) olduğu yerler de 26-50 kişilik ajanslar.

İşimden genel olarak memnunum

“Ajansım/Şirketim başarılı bir şirkettir”

Ankete katılan ajans çalışanlarının yarısı ajanslarının başarılı olduğuna  katılıyor (%51). Markalarda çalışanlar arasında şirketlerinin başarılı olduğuna katılanların oranı daha yüksek (%63).  Çalıştıkları şirketin başarılı olduğuna katılmayanlar ise ajanslarda %18, markalarda %9 oranında. Anket katılımcılarının yaklaşık üçte biri çalıştıkları yerin başarılı olup olmadığı konusunda kararsız.

Ajansım/Şirketim başarılı bir şirkettir

2014 memnuniyet anketi sonuçlarına bakıldığında ajans çalışanlarının %18’i ajanslarını başarılı ve iyi bulmadıklarını söylerken, %47’si başarılı ve iyi bulduklarını belirtiyor. Markalarda şirketlerinin başarılı ve iyi olduğuna katılmayanlar %13, başarılı ve iyi olduğuna katılanlar ise %62.

Kadınların %48’i, erkeklerin %52’si çalıştıkları ajansın başarılı ve iyi olduğuna katılırken, markalarda şirketinin başarılı ve iyi olduğuna katılan kadınlar %62, erkekler ise %64. Çalıştıkları ajansın başarılı ve iyi olduğuna katılmayan kadınlar %20, erkekler %17 iken, çalıştıkları şirketin  başarılı olduğuna katılan kadınlar %8, erkekler %10.

Ajanslarının başarılı ve iyi olduğuna katılanların oranı, 50’den fazla çalışanı olan ajanslarda daha küçük ajanslara göre daha yüksek. 51-100 kişilik ajanslarda çalışanların %63’ü, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda ise çalışanların %77’i ajanslarının başarılı ve iyi olduğunu söylerken, daha küçük ajanslarda bu oran %44-%47 arasında değişiyor. Ajanslarının başarılı ve iyi olduğuna katılmayanların yüzdesi de ajans çalışan sayısıyla ters orantılı. 25 veya daha az kişilik ajanslarda çalışanların yaklaşık %20’si ajanslarının başarılı olmadığını belirtirken, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda bu oran %7.

Ajansım/Şirketim başarılı bir şirkettir

Markalarda çalışanlar arasında şirketinin başarılı ve iyi bir şirket olduğunu düşünenlerin yüzdesi en fazla 100’den fazla çalışanı olan şirketlerde (%68). 51- 100 çalışanlı şirketlerde şirketini başarılı bulduğunu söyleyenlerin oranı %62 iken, daha küçük şirketlerde bu oran %57 civarında. Şirketlerinin başarılı olduğuna katılmayanların en fazla 51-100 arası çalışanı olan şirketlerde görülüyor (%14). Diğer şirketlerde bu oran %7-%11 arasında değişiyor.

Ajansım/Şirketim başarılı bir şirkettir

Ajanslar arasında çalıştıkları yeri başarılı bulanların yüzdesi en fazla, %63 ile, tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında görülüyor. Kısmi hisseyle Türk ortakla yönetilen network ajanslarında çalıştıkları yerin başarılı ve iyi olduğuna katılanların oranı %54 iken, bağımsız ajanslarda bu oran %46. Ajanslarının başarılı ve iyi olduğuna  katılmayanların oranı bağımsız ajanslarda %20, kısmi hisseyle Türk ortakla yönetilen network ajanslarında %16, tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında ise %12 olarak görülüyor.

Uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan markalarda, şirketinin başarılı ve iyi olduğuna katılanların oranı %72, katılmayanların oranı %7 iken, sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde ise şirketlerinin başarılı olduğuna  katılanların oranı %59, katılmayanlarınki %11.

“Ajansım/Şirketim çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenir”

Anket katılımcıları arasında, çalıştıkları yerin, çalışanların mutluluklarıyla ilgilendiğine katılanların oranı ajanslarda %39,  markalarda ise %37. Benzer şekilde, çalıştıkları yerin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenmediğini düşünenlerin oranı ajanslarda %33, markalarda ise %35.

2014 anket sonuçlarına bakıldığında 2017 sonuçlarına benzer bir tablo görülüyor. Ajans çalışanları çalışanları arasında ajanslarının çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katılanlar %36, katılmayanlar %35. Markalarda ise şirketlerinin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katılanlar %36 katılmayanlar ise %36.

Ajanslarda çalışan kadınların %36’sı ajanslarının çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katılırken, %36’si katılmıyor. Ajanslarda çalışan erkekler arasında katılanların oranı %40, katılmayanların ise %31. Markalarda çalışan kadınların %35 şirketlerinin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katıldığını belirtirken, %36 katılmadıklarını  belirtiyor. Markalarda çalışan erkekler arasında da katılanların oranı %39, katılmayanlarınki %34 olarak gözlemleniyor.

Hem ajanslarda hem markalarda çalıştıkları yerin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katılanların yüzdesi küçük ölçekli yerlerde, daha büyük yerlere göre daha yüksek.

Ajansım/Şirketim çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenir

Ajans çalışanları arasındaki ajanslarının çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğini düşünenlerin oranı, 1- 5 yıl arası deneyimi olanlar için %37, 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlar içinse %43. Markalarda ise deneyim arttıkça şirketlerinin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğini düşünenlerin oranı azalıyor.

Ajansım/Şirketim çalışanlarının mutluluğuyla ilgilenir

Bağımsız ajanslarda ve tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katıldıklarını belirtilenlerin oranı %40 iken, kısmi hisseyle Türk ortakla yönetilen network ajanslarında bu oranının %31 olduğu gözleniyor.

Uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan markalarda, şirketinin çalışanlarının mutluluğuyla ilgilendiğine katılanların oranı %46, katılmayanların oranı %28 iken, sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde katılanların oranı %33, katılmayanlarınki %39.

“Ajansımda/Şirketimde hak ettiğim parayı aldığımı düşünüyorum”

Ajanslarda ve markalarda hakkettiği maaşı almadıklarını düşünenlerin oranı (ajanslarda %48, markalarda %45), aldıklarını düşünenlerden (ajanslarda %26, markalarda %29) daha yüksek.

Ajansımda/Şirketimde hak ettiğim parayı aldığımı düşünüyorum

2014 anket sonuçları 2017 sonuçlarını büyük ölçüde yankılıyor. Ajanslarda hak ettikleri maaşı aldıklarına katılanların oranı %25, katılmayanların ise %49. Markalarda ise katılanların oranı %28, katılmayanların %46.

Hem ajanslarda hem markalarda hakkettiği maaşı almadığını düşünen kadınların yüzdesi erkeklerin yüzdesinden daha yüksek. Ajanslarda hak ettiği maaşı aldığına katılmayan kadınların oranı %55, erkeklerin ise %44. Öte yandan kadınların %21’i hak ettiği maaşı aldığını belirtirken, erkeklerde bu oran %29. Markalarda çalışan kadınların  %51’i hak ettikleri maaşı almadığını belirtirken, erkeklerin %40’ı hak ettikleri maaşı almadıklarını düşünüyor. Diğer taraftan markalarda çalışıp hakkettikleri maaşı aldıklarına katılan kadınların oranı %24, erkeklerin oranı ise %33.

Ajansımda/Şirketimde hak ettiğim parayı aldığımı düşünüyorum

Ajanslar çalışanları arasında hak ettiği maaşı aldıklarını düşünenlerin oranı deneyimi arttıkça artıyor. 2 yıl ve daha az deneyimli çalışanların %20’si hak ettikleri maaşı aldıklarını söylerken, bu oran 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlarda %34. Markalarda ise farklı bir tablo gözleniyor. Bir yıldan az deneyimi olanların %38’si hak ettikleri maaşı aldıklarını belirtirken, 2-5 yıl arası deneyimi olanlar için bu oran yaklaşık %26, 6 yıl ve üzeri deneyimi olanlar için ise %30.

Ajansımda/Şirketimde hak ettiğim parayı aldığımı düşünüyorum

Anket sonuçlarına göre hak ettikleri maaşı almadıklarını düşünmeyen çalışanların oranı en yüksek (%51) orta boyutlu (26-50 kişilik) ajanslarda görülüyor. Küçük ve büyük ajanslarda ise bu oran %45 civarlarında. Benzer şekilde orta ölçekli ajanslarda hak ettiği maaşı aldığını belirtenlerin oranı %22 iken, daha küçük ajanslarda bu oran %30, büyük ajanslarda ise %28.

Markalara bakıldığında orta ve büyük ajanslarda hak ettiği maaşı aldığına katılmayanların oranı (%46-%48), daha küçük şirketlere göre daha yüksek (%39).

Sadece Türkiye’de faaliyet gösteren markalarda hak ettiği maaşı almadıklarını düşünenlerin oranı %48 iken, uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan markalarda bu oran %40 olarak görülüyor.  Hak ettiği maaşı aldıklarını düşünenenler sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde (%27), uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan şirketlere (%33) göre daha düşük oranda. Hak ettikleri maaşı aldıklarına katılan ve katılmayanların sayısı ajanslarda, ajans yapısına göre büyük farklılık göstermiyor.

“Ajansımı/Şirketimi severim”

Çalıştıkları yeri sevdiklerini belirten katılımcıların oranları ajanslar ve markalar arasında fark göstermemekte. İki tür kurumda da çalışanların yarısından çoğu çalıştıkları yeri sevdiklerini belirtirken, ‘ajansımı/şirketimi severim’ cümlesine katılmayanların oranı %20’nin altında.

2014 sonuçları da 2017 anket sonuçlarına yakın bir tablo çiziyor. Ajans çalışanları arasında ajansını sevdiğini belirtenlerin oranı %51, aksini belirtilenlerin ise %20. Markalarda ise şirketlerini sevdiklerini belirtenlerin oranı %53, aksini belirtenlerin ise %20.

Ajanslarda çalışan erkeklerin %55’i çalıştıkları yeri sevdiklerini söylerken kadınlar için bu oran %50. Sevdiklerini belirtmeyenlerin oranları ise erkekler için %18, kadınlar için %21.  Markalarda çalışan kadın ve erkeler arasında çalıştıkları yeri sevdiklerini belirtenlerin oranında fark yokken, sevmediğini belirten erkeklerin oranı (%20) sevmediğini belirten kadınların oranından (%15) yüksek.

Ajanslarını sevdiğini belirtenlerin oranı en düşük (%47) orta ölçekli (26-50 kişilik) ajanslarda görülüyor. Küçük ve büyük ajanslarda ise bu oran %56 civarında. Markalarda şirketini sevdiklerine katılmadıklarını belirtenlerin oranı en yüksek 51-100 kişilik şirketlerde (%21 görülürken, bu oran en düşük 26-50 kişilik şirketlerde (%14) gözlemleniyor.

Ajanslarda şirketini sevdiğini belirtenlerin oranı en yüksek tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında (%56), en düşük ise kısmi hisseyle Türk ortakla yönetilen network ajanslarında (%49) görülüyor.  Markalarda uluslararası bir şirketin Türkiye temsilcisi olan şirketlerde şirketini sevdiğini belirtenlerin yüzdesi (%59) sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerdekine (%51) göre daha yüksek.

 

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin diğer bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Maaş Ortalamaları
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri

Teknik Not: Kişisel verilerin anonim hale getirilerek kullanılması gözetilerek 10’dan daha düşük sayıda yanıt alan kırılımlar yayınlanmamıştır.

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.