Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 2/4]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017 [Sonuçlar 2/4]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı maaş araştırmasının 2017 sonuçlarını açıklıyoruz.

Geçtiğimiz Mayıs ayının son günü Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin anketini yayına almıştık. Haziran sonunda anketi kapattık ve araştırmamıza katılan 4 bin kişinin doldurduğu veri setini ayıklama, inceleme ve düzenleme işine giriştik. Bu yıl araştırmamızı Evrim Aydın Şaher yönetiminde geliştirdik ve tamamladık. Araştırma sonuçlarının yayına hazırlığını da yine Evrim sağladı. Yıl sonuna geldiğimiz bugünlerde ajanslarda ve reklamveren şirketlerde maaş artışlarıyla ilgili kararlar verilirken biz de araştırmamızın sonuçlarını yayınlıyoruz.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını 4 bölümde ele aldık:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları

Ajanslar

Ankete İstanbul’dan katılan tüm reklam ajansı çalışanları için ortalama maaş 3.300 TL. Bütün şehirlerin genel ortalaması ise 3.000 TL.

Ajanslarda ortalama aylık net maaş, çalışanların deneyimiyle doğru oranda artış gösteriyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimi olanlar için ortalama maaş 2.000 TL iken bu rakam, 1-2 yıl deneyimliler için 2.500 TL, 3-5 yıl çalışanlar için 3.500 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olan çalışanlar için ise 5.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Bütün şehirler için ortalama maaşlar 1 yıldan az deneyimi olanlar için 2.000 TL, 1-2 yıl deneyimliler için 2.500 TL, 3-5 yıl deneyimi olanlar için 3.250 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olan çalışanlar için ise 4.500 TL. Anket sonuçlarına göre stajyerler için ortalama maaş hem İstanbul’da hem ülke genelinde 500 TL.

Ortalama maaşlar, reklam ajanslarının boyutuna göre de fark gösteriyor. Ajanslarda çalışan sayısı arttıkça ortalama maaş da artıyor. İstanbul’da 10 veya daha az çalışan sayısı olan ajanslarda ortalama maaş 3.000 TL iken, 11-25 kişilik ajanslarda bu rakam 3.180 TL. Çalışan sayısı 26 – 100 arası olan ajanslarda 3.500 TL olan ortalama maaş, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda 3.700 TL.

Bütün şehirlerin ortalamasına bakıldığında, ortalama maaş 1-10 kişilik ajanslarda 2.650 TL, 11-25 kişilik ajanslarda 3.000 TL, 26-100 kişilik ajanslarda 3.500 TL, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda ise 3.725 TL.

Reklam ajanslarında çalışan kadınların ve erkeklerin aldığı ortalama maaşlarda istatistiksel bir fark gözlemleniyor. İstanbul’da kadınlar için ortalama maaş 3.000 TL iken erkekler için 3.500 TL.

Ajansların çalışan sayısına göre kadın-erkek maaşları karşılaştırıldığında, kadınlar ve erkekler arasındaki ortalama maaş farkı 25’ten az çalışanı olan daha küçük çaplı ajanslarda ve de 100’den fazla çalışanı olan büyük ajanslarda gözlemlenirken, daha orta çaplı (26 – 100 kişi) ajanslarda gözlemlenmiyor.

İstanbul’da 1-25 çalışanı olan ajanslarda erkekler ortalama 3.500 TL alırken, 1-10 kişilik ajanslardaki kadınlar ortalama 2.500 TL, 11-25 kişilik ajanslarda çalışan kadınlarsa ortalama 3.000 TL maaş alıyor. 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda erkekler için ortalama maaş 4.000 TL, kadınlar içinse 3.500 TL.  Türkiye geneli için 1-10 kişilik ajanslarda erkekler için ortalama maaş 3.000 TL, kadınlar için 2.300 TL iken, 11-25 kişilik ajanslarda erkeklerin ortalama maaşı 3.125 TL, kadınlarınki ise 3.000 TL. Ülke çapında 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda erkekler için ortalama maaş 4.000 TL, kadınlar içinse 3.500 TL.

Kadınların ve erkeklerin aldığı ortalama maaşlar deneyim bazında karşılaştırıldığında, 3 yıldan az deneyimi olan kadınlar ve erkekler arasında ortalama maaşlarda istatistiksel bir fark gözlemlenmiyor. 3 yıl ve daha fazla deneyimi olan erkekler, aynı miktarda deneyimi olan kadınlardan daha fazla maaş alıyor.

İstanbul’da 3-5 yıl arası deneyimi olan erkeklerin ortalama maaşı 3.500 TL, kadınların ise 3.200 TL. 6 yıl ve üzeri deneyimli erkekler için ortalama maaş 5.000 TL, kadınlar içinse 4.300 TL. Bütün şehirlerin ortalaması değerlendirildiğinde 3-5 yıl arası deneyimi olan erkeklerin ortalama maaşı 3.500 TL, kadınların ise 3.100 TL. Ülke çapında ajanslarda çalışan 6 yıl ve üzeri deneyimli erkekler için ortalama maaş 5.000 TL, kadınlar içinse 4.000 TL.

Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, ajansların yapısına göre ortalama maaşlarda fark gözlemleniyor. Ortalama maaşlar kısmi hisseyle Türk ortakla yönetilen network ajanslarında 3.500 TL, tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında 3.100 TL, bağımsız ajanslarda ise 3.000 TL. İstanbul’da faaliyet gösteren farklı yapıda ajansların arasında ortalama maaşlarda istatistiksel bir fark gözlemlenmiyor.

İstanbul’da bağımsız ve tamamı profesyoneller tarafından yönetilen network ajanslarında kadınların ve erkeklerin aldığı ortalama maaşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemleniyor. Her iki yapıda olan ajanslarda erkekler ortalama 3.500 TL, kadınlar ise ortalama 3.000 TL maaş alıyor. Kısmi hisseyle Türk ortakla yönetilen network ajanslarında ise ortalama maaş 3.500 TL.

Ortalama maaşlar farklı tür ajanslarda da istatistiksel olarak farklılık sergiliyor. İstanbul’da en yüksek ortalama maaş geleneksel medya planlama ve satınalma ajanslarında görülürken (4.000 TL), en düşük ortalama maaş dijital medya planlama ve satınalma ajanslarında gözlemleniyor (3.075 TL).

Geleneksel/konvansiyonel, dijital, sosyal medya, 360 derece tam hizmet ajanslarında ve diğer grubuna dahil ajanslarda erkekler ve kadınlar arasında ortalama maaş farkı gözlemlenirken, geri kalan ajans türlerinde gözlemlenmiyor. İstanbul’da gözlenen bu tablo Türkiye genelinde de gözlemleniyor.

Markalar

Ankete İstanbul’dan katılan tüm marka çalışanları için ortalama maaş 3.750 TL. Bütün şehirlerin genel ortalaması ise 3.500 TL.

Markalarda ortalama maaş, çalışanların deneyimiyle birlikte yükseliyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimi olanlar için ortalama maaş 2.700 TL, 1-2 yıl deneyimliler için 2.844 TL, 3-5 yıl arası deneyim için 3.500 TL, 6 yıl üstü deneyim için de 5.000 TL olarak gözlemleniyor. Anket sonuçlarına göre stajyerler için İstanbul‘da ortalama maaş 800 TL. Bütün şehirlerin ortalamasına bakıldığında, ortalama maaşların 1 yıldan az deneyimi olanlar için 2.500 TL, 1-2 yıl deneyimi olanlar için 2.700 TL, 3-5 yıl deneyimi olanlar için 3.500 TL, 6 yıl ve üzeri deneyimi olan içinse 4.500 TL olduğu görülüyor.

Anket sonuçlarına göre şirketlerin çalışan sayısı arttıkça, ortalama maaşlar da yükseliyor. İstanbul’da 10 kişi veya daha az çalışanı olan şirketlerde ortalama  maaş 2.750 TL iken, 11-25 kişilik şirketlerde 3.000 TL, 26-50 kişilik şirketlerde 3.245 TL, 51-100 kişilik şirketler 3.500 TL, 100’den fazla çalışanı olan şirketlerde ise 4.133 TL. Türkiye genelinde ortalama maaşlar 1-10 kişilik şirketlerde 2.700 TL, 11-25 kişilik şirketlerde 3.000 TL, 26-50 kişilik şirketlerde 3.200 TL, 51-100 kişilik şirketlerde 3.500 TL, 100’den fazla çalışanı olan şirketlerde ise 4000 TL.

İstanbul’da markalarda çalışan kadınların ve erkeklerin aldığı ortalama maaşlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemleniyor. Kadınlar için ortalama maaş 3.500 TL iken, erkekler için bu rakam 4.000 TL. Ülke genelinde markalarda ortalama maaşlara bakıldığında, kadınlar için ortalama maaşın 3.400 TL, erkekler içinse 3.500 TL olduğu görülüyor.

Uluslararası bir şirketin Türkiye temsilciliğini yapan markalarda ortalama maaşların sadece Türkiye’de faaliyet gösteren markalara göre daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Uluslararası temsilcilik yapan şirketlerde ortalama maaşlar 4.000 TL iken, sadece Türkiye’de faaliyet gösterenlerde 3.500 TL olarak gözleniyor. Türkiye genelinde ise Türkiye temsilci şirketlerde ortalama maaş 4.000 TL, sadece ülke içinde faaliyet gösteren şirketlerde ise 3.300 TL olarak gözleniyor.

Ajanslarla markalar arasında ortalama maaşları karşılaştırıldığında, cinsiyet, deneyim ve şirket büyüklüğü gibi özelliklerde ortalama maaşlarda fark olduğu gözlemleniyor.  3 yıl ve daha fazla deneyimi olan çalışanlarda markalar ve ajanslar arasında fark gözlemlenmezken, 2 yıl veya daha az deneyimi olan marka çalışanlarının ortalamada ajans çalışanlarına göre daha yüksek maaş aldıkları gözlemleniyor. Bu fark hem kadınlarda hem erkekler gözlemleniyor.

Pozisyonlara bağlı olarak da ortalama maaşlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemleniyor.

Ajanslarda pozisyonlara göre ortalama maaşlar:

Markalarda pozisyonlara göre ortalama maaşlar:

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2017’nin diğer bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler 
Bölüm 3: Belirli Pozisyonların Detaylı İncelemeleri
Bölüm 4: Çalışanların Memnuniyeti

Teknik Not: Kişisel verilerin anonim hale getirilerek kullanılması gözetilerek 10’dan daha düşük sayıda yanıt alan kırılımlar yayınlanmamıştır.

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.