BYD ATTO 3
Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Yapay Zeka Kullanılarak Yaratılan Görsel Kimlik

Yapay Zeka Kullanılarak Yaratılan Görsel Kimlik

Robot teknolojisi üzerine araştırmalarıyla tanınan CRTA'nın görsel kimliği, tasarım ajansı Bruketa&Žinić&Grey tarafından yapay zeka kullanılarak yaratıldı.

CRTA, Zagreb Üniversitesi makine mühendisliği ve deniz mimarisi fakültesinde robot teknolojisi üzerine çalışmaların yapıldığı bir merkez. Bu fakülte ve CRTA, beyin cerrahisinde kullanılan robotik bir sistem olan RONNA gibi önemli yeniliklere imza atmış olmasıyla tanınıyor. CRTA’nın yeni görsel kimliği ise teknoloji konusundaki şöhretine yakışır şekilde yapay zeka kullanılarak yaratıldı.

Merkezin isminin anlamından yola çıkarak temelleri atılan kavramsal boyut

Görsel kimlik, Bruketa&Žinić&Grey tasarım ajansı tarafından yapay zeka kullanılarak geliştirildi. Öğrenciler, yapay zeka için bir girdi olarak kullanılmak üzere kurumun adını kendi el yazılarıyla yazdılar. Elde edilen bilgiler işlenerek, görsel kimlik için temel oluşturan çeşitli görsel veriler elde edildi. Hırvatçada CRTA kelimesi hat/çizgi anlamına geliyor. Matematiksel olarak da çizgi, bir düzlemdeki bir dizi nokta olarak tanımlanıyor. Bruketa&Žinić&Grey bu temel kavramlara dayanarak, yapay zeka tarafından oluşturulan veri girişleri üzerinde çeşitli oynamalar yaptı ve görsel kimlik çalışmalarına son halini verdi. Böylece 3 farklı versiyon yaratıldı.

yapay zeka gorsel kimlik

Noktadan esinlenen ilk versiyonun altında yatan ilke, birbirine bağlı noktalardan oluşan bir dizi nöron ağı. C harfi, noktalı bir yörüngeye dönüştürülmüş, eksenini oluşturmak için rastgele kalınlaştırılmış ve sonunda yeni bir 3B nesneye evrilmiş. Çizgiden ilham alan ikinci versiyon, beyin cerrahisi sırasında RONNA robotik kolun izlediği yörüngenin vektör temsiline dayanıyor. Üçüncü versiyon, genişletilmiş harf hattından türetilmiş. Sonuçta da yukarıda bahsedilen unsurların çeşitli kombinasyonlarını içeren bir tasarıma dönüşmüş. Kavramların görsel temsili olarak yaratılan bu tasarımlar; büyüme sürecinin, yani merkezin öğrencilerine sunduğu eğitimlerin sembolik bir temsili olarak nitelendiriliyor. Nihai olarak kullanılan tasarım, üçüncü versiyon.

İlk versiyonun aşamaları:

yapay zeka görsel kimlik

İkinci versiyonun aşamaları:  yapay zeka görsel kimlik

Üçüncü versiyonun aşamaları:

yapay zeka gorsel kimlik

yapay zeka gorsel kimlik yapay zeka gorsel kimlik

Görsel: Bruketa&Žinić&Grey