Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Ülkelerin LGBTİ Konusunda Aldıkları Notlar

Ülkelerin LGBTİ Konusunda Aldıkları Notlar

Destination Pride; dünyanın farklı ülke ve şehirleri için LGBTİ bireylere yönelik verileri çekip inceleyen ve bunlar ışığında o yeri puanlayan bir veri görselleştirme çalışması.

Seyahat etmek güzel şey ama ne yazık ki, dünyanın her bölgesi herkes için eşit ölçüde güvenli ya da kolay değil. Özellikle kadınlar ve LGBTİ bireyler için bazı bölgeler bazı sorunlar teşkil edebiliyor. İşte bu durumdan doğan Destination Pride, nefis bir veri projesi. Amacı, dünyanın çeşitli şehir veya ülkelerini veri ışığında ele alıp LGBTİ bireyler açısından bir değerlendirmeye tabi tutmak ve puanlamak. Ortaya çıkan sonuçsa ise o yerin ne kadar LGBTİ-dostu olduğuna ilişkin iyi bir fikir sağlıyor.

Destination Pride, otomatik bir algoritma üzerinden çalışıyor. Bu algoritma; nüfus verileri, gerçek zamanlı sosyal medya analizi ve eşit evlilik yasaları vb. bilgileri WikipediaEqualdex ve Netbase  gibi kaynaklardan düzenli aralıklarla alıyor; farklı destinasyonlar için inceliyor, hesaplıyor ve sonucu güncelliyor.

6 Ölçüt Üzerinden Hesaplanan Puan

Elde edilen veri; Eşit evlilik, Cinsel aktivite yasaları, Cinsel kimliği koruyan düzenlemeler, Ayrımcılığa karşı yasalar, Sosyal hak ve özgürlükler ile Sosyal medya hissiyatı başlıkları altında toplanıyor.  Bu 6 ölçüt, Pride bayrağının renkleri ile ayrılıyor ve her ölçüte denk gelen renkte bir bar ile orada alınan puan gösteriliyor. Tüm barların toplamı ise 100 üzerinden bir nota denk geliyor ve sonuç gökkuşağı renklerine uygun bir bar grafik şeklinde veriliyor.

Alınan puanlar, o yerde LGBTİ bireylere yönelik genel hissiyatı anlamak için anlamlı bir ipucu. Örneğin 0-50 arası puan, o şehrin eşcinsellere bakışının çok olumlu olmadığını, hatta yer yer yasaya aykırı görüldüğünü ifade ediyor. Sosyal medyanın bu bölge hakkındaki hissi de çok pozitif değil. 50-70 arası puan alan yerler LGBTİ bireylerin az da olsa korunduğunu, bazı haklara sahip olduğunu belirtiyor. 71 üstü alan yerler ise en LGBTİ-dostu diyebileceğimiz yerler.

 lgbti_destination pride_pflag canada_fcb six_kanada_bigumigu

Proje Veri Geldikçe Yenileniyor

Proje, yeni veri geldikçe devam eden, yenilenen, akışkan bir çalışma. Özellikle sosyal medya hissiyatını belirten mor bar, en değişken göstergelerden zira gün içinde o şehirle ilgili bir haber veya büyük bir olay olduğunda bile barın değişmesi mümkün. Yasalara ilişkin barlar ise daha yavaş değişiyor tahmin edileceği üzere. Bunun dışında daha önce kötü puanlanmış kriterlerde iyileştirmeye giden ülkelerin bu puanları düzeltme şansı var. Daha önce veri gelmemiş şehirlerden veri gelmesiyle onların grafiklerinin oluşturulması da mümkün.

Site üzerinde istediğiniz ülke veya şehri arayabiliyor, grafiğini ve puanını detaylarıyla inceleyebiliyorsunuz. Bazı şehirler için (mesela İstanbul) yeteri kadar veri toplanmadığı için genel ülke puanı verilirken Paris gibi şehirlerde semt bazlı puanlamaya bile erişmek mümkün. Sitede verilen bilgiye göre şu ana kadar dünyanın 195 ülkesinin hepsi için skor hesaplanmış. Şehir sayısı ise henüz 2000’ler civarında. Bunlardan 35’i içinse eyalet ya da bölge tabanlı bir puanlama yapılmış. Bu sayıların site güncellendikçe artması bekleniyor.

 lgbti_destination pride_pflag canada_fcb six_kanada_bigumigu  lgbti_destination pride_pflag canada_fcb six_kanada_bigumigu  lgbti_destination pride_pflag canada_fcb six_kanada_bigumigu  lgbti_destination pride_pflag canada_fcb six_kanada_bigumigu

Kararı Kişiye Bırakan Nefis Bir Veri Görselleştirme Çalışması

Çalışma, bir yere gidin ya da gitmeyin demiyor; amacı da bu değil. Veriyi inceleyip o kararı vermek yine kişinin inisiyatifinde. Ancak, verinin sağladığı gidilecek yerin ne olduğunun, nasıl bir yer olduğunun iyi anlaşılmasını sağlamak. Böylece bir yere gitme kararı verilse dahi orada neyi yapmak veya yapmamak gerektiğine ilişkin daha sağlam bir fikir oluşması mümkün. Yani Amsterdam ile Tahran’ın eşcinsellere bakışının aynı olmadığını bilerek Tahran’a gitmek, kişinin güvenliği açısından önem taşıyor elbette. Projenin bir diğer amacı ise bu puanlama sistemi ile bir diyalog başlatmak ve pozitif değişimi teşvik etmek.

Proje, kar amacı gütmeyen Kanadalı bir kuruluş olan PFLAG Canada için FCB/Six tarafından hazırlanmış. Bundan 40 yıl önce yaratılan LGBT bayrağını kullanarak dünya çapında tanınan bir imajı, LGBTİ bireylerin güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla etkili bir veri görselleştirme işine dönüştürmüş. Bu anlamda çok akıllıca, sunduğu veri ile içeriğinin uyumu açısından nokta atışı bir çalışma kesinlikle. İncelenen veri arttıkça giderek daha da başarılı bir puanlama sunacağını ve LGBTİ bireyler için değerli bir kaynak olabileceğini düşünüyorum. Kısa zamanda benzer bir veri çalışmasının kadınlar için yapılacağını da umarım.

lgbti_destination pride_pflag canada_fcb six_kanada_bigumigu

Künye:

Reklamveren: Pflag Canada
Reklam Ajansı: FCB/Six

Görsel: Destination Pride