Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Kuşakların Toplum Üzerindeki Gücü Raporu

Kuşakların Toplum Üzerindeki Gücü Raporu

Visual Capitalist, farklı jenerasyonların ekonomik, politik ve kültürel alanlardaki etkilerini hazırladığı raporla infografik olarak sunuyor.

Visual Capitalist, 2011 yılından bu yana görsel hikaye anlatımı yoluyla veri anlatımı odaklı infografikler sunuyor. Piyasa, teknoloji, enerji ve küresel ekonomi gibi konulara odaklanarak bu alanlardaki karmaşık verileri görselleştirerek daha anlaşılabilir bir hale getiriyor. Dijital yayıncı tarafından sunulan son rapor, Generational Power Index 2021 (GPI), nesiller arasında güç dinamiklerini ve bu dinamiklerin zaman içerisindeki değişim ve gelişim sürecini aktarıyor.

Endeksteki veriler ABD’deki kuşaklar arası ilişkileri, siyasi ve kültürel değişimleri mercek altına alıyor. Rapor hangi neslin hangi alanda daha fazla güce sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ekomonik, politik ve kültürel olmak üzere üç değişken üzerinden oluşturulan dağılımlar Mart – Nisan 2021 arasındaki veriler kullanılarak hesaplanıyor. Devlet kurumlarının internet sitesinden alınan veriler ABD merkezli bilgileri içeriyor.

76 ve üzeri yaş grubunun yer aldığı 1928 ile 1945 arası doğumluların bulunduğu Sessiz Kuşak (Silent Generation), 57-75 yaş aralığının yer aldığı 1946 ile 1964 arası doğumluların bulunduğu Baby Boomers kuşağı, 41-56 yaş aralığının yer aldığı 1965 ile 1980 arası doğumluların bulunduğu X kuşağı (Gen X), 25-40 yaş aralığının yer aldığı 1981 ile 1996 arası doğumluların bulunduğu Y kuşağı (Millennials), 9-24 yaş aralığının yer aldığı 1997 ile 2012 doğumluların bulunduğu Z kuşağı (Gen Z) ve 8 yaşın altındaki yaş grubunun yer aldığı 2012 sonrası doğumluların bulunduğu Alfa kuşağı (Alpha) bu rapordaki kuşaklar olarak listeleniyor.

visual capitalist

Kuşakların politik, ekonomik ve kültürel alanlardaki güçleri

Üç kategorinin aynı başlık altında incelendiği raporun genel değerlendirmesinde en etkili grubun yüzde 38,6 ile Baby Boomer kuşağında olduğu görülüyor. Baby Boomer kuşağı üç farklı kategorinin ikisinde (ekonomik ve politik) en etkili güce sahip kuşak olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte X jenerasyonu kültürel alandaki en etkili kuşak oluyor. Alfa kuşağına henüz sıralamada puan verilmiyor. Ancak bu neslin en eski üyelerinin 2021 yılında yalnızca sekiz yaşında olduğu unutulmaması gerekiyor.

Baby Boomer jenerasyonu ekonomik gücün yüzde 43,4’lük bölümünü elinde tutuyor. Y jenerasyonun ebeveynleri olan bu nesil kendi çocuklarına aktaracakları birikimle bu alanda yakın zamanın en büyük değişimine ön ayak olacaklar. 2030 yılına kadar 68 trilyon doların kuşaklar arası transferi söz konusu olacak.

visual capitalist

Benzer bir şekilde politik güç anlamında da Baby Boomer jenerasyonu yüzdelik payın neredeyse yarısına sahip (yüzde 47,4). Öte yandan Y kuşağı ve Z kuşağının toplam oy gücü 2020’de yüzde 32 iken 2036’da bu oran yüzde 55’e yükselecek.

X jenerasyonu kültür kategorisinde yüzde 36’lık pay ile ilk sırada yer alıyor. Daha eski nesillerin geleneksel medyaya hakim olduğu görülürken Y ve X kuşağının dijital alandaki gücü dikkat çeken veri oluyor. 2010’lu yılların ortalarından itibaren geleneksel medyanın dijital medyaya geçilmesi ve düşüş grafiğinin devam etmesiyle birlikte yeni medya kanallarındaki etkinin artık her geçen yıl artarak farkı açacağı grafiklere bakılarak söylenebiliyor.

visual capitalist

Veriler toplumların geleceği hakkında önemli bilgiler veriyor

Devlet yönetimleri değiştikçe, toplum ilerledikçe ve yeni jenerasyonların hayatımızdaki etkisi artıkça kuşaklar arasındaki güç dağılımın da değişiyor. Bu değişim toplumların ilerleyen zamanlarda ne gibi durumlarla karşılaşabileceğinin temel habercisi oluyor. Rapor, süregelen değişimin nokta atışı bir temsilini sunmuyor olmasa dahi nesiller arasındaki güç dinamikleri hakkında güçlü bir içgörü barındırıyor.

Yıllık rapor ve endeks; küresel olaylar, kuşaklar arası ilişkiler ve daha fazla ayrıntıyı birbiriyle bağlıyor. Ekip bu bulguların; ortaya çıkan ve çıkacak olan her Y kuşağı milyarderinin, gelecekteki ilk Z jenerasyonu başkanının ve hatta sosyal medya influencer’ı olan bir Z kuşağı bireyinin faydalanabileceği bilgiler olduğuna vurgu yapıyor. Raporun metodolojisi hakkında daha detaylı ayrıntıya ve raporun tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Görsel: Visual Capitalist