Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Reklam Ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması: 2015’te Ajans Çalışanları Ne Kadar Kazandı?

Reklam Ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması: 2015’te Ajans Çalışanları Ne Kadar Kazandı?

Reklam ve pazarlama sektörünün ajans tarafında çalışanların yıl içindeki maaş ortalamalarını araştırdığımız anket sonuçları.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nın 2017 sonuçlarını buradan inceleyebilirsiniz.


2012’den beri reklam ve pazarlama sektöründe gelir dağılımının nasıl olduğunu inceliyoruz. İlk araştırmamızda geleneksel/konvansiyonel reklam ajansı ile dijital ve sosyal medya ajansı çalışanlarına yer vermiştik. Geçtiğimiz yılsa sektörün hem ajans hem de marka/kurumsal ayağına bakmanın faydalı olacağına inanarak çok daha kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik. Hatta araştırmaya başlamışken ajans ve marka çalışanlarının iş tatminlerini ölçüp sonuçları sizlerle paylaşmıştık.

2015 yılında da sektör çalışanlarına aylık net maaşlarını ve işlerinden ne kadar tatmin olduklarını sorduk. Ülke çapında toplam 2.234 ajans çalışanı anketimize katıldı (geçtiğimiz yıl bu sayı 1.728’di). Ankete katılan ajans çalışanlarının %86’sı İstanbul, %5’i Ankara, %3’ü izmir ve %6’sıysa ülke çapındaki çeşitli şehirlerde yaşıyor.

Ajans çalışanlarını geleneksel /konvansiyonel ve dijital /sosyal medya kategorileri altında grupladık. Ajans çalışanlarının maaşlarını bu yıl analiz ederken özellikle kıdem faktörüne dikkat ettik. ‘Junior’ ve ‘senior’ kıdemlerine anketimizde yer verirken sonuçlarda ikisinin arasında bir kıdem olan ‘middle’la da karşılaştık. Sadece İstanbul’da gördüğümüz bu kıdemle ilgili daha fazla veri toplasaydık onlara da kıdemleri kıyaslarken yer verebilirdik.

Maaş anketi sonuçlarını paylaşırken, hem ajans hem de marka çalışanları için istatistiki anlamda en çok katılımı sağlayan pozisyonları dikkate alıyoruz. Bu yıl ajans çalışanları arasından tam 19 pozisyonun ortalama gelirini saptayabildik. Bunlar;

İstanbul’da çalışanlara kıdem faktörü doğrultusunda baktığımızda bazı pozisyonları kendi aralarında kıyaslayabiliyoruz ya da ortalama maaşa göre kıdemlerden herhangi birinin farklılığına bakabiliyoruz. İstatistiki anlamda kayda değer maaş ortalamalarını verdiğimiz için yeterli sayıda veri toplayamadığımız değişkenleri tabloda boş bıraktık.

Şehir ve kıdem faktörlerini genel olarak baktığımızda İstanbul’da ‘junior’ kıdeminde çalışanların maaş ortalaması 1.985 TL (529 kişi) ‘senior’larınkiyse 4.140 TL (1023 kişi). Ankara’da çalışan ‘junior’ kıdemliler 1685 TL (31 kişi), ‘senior’larsa 3.435 TL (53 kişi) kazanıyor. İzmir’deyse ‘senior’ların maaş ortalaması 2.035 TL.

Bazı pozisyonları İstanbul çapında incelerken cinsiyet, ajans türü ve deneyime göre inceleme fırsatına da eriştik. Anketimize 855 kadın, 1.378 erkek ajans çalışanı katıldı.

Katılımcıların %46’sı geleneksel /konvansiyonel bir ajansta, %54’üyse dijital ve/veya sosyal medya ajanslarında çalışıyor.

Çalışanların %14’ü 1 yıldan az, %32’si 1-3 yıl, %23’ü 3-5 yıl, %33’üyse 5 yıldan fazla deneyime sahip.

Herkese keyifle çalışıp bol kazandığı bir 2016 yılı dileriz.