Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Otistik Çocuklara Beceri Geliştirmede Yardımcı Olan Robot: NAO

Otistik Çocuklara Beceri Geliştirmede Yardımcı Olan Robot: NAO

Vanderbilt Üniversitesi ortak dikkat problemi yaşayan otistik çocuklar için interaktif robot geliştirdi.

NAO otistik çocukların insanlara ve objelere olan ilgisini koordine etmeyi öğrenmesine yarıyor. Ortak dikkat (joint attention) adındaki temel sosyal beceri konusunda otistik çocuklar zorluk yaşarlar, bu robot ise kamera, sensor ve bilgisayardan oluşan sistemiyle otistik çocukların ortak dikkatlerini geliştirmesine yarıyor çünkü araştırmalar beraber çalıştıkları terapistten çok robota dikkat ettiklerini gösteriyor.Ortak dikkat, bebeklerde bir insanın baktığı yere bakma yeteneği olarak anlatılabilecek olsa da bu eksi sözlükten bir örnek:

“diyelim ki salonda film seyrederken içeriden bir tıngırtı duyuluyor.ve ben filmi birlikte seyrettiğimiz arkadaşımın da bu sesi duyduğunun farkındayım .beraber duyuyoruz o sesi. ama dönüp de ona duydun mu diye sormaya gerek görmeksizin bilincindeyim bunun… çünkü bu dolaylı olarak ortaya attığım bir iddiadan ziyade yaşadığım tecrübenin nasıl vücud bulduğuyla ilgili gayet somut ve dolaysız bir mesele. başka bir deyişle, sesin olduğu yöne dikkatimin anlık yönelmesine, yanı başımdaki arkadaşımın da o sesi duyup kulak verdiğinin bilinci eşlik etmektedir. iki tecrübe birleşiktir. işte bu duruma “joint attention” denir. otistiklerde bu yeti az ya da çok körelmiştir.” kaynak