Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Ağ Haritalama ve Yapısal Gazetecilik Hackathonu

Ağ Haritalama ve Yapısal Gazetecilik Hackathonu

Graph Commons platformu tarafından düzenlenecek hackathon, 12-13 Eylül tarihlerinde Karaköy'de bulunan TMMOB Mimarlar Odası'nda gerçekleşecek.

Bilgileri farklı bağlamlarda yeniden yorumlama konusunda değerli bir platform olan Graph Commons içinde sayısız proje barındırıyor. Burak Arıkan’ın öncülük ettiği Mülksüzleştirme Ağları gibi kolektif veri derleme ve haritalama projelerinin ortaya çıktığı platform, farklı konularda yeni projelerin çıkması amacıyla İstanbul’da iki günlük bir hackathon düzenliyor.

Düz yazıyı veya araştırma sonuçlarını veri formatında değerlendirerek bunların yeniden kullanılmasını sağlayan yapısal gazeteciliğin yurttaş gazetecilik ve sivil toplum alanları için kıymetini bir kez daha kavratacak hackathon, “eli kod tutan” kişilerden oluşacak katılımcılarına bilgilendirici eğitimlerle konularında uzman kişilerin mentorluğunu vaat ediyor.

12-13 Eylül’de Karaköy’de bulunan TMMOB Odası’nda gerçekleşecek hackathon ağ modelleme, araç geliştirme ve haritalama olarak üç aşamadan oluşuyor. Big data ile çalışma becerilerini geliştirme, ağ haritalama – okuması ve analizini öğrenme, bilgi mimarisi ve ilişkisel düşünme yeteneklerini iyileştirme, programlama yeteneklerini sivil toplum alanın etkin kullanma ve bu konularla ilgilenenleri buluşturma etkinliğin katılımcılara sağlayacağı faydalar arasında.

Ekoloji ve kent hakkı, internet ve ifade özgürlüğü, meclis ve kanunlar, bölgesel kamu politikaları ve yatırımları, medya sahipliği, iş cinayetleri, kadın hakları, LGBTİ hakları, eğitim reformu, göçmen hakları, militarizm ve tekelcilik, yolsuzluk, şeffaflık ise etkinlikte geliştirilecek projelerin odağına aldığı konu başlıkları oluyor.

Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğin katılımcı kitlesi; backend, frontend, veri analizi veya farklı türlerde bilgisayar programlaması yapabilen, yetenekleriyle yaratıcı ve eleştirel uygulamalar geliştirmek isteyen ve özellikle hak odaklı gazetecilik ile sivil toplum alanıyla ilgilenenlerden oluşacak.

Kontenjan sınırının olduğu etkinliğe buradan başvurabilirsiniz. Ele alınacak konular üzerine veri kaynakları ve önerilerinizi ise buradan yapabilirsiniz. Etkinliğin programı, katılımcılarla buluşacak mentorların listesi ve veri kaynaklarıyla ilgili bilgilendirici nota aşağıdan erişebilirsiniz.

Hackathon Programı

Birinci gün

09:30 – 10:00 Kayıt ve kahve
10:00 – 10:45 Giriş

• Yapısal gazetecilik nedir? (10dk)
• Ağ haritalama nedir, nasıl yapılır? (15dk)
• Ağ haritaları nasıl okunur? (10dk)
• Soru & cevap (10dk)
11:00 – 12:00 Temalar, mentörler ve grup oluşturma
12:00 – 13:00 Yemek arası
13:30 – 19:00 Çalışma
• Mentörlerle ağ modelleme beyin fırtınası (1 saat)
• Araç geliştirme (4 saat)

İkinci Gün

09:30 – 10:00 Kahve
10:00 – 11:00 Prototiplerin gözden geçirilmesi ve geribildirim
11:00 – 16:00 İyileştirme Çalışmaları (yemek mekanda)
17:00 – 19:00 Sunumlar (herkese açık)

MENTÖRLER

Ekoloji ve Kent Hakkı: Elif İnce, Yaşar Adanalı
İnternet ve İfade Özgürlüğü: Aslı Telli Aydemir, Işık Mater, Ahmet Sabancı
Meclis ve Kanunlar: Özlem Zıngıl, Esra Gürakar
Bölgesel Kamu Politikaları ve Yatırımları: Emel Kurma
Tekelcilik, Yolsuzluk, Şeffaflık: Mustafa Sönmez, Esra Gürakar,Özlem Zıngıl
Medya Sahipliği: Ceren Sözeri, Murat İnceoglu, Defne Özonur
İş Cinayetleri: Aslı Odman
Kadın Hakları: İdil Elveriş, Çiçek Tahaoğlu, Burcu Karakaş
LGBTİ Hakları: Çiçek Tahaoğlu, Burcu Karakaş
Eğitim Reformu: Batuhan Aydagül
Göçmen Hakları: Özge Aktaş Mazman
Militarizm: Kerem Çiftçioğlu

Veri Kaynakları Üzerine:

Veri derlenebilecek kaynaklar düz metin (haber, rapor vb.), yarı yapısal (HTML tablo, wiki sayfası vb), ya da tam yapısal (API, veritabanı vb) olabilir. Düz metinler ve yarı yapısal kaynaklar “scrape” edilebilir, API’ler ve açık veritabanları programatik olarak sorgulanabilir ya da varsa Excel/Spreadsheet’ten dönüştürlerek derlenebilir.

Görsel; Graph Commons