Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Yaratıcı Bünyeler Direniyor

Yaratıcı Bünyeler Direniyor

Reklam ve tasarım dünyasından direnişe destek veren anonim tasarımların bir derlemesi.

Gezi Parkı Direnişinin başlangıcı ve seyrinde Twitter’ın ve sırasıyla diğer tüm sosyal ağların büyük rol oynamasından mütevellit, toplulukları bilgilendiren ve daha fazla kişiye ulaşmak için çaba gösterenlerin arasında reklamcı, yaratıcı bünyelerin sayısının az olmadığı gözlemlendi. Doğası gereği reklamcılık sektöründe çalışanlar olaylara daha yaratıcı yaklaşmayı iyi beceriyor.
Direniş ile ilgili sosyal medya alanında çalışanların etkin rolü bir yana, tasarımcı, sanat yönetmeni ve reklam yazarlarının ortaya bu kısacık zamanda koyduğu işler de dikkate değer. Sikko Digital‘ın derleyip paylaştığı derlemeden yararlandığımız bu işlerde reklam sektöründen klişelere de gönderme yapılmış, harika tasarımlar da hayata geçirilmiş, taşı gediğine oturtan metinler de yazılmış.
Hepsine tasarımlarını, metinlerini, yeteneklerini direnişe bağışladıkları için teşekkür ederiz.