Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Sosyal Fayda Odaklı Kurumlar Pandemi Sürecinde Neler Öğrendiler?

Sosyal Fayda Odaklı Kurumlar Pandemi Sürecinde Neler Öğrendiler?

Sosyal inovasyon platformu imece ve Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı partnerliği, ara studio kolaylaştırıcılığında ve ATÖLYE ile S360'ın desteğiyle ''Birlikte Öğrenme: Ekosistem Buluşması'' düzenleyecek.

Pandemi ile birlikte daha sürdürülebilir ve daha eşitlikçi bir dünya için çalışan bireyler ve kurumlar farklı iç görüler kazandı. Salgın; toplumsal ilişkiler, ekonomi, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde belirsizliği artırmış olsa da bu belirsizlikler yeni başlangıçları da tetikliyor. COVID-19 krizinin getirdiği değişim potansiyel başlangıçları keşfetmek için de bir fırsat sunuyor.

Toplumun, İşin ve Öğrenmenin Geleceği

Değişen yaşam tarzımızla birlikte toplumu ve insanı daha fazla düşünen sistemler kurmak mümkün mü? İçinde bulunduğumuz salgın süreci toplumun, işin ve öğrenmenin geleceğine dair nasıl göstergeler sunuyor? Sosyal inovasyon platformu imece, salgının getirdiği değişim ortamını ele alan imece dialogues isimli etkinlik serisi ile bu sorulara toplum psikolojisi, iklim ve ekonomiyi de kapsayacak bir şekilde cevap arıyor.

Mayıs ayı boyunca süren ve herkesin katılımına açık olan Değişimde Toplum, Değişimde İşin Geleceği ve Değişimde Öğrenmenin Geleceği webinar’larında alanında uzman kişiler toplumun, iş dünyasının ve öğrenmenin geleceğini dair iç görülerini sundu.

Değişimde Toplum webinar’ında salgınla birlikte toplumun gelecek konusunda değişen bakış açısına ve  önceliklerine değinildi. Değişimde İşin Geleceği webinar’ında; bu dönemde hayata geçirilebilen her fikrin ve girişimin kurumlara büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Değişimde Öğrenmenin Geleceği webinar’ında; eğitim öğretim pratiklerinin değişimden nasıl etkilendiği, salgın sonrası nelere ihtiyaç duyabileceği gibi konular konuşuldu. Eğitim sisteminde çağı yakalamanın ve sorgulayan bireyler yetiştirmenin önemine değinildi.

Sosyal fayda odaklı kurumlar bir araya geliyor

Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı imece ile Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı partnerliğinde, ara studio kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek Birlikte Öğrenme: Ekosistem Buluşması’nda ise sosyal fayda odaklı kurumlar süreçteki öğrenimlerini paylaşmak üzere bir araya geliyor. Sistemleri düzene sokan, araçlar sunan ve bir araya getiren ara kurumların ortak paydada buluşması değişimi yönetmek ve yönlendirmek açısından kritik bir rol oynuyor. ATÖLYE ile S360‘ın desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte alandaki profesyoneller bu süreç içerisindeki yaklaşımlarını ve öğrenimlerini birbirleri ile paylaşma fırsatı yakalayacak.

Sektörün içinde yer alanlar geleceğin sisteminde kolektif çalışmanın ve birbirine destek olmanın yollarını konuşacak. Potansiyel iş birliklerini keşfetmek, bu değişim sürecinde edinilen bilgileri paylaşmak ve tüm bunları katılımcı olarak dinleyebilmek mümkün olacak. Katılımcılar da sunumları dinlerken iş birliği seanslarına katkıda bulunabilecek. Geri bildirim verebilecek ve sorular sorabilecek.

Etkinlikte 20’den fazla kurumun ev sahipliğinde iş birliği oturumları düzenlenecek. 10’a yakın kurum da bu döneme ilişkin kapsamlı sunumlarını gerçekleştirecek. Habitat Derneği, sivil toplum ve dijital araçlarla sosyal fayda yönetimi üzerine, Köy Okulları Değişim Ağı kırsal bölgelerde uzaktan eğitim üzerine; S360, degrowth hareketi üzerine; Teyit, fon verenlerin ve donörlerin sosyal etkiye nasıl odaklanabileceği üzerine; Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) sivil toplumdaki son gelişmeler hakkında sunum yaparken Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) ve School of Life da iç görülerini sunacak.

Etkinlik kolaylaştırıcısı ara studio’nun düzenleyeceği oturumun yanı sıra, Bambu Gönüllü Eğitim Platformu eğitimde fırsat eşitliği üzerine; Eğlenceli Bilim, yaparak öğrenme hakkında; Fazla Gıda, işbirlikleri üzerine; İKSV, Tiyatro Kooperatifi ve Dayanışmanın Yüzü Şiir, kültür sanat sektöründeki dayanışma hali üzerine; imeceLAB ve YeniBirLider Derneği, başlatacakları ”Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar” mesele süreci hakkında ve gençlerle sosyal meseleler etrafında nasıl bir araya gelinebileceği üzerine; Maide Mutfak, pandemi sonrası yeme içme sektörü hakkında; Maker Çocuk ve Maker Atölye, dijitalde deneyimsel öğrenme üzerine; Mektepp eğitim alanında; Önemsiyoruz, kadınlar arası çevrimiçi dayanışma üzerine; Öğrenme Tasarımları, Gameathon etkinlikleri hakkında; Presencing Institute Istanbul HUB, U Theory üzerine; Roof CoLiving, toplulukları bir araya getiren sistemler hakkında; Şehrine Ses Ver, çalışma kültürü üzerine, TOYİ, sosyal girişimcilik iletişimi üzerine; Viveka, inovasyon ve işbirliği alanında, Yaşar Üniversitesi, Corona Günlerinde İyilik Platformu hakkında düzenleyecekleri oturumlara ev sahipliği yapacak.

Birlikte Öğrenme: Ekosistem Buluşması 3 Haziran’da

Zoom üzerinden yürütülecek buluşma 3 Haziran Çarşamba günü saat 09:30 – 12:30 arasında olacak. Güne başlama ve tanışmanın ardından sunumlar gerçekleştirilecek. Verilen aranın ardından iş birliği oturumları yapılacak ve büyük grupta buluşma gerçekleştirilecek. Katılımcı olmak için 1 Haziran Pazartesi 24:00’e kadar buradan form doldurabilirsiniz. imece dialogues çatısı altında gerçekleştirilen tüm etkinliklere imecedialogues.com üzerinden ulaşılabilirsiniz. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve ağa dahil olmak için sosyalgirisimcilikagi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz

Görsel: imece