Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

imece, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine Çalışan Takımların Başvurularını Bekliyor

imece, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine Çalışan Takımların Başvurularını Bekliyor

Sosyal inovasyon platformu imece'nin hayata geçirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği temalı 2. destek programı için başvuruları bekliyor.

imece, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler (The Global Goals) dahilinde günümüzün sosyal meselelerine yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler arayan bir platform. BM’nin 17 maddelik Küresel Hedefleri arasında açlığa son, yoksulluğa son, temiz su ve sıhhi koşullar gibi her bir insanın refah artışı amacının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, sorumlu tüketim ve üretim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme gibi toplumsal dönüşümü hedefleyen maddeler de yer alıyor. Nihai amaç ise bu 17 maddeyi dünyadaki herkes için başarıya ulaştırmak ve gezegenimizin herkes için daha yaşanılabilir bir yere dönüşmesi.

Disiplinlerarası komüniteyi bir araya getiren imece, mevcut sosyal ve çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi teşvik ediyor ve girişimcilere destek sağlıyor. Sürecin sonunda ise birden fazla kademede sosyal fayda yaratılmış ve sürdürülebilir kalkınma için zemin hazırlanmış oluyor. ATÖLYE ve Zorlu Holding‘in kurucu ortaklığı ve S360‘ın stratejik ortaklığında hayata geçen sosyal inovasyon platformu imece, ülkemizdeki ve dünyadaki temel toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreten bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.

imece ismi, dayanışma ve birlikte üretme kültürünün sözlük karşılığı olmasıyla platformu tanımlamak için de biçilmiş kaftan. imece, etki hedefini sosyal odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir girişimler; komünite yaratmak; sosyal girişimcilik ve inovasyonda birleştirici bir platform olmak şeklinde çiziyor.

2. Destek Programı başvuruları devam ediyor!

imece, sosyal meselelere çözümler üretmek isteyen girişimcileri de destekliyor. Bu amaçla doğan Destek Programı, 7 aylık bir eğitim ve gelişim süreci. Meselelere sosyal girişimleriyle çözüm üreten isimlere mentorluk, çalışma alanı, hibe, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal iş birliği gibi kaynaklar sağlanıyor. 3 ayı hazırlık ve 4 ayı da geliştirmeyle geçen süreç sonunda jürinin seçtiği son 3 takım kuluçka sürecine giriyor ve fikirlerini iş modeline dönüştürme şansı kazanıyor.

1. Destek Programı içeriğini Küresel Hedefler’in 4. maddesi olan Nitelikli Eğitim konusu olarak belirlemişti. Tema kapsamında Öğrencilere Göre Özelleşebilen Eğitim Modelleri, Etkileşimi Ön Plana Çıkaran Öğrenme Ortamları ve Dezavantajlı Grupların Bilgi ve Beceriye Erişimi konularına odaklanılmıştı. Süreç sonundaysa Hayal Gücü Merkezi, Minizma, Senfoni ve Toyi projeleri hayata geçmek üzere fonlandı.

2. Destek Programı da yeni girişimleri hayata geçirmek ve farklı bir alanda sosyal çözüm üretmek için başvuruları toplamaya başladı. Küresel Hedeflerin 5. maddesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temasını benimseyen program kadınların ekonomik hayata eşit katılımı, kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimi, eğitim modelleri ve içeriğinin toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ve kadınların ve kız çocuklarının bedensel, sosyal ve ruhsal anlamda sağlıklı ve iyi olmalarının sağlanması başlıklarına odaklanıyor.

imece Destek Programı yaş, yer, meslek sınırlaması olmadan yapılan başvuruları incelemeye alıyor. Başvuruları değerlendirmeden geçen takımlar 3 aylık çözüm tasarlama sürecine dahil oluyorlar. Bu sürenin sonunda jüri elemesini geçen takımlar 4 aylık çözüm geliştirme geçiyor. Ardından yapılan son sunumla jürinin geçtiği son 3 takım ise 120.000 TL hibe almaya hak kazanarak fikrini gerçeğe dönüştürüyor.

2. Destek Programı çatısında çalışmak isteyen sosyal girişimci adayları başvurularını buraya tıklayarak gerçekleştirebilir.

Görsel: ATÖLYE