Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklara Destek Olan Sınıf Robotu

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklara Destek Olan Sınıf Robotu

Kanadalı araştırmacılar, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların derslere odaklanmasına yardım eden sevimli bir robot geliştirdi.

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerini kullanmakta zorluk yaşıyor. Bu da öğrencileri dikkat dağınıklığına eğilimli hale getiriyor. Eğitimlerindeki boşlukları doldurmak için de bireyselleştirilmiş ek desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Araştırmacılardan ve uzmanlardan oluşan bir ekip, bu çocukların odaklanmalarına yardımcı olabilecek sevimli bir robot geliştirdi.

Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan çocuklara kişiselleştirilmiş destek sağlamak için sınıfa sosyal robotların getirildiği başka araştırmalar da mevcut. Fakat bu araştırmaların çoğu otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklara odaklanmıştı. Öğrenme güçlüğü olan çocuklara eğitim ortamında yardımcı olmak için robotların kullanılmasına ilişkinse şimdiye kadar çok az çalışma yapılmış. Kanada’da gerçekleştirilen bu yeni araştırma için; Ontario’daki Waterloo Üniversitesi’nden üç mühendis araştırmacı ve Vancouver’daki Learning Disabilities Society’den iki uzman iş birliği yapmış. Tabii bir de araştırmanın yıldızı olan QTRobot var.

QTRobot, deney grubundaki öğrencilerden de eğitmenlerden de olumlu geri bildirim aldı

QTRobot aslında 2016’da doğmuş bir projenin parçası. Dr. Pouyan Ziafati ve Dr. Aida Nazarikhorram’ın buluşu. OSB’li çocuklara yardımcı olmak için özel olarak geliştirilen ilk robottu. Robotun başı ve kolları ile hareket edebiliyor, çeşitli mimikler yapabiliyor ve konuşabiliyor. Araştırmanın Lüksemburg Üniversitesi tarafından finanse edilmesinin ardından ikili, sosyal robotlar geliştiren ve inşa eden LuxAI’yi kurmuş. Ekip, OSB’li çocuklar için yaptıkları bu araştırmaya dayanarak, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için de bir araştırma yapmak istemiş. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bir sosyal robotla nasıl etkileşim kurduğunu ve bir robotu sınıfa sokmanın öğrencileri ve öğretmenleri nasıl etkilediğini analiz etmeye karar vermişler.

Robotun otistik çocuklarla test edildiği ilk araştırmada, araştırmacıların robot hakkındaki açıklamalarını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:

Çalışmaya, öğrenme güçlüğü şüphesi veya doğrulanmış teşhisi olan ve okuma güçlüğü yaşadığı bilinen 7 ila 12 yaşları arasındaki 16 öğrenci katılmış. Sekizi QTRobot ile oturum yaparken, diğer sekizi kontrol grubu olarak katılmış.

Araştırmacılar, eğitmenler için bir web uygulaması arayüzü geliştirmişler ve öğrenciler için ısınma aktiviteleri, oyunlar ve nefes egzersizleri içeren bir protokol sağlamışlar. Uygulama bir tablete yüklenmiş ve eğitmenlerin QTRobot’u kontrol etmesine imkan tanınmış.

QTRobot eğitmen tarafından tetiklendiğinde otonom olarak hareket etmiş. Robot hedefler belirlemiş ve öğrenci izlemesi gereken yoldan ayrıldığı durumlarda, dikkatini yeniden yönlendirmek için oyunlar, şakalar, nefes egzersizleri ve fiziksel hareket gibi stratejiler kullanmış.

Eğitmenler, eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını; öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşadığı süre ve kullanılan yeniden yönlendirme stratejileri dahil olmak üzere etkileşimlerini kaydetmiş. Ayrıca öğrenciler de robotla ilgili deneyimleri hakkında geri bildirim sağlayabilmişler.

Çalışma, QT ile ders yapan öğrencilerin daha az dikkat dağınıklığı davranışı sergilediğini ve derse daha fazla katılım gösterdiğini göstermiş. Öğrenciler robotun; arkadaş canlısı, zeki ve eğlenceli olduğu yönünde geri bildirimde bulunmuş. Gelecekte de QT ile ders yapmaya istekli olduklarını ifade etmişler. Eğitmenlerden alınan geri bildirimler de, robotun müdahalesinin büyük ölçüde öğrencilerin odaklanmasını ve derse katılımını sürdürmede etkili ve yararlı bulduklarını göstermiş.

Elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü Dr. Kerstin Dautenhahn “Genel olarak, bulgular robotun öğrenciler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor.” diyor.

Araştırmacılar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için robot destekli öğrenmenin faydasını analiz etmeye devam edecek. Bu nedenle QT kullanarak başka deneyler de yapmayı planlıyorlar.

Görsel: Waterloo Üniversitesi