Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Kent Düşleri

Kent Düşleri

Kent Düşleri Proje Fikir Yarışması
TMMOB  Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası, kentlerimizin kimliksizlik, bellek yoksunluğu, estetik kaygılardan uzak plansız önermeler ile yaşamakta oldukları kültürel yoksunluk gerçeğiyle, kenti geliştirmeye ve sorunlarına alternatif önermeler sunmayı ve bu sorunları kentin aktörleri ile paylaşarak, birlikte iletişim içerisinde çözmeyi hedefliyor.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir. Bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışmaya katılan her katılımcının aynı zamanda önerdiği projesinin düşünsel altyapısını ortamla paylaşması, sunacağı, anlatacağı ve tartışacağı platformlara katılması beklenmektedir.