Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Çetrefilli Bir Dünyada Tasarım Yapmak

Çetrefilli Bir Dünyada Tasarım Yapmak

ATÖLYE Organizasyon ve Öğrenme Tasarımı Yöneticisi Mert Çetinkaya, Medium üzerinden yayınladıkları makalede iş dünyası, sivil toplum ve kamuda yükselen tasarım eğilimlerinden bahsediyor.

Alman akademisyen ve tasarım teorisyeni Horst Rittel çetrefilli sorunlar barındıran bilgi akışının tamamen kafa karıştırıcı olduğunu ve bunun  doğru tanımlanamayan bir sosyal sistem problem kategorisi olduğunu söyler. Rittel’e göre çetrefilli sorunları tanımlama ve anlama aşamalarında sorunu etkileyen ve sorundan etkilenen bireylerin birbiriyle çelişen bakış açıları bulunur. ATÖLYE de kurulduğundan beri eğitimden organizasyon değişimlerine, sürdürülebilir kentsel sistemlerden sosyal inovasyona kadar çeşitli konularda çetrefilli problemleri çözmeyi hedef edinen bir yer.

ATÖLYE’nin bir Medium sayfası var. İlk gününden bu yana benimsediği strateji, tasarım, teknoloji ve kültür gibi alanlarda elde ettiği iç görüleri Medium sayfaları üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak paylaşıyor. Komünite yaratım sürecinde kürasyonun önemini anlattıkları makaleler yayınlıyorlar.  Şimdi de çetrefilli bir dünyada tasarım yapmak üzerine bir makale yayınladılar.

İnsan Değil İnsanlık Odaklı Tasarım

Organizasyon ve Öğrenme Tasarımı Yöneticisi Mert Çetinkaya tarafından yazılan “Çetrefilli Bir Dünyada Tasarım Yapmak” başlıklı makalede iş dünyası, sivil toplum ve kamuda yükselen tasarım eğilimine, bütünsel yaklaşımlarla nasıl kalıcı sosyal ve çevresel etki yaratabileceklerine, ATÖLYE olarak bu problemlerle başa çıkmak için kullandıkları metotlara odaklanıyor.

Medium yazısında Kopenhag Açık Çağrı’sından da hoş güzel bir alıntı var. “İnsan odaklı tasarımdan, insanlık odaklı tasarıma geçmeliyiz.” diyor. Günümüzde tasarımın iş dünyasında yaygın olarak kabul gören bir problem çözme yaklaşımı olma yolunda ilerlemesinden bahsediyor.

Yazıda Alman akademisyen ve tasarım teorisyeni Horst Rittel ve tasarım profesörü olan Richard Buchanan’ın fikirlerine de değiniyor. Buchanan’ın tasarımın çetrefilli sorunların belirsiz ve tanımlanamayan doğasıyla başa çıkmasına olanak sağladığını ileri sürmesini açıklıyor.

Makalenin tamamını buradan okuyabilir ve ATÖLYE’nin Medium’undan ister Türkçe ister İngilizce, daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Görsel: ATÖLYE