Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018 [Sonuçlar 2/3]

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018 [Sonuçlar 2/3]

Türkiye'nin en büyük reklam ve pazarlama sektörü odaklı çalışması 2018 Gelir Araştırması’nın sonuçlarını üç bölümde açıklıyoruz. İkinci bölüm: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları

2012 yılından bu yana, Türkiye’nin en büyük sektörel gelir anketlerinden biri olan Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nı sektör çalışanlarının katılımına sunuyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında yayına aldığımız Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018‘i Eylül ayında sonlandırdık. Bu yıl da, 1361 kişinin katılımıyla sağlanan bilgiler deneyimli iktisatçı ve istatistikçi  Evrim Aydın Şaher tarafından analiz edildi. Biz de anketimizin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

2018 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması sonuçlarını; Anket Katılımı ve Genel Bilgiler, Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları ve Çalışanların Memnuniyeti konuları olmak üzere üç bölümde ele aldık.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018’in bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları 
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları

Bu bölümde ajans, marka ve freelance çalışanların maaş ortalamalarını ve sigortalılık durumlarını inceleyeceğiz.

Ajanslar

Ankete katılan 861 ajans çalışanın verdiği yanıtlara göre ajans çalışanlarının maaş ortalamaları, ajansın bulunduğu şehir, çalışanların deneyimi ve cinsiyeti, ajans boyutları, yapısı ve türü ve son olarak pozisyon türü göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

Ajansın Bulunduğu Şehir

Ankete katılan ve ajans çalışanı olduğunu belirten katılımcıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, ajans çalışanlarının ortalama maaşları İstanbul’da 3750 TL, ülke genelinde ise 3500 TL olarak gözlemleniyor.

Ajans Çalışanının Deneyimi

Ajanslarda ortalama aylık net maaş, çalışanların deneyimiyle doğru orantılı olarak artış gösteriyor. İstanbul’da 1 yıldan az deneyimi olanlar için ortalama maaş 2.000 TL iken bu rakam, 1-2 yıl deneyimliler için 2.500 TL, 3-5 yıl çalışanlar için 3.500 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olan çalışanlar için ise 5.500 TL’ye kadar çıkıyor.

Türkiye geneli için ise ortalama maaşlar 1 yıldan az deneyimi olanlar için 2.000 TL, 1-2 yıl deneyimliler için 2.500 TL, 3-5 yıl deneyimi olanlar için 3.500 TL, 6 yıl veya daha fazla deneyimi olan çalışanlar için ise 5.000 TL olarak belirtildi. Anket sonuçlarına göre stajyerler için ortalama maaş hem İstanbul’da hem ülke genelinde 400 TL.

Ajans Çalışanının Cinsiyeti

Anket sonuçlarına göre reklam ajanslarında, kadınların ortalama maaşı hem Türkiye genelinde (3.450 TL) hem de İstanbul’da (3.500 TL) erkeklerin aldığı ortalama maaştan (4.000 TL) daha düşük. Ayrıca, ajans çalışanlarında 3-5 deneyim düzeyi hariç, kadın ve erkek ortalama maaşlarında istatistiksel fark gözlemleniyor.

Ajans Boyutları 

Ortalama maaşlar, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul’da reklam ajanslarının boyutuna göre de fark gösteriyor. İstanbul’da 10 veya daha az çalışan sayısı olan ajanslarda ortalama maaş 3.500 TL iken, 11-25 kişilik ajanslarda bu rakam 3.500 TL, 26 – 50 arası olan ajanslarda 4.000 TL. Çalışan 51-100 arası olan ajanslarda ortalama maaş 3.850 TL’ye düşerken, 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda 4.500 TL’ye çıkıyor.

Ankete katılan reklam ajansı çalışanlarının verdikleri bilgiler ışığında Türkiye genelinde maaş ortalamasına bakıldığında, 1-10 kişilik ajanslarda 3.250 TL, 11-25 kişilik ajanslarda 3.500 TL, 26-50 kişilik ajanslarda 4.000 TL, 51-100 kişilik ajanslarda 3.850 TL ve 100’den fazla çalışanı olan ajanslarda ise 4.500 TL.

Ajans Yapısı ve Türü

Ajansların türüne göre ortalama maaşlarda fark gözlemlenirken, ajansların yapısına göre ortalama maaşlarda fark gözlenmiyor. Ortalama maaşlar farklı tür ajanslarda da istatistiksel olarak farklılık sergiliyor. İstanbul’da en yüksek ortalama maaş geleneksel medya planlama ve satınalma ajanslarında (7.500 TL) görülürken , en düşük ortalama maaş dijital medya planlama ve satınalma ajanslarında (3.000 TL) gözlemleniyor. Türkiye genelinde ise en yüksek ortalama maaş geleneksel ve dijital medya planlama ve satınalma ajanslarında  (7.500 TL)  görülürken, en düşük maaş ortalaması 3.000 TL ile halkla ilişkiler ajanslarında ve dijital  medya planlama ve satınalma ajanslarında görülüyor. 

Pozisyon Türü

2017 ve 2018 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nda ajans çalışanlarının ortalama maaşlarında değişim gözlemleniyor. Çoğu pozisyon için ortalama maaşlarda nominal artış gözlemleniyor. Aynı süre içindeki enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, bazı pozisyonlar için ortalama maaşların reel anlamda azaldığı gözlemleniyor. Bu anketin sonuçlarına göre, ajans çalışanlarında en yüksek ortalama maaş 13.750 TL ile genel müdür/başkanın olurken, düşük ortalama maaş 2.453 TL ile sosyal medya uzmanı pozisyonuna ait.

Markalar

Ankete katılan 345 marka çalışanın verdiği yanıtlara göre marka çalışanlarının maaş ortalamaları, markanın bulunduğu şehir, çalışanların deneyimi ve cinsiyeti, şirket yapısı ve son olarak pozisyon türü göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

Markanın Bulunduğu Şehir

Ankete katılan ve marka çalışanı olduğunu belirten katılımcıların verdikleri bilgiler doğrultusunda, marka çalışanlarının ortalama maaşları İstanbul’da 4500 TL, ülke genelinde ise 4000 TL olarak gözlemleniyor. Markalardaki ortalama maaşın ajanslardaki ortalama maaştan yüksek olduğu gözlemleniyor.

Marka Çalışanının Deneyimi

Marka çalışanlarının deneyimi ile ortalama maaşların doğru orantıda arttığı gözlemleniyor. Anket sonuçlarına göre 6 yıl ve daha az deneyimi olan marka çalışanları için, ortalama maaşın İstanbul’da daha Türkiye geneline kıyasla yüksek.

Deneyim bazında ajanslarda ve markalarda gözlemlenen ortalama maaşları karşılaştırdığımızda, 2 yıla kadar deneyimi olan marka çalışanlarının ortalama maaşlarının, ajans çalışanlarına kıyasla daha yüksek olduğu gözlemleniyor. 3 yıl ve daha uzun deneyimli çalışanlar için ise ajanslarda ve markalarda aldıkları maaş ortalamalarında istatistiksel bir fark gözlemlenmiyor.

Marka Çalışanının Cinsiyeti

Tıpkı ajanslarda olduğu gibi, markalarda da erkeklerin ortalama maaşı, hem İstanbul’da hem ülke çapında, kadınların aldığı ortalama maaştan daha yüksek. İstanbul’da bu fark 1.000 TL’yi bulurken, Türkiye genelinde 3.750 TL olarak gözlemleniyor. Ayrıca, marka çalışanlarında 3-5 deneyim düzeyi hariç, kadın ve erkek ortalama maaşlarında istatistiksel fark gözlemleniyor.

Markanın Şirket Yapısı

Ankete katılan marka çalışanlarının %62’si sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde, %38’i ise uluslararası bir şirketin temsilciliğini yapıyor. Bu iki farklı yapıdaki marka çalışanlarını ortalama maaşlarında istatistiksel anlamda bir fark gözlemlenmiyor.

Pozisyon Türü2017 ve 2018 Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nda marka çalışanlarının ortalama maaşlarında değişim gözlemleniyor. Çoğu pozisyon için ortalama maaşlarda reel artış gözlemlenirken grafik tasarımcısı ortalama maaşlarında reel anlamda düşüş gözlemlenmektedir. Anket sonuçlarına göre en yüksek artış ise kurumsal iletişim uzmanı ortalama maaşlarında gerçekleşmiştir. Bu anketin sonuçlarına göre, marka çalışanlarında en yüksek ortalama maaş 8.000 TL ile pazarlama iletişim müdürünün olurken, düşük ortalama maaş 3.275 TL ile grafik tasarımcı pozisyonuna ait.

Freelance

Ankete katılan 155 Freelance çalışanın yanıtlarından elde edilen sonuçlar, çalışanların  deneyiminin arttıkça ortalama aylık gelirlerinin de artığını gösteriyor.  Bu durumda, 6 yıl ve daha uzun süre freelance olarak çalışanlar aylık ortalama 6.500 TL gelire sahip olduğu, 1 yıldan az tecrübeye sahip freelance çalışanların aylık ortalama 2.000 TL gelire sahip olduğunu gözlemlendi. Ayrıca, freelance çalışan kadın ve erkeklerin ortalama aylık gelirlerini karşılaştırdığımızda istatistiksel bir fark gözlemlenmedi.

Sigortalılık Oranları

Ankete katılanların %94 sigortalı olduğunu belirtiyor. Ajanslarda çalışan erkeklerin %94’ü sigortalıyken kadınların  %95’i sigortalı. Bu oran marka çalışanlarında daha da artarak, erkekler çalışanların %98’inin, kadınların ise tamamının sigortalı olduklarını gözlemliyoruz. 

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması 2018’in bölümleri:
Bölüm 1: Anket Katılımı ve Genel Bilgiler
Bölüm 2: Sektör Maaş Ortalamaları ve Sigortalılık Oranları 
Bölüm 3: Çalışanların Memnuniyeti

Not: Reel maaşlarını hesaplamak için TUİK’ten Mayıs 2017, Mayıs 2018 arası Tüketici Fiyat Endeksi kullanılmıştır.

Yasal Uyarı: Tüm grafik tabloların ve metinlerin kullanım hakkı Bigumigu’ya aittir, kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.