Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Araştırma Raporu: Yaratıcı Platformların Kültürlerarası Diyaloğa Etkisi

Araştırma Raporu: Yaratıcı Platformların Kültürlerarası Diyaloğa Etkisi

Connect for Creativity projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırma raporu yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğa katkı sağladığını gösteriyor.

British Council tarafından yürütülen Connect for Creativity projesi Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık ve Sırbistan ülkelerinde gerçekleşiyor. Avrupa’nın dört bir yanından öğrenci, akademisyen, sanatçı, yaratıcı profesyonel, politika yapıcı ve kamu üyelerini bir araya getiren Connect for Creativity yenilikçi araştırmaları ve iş birliği projelerini teşvik ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen, yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğun güçlendirilmesindeki rolüne odaklanan ilk araştırmanın raporu “Yaratıcı Platformlar – Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar” başlığı ile yayınlandı. Rapor, Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Ekibi iş birliğiyle hazırlandı.

Araştırma raporu 400’ün üzerinde kişi ile oluşturuldu

Avrupa’daki yaratıcı platformlardan oluşan bir ağ kurmayı hedefleyen Connect for Creativity, bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen araştırma ile Türkiye ve Avrupa’daki yaratıcı ekonomi alanına odaklanıyor. Raporun araştırma süreci Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’da beş aylık bir dönemde 400’ün üzerinde kişi ile tamamlandı. Proje ortağı olan Yunanistan’da BIOS, Sırbistan’da Nova Iskra, Birleşik Krallık’tan Rabble Studio ve Türkiye’de ATÖLYE detaylı olarak incelendi. Bunlara ek olarak bu ülkelerdeki yaratıcı platformların yöneticileri, üyeleri ve kamu paydaşları ile anketler gerçekleştirildi.

Katılanların yüzde 75’i yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloga katkıda bulunduğunu düşünüyor

Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan en net sonuç yaratıcı platformların bulundukları yerlerin ekonomilerinin büyümesine giderek artan bir şekilde katkı sunması oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloga katkıda bulunduğunu ifade etti. Araştırmaya dahil olan dört ülkede bu platformların etkileşimde olduğu, kültürel çeşitlilik gösteren 38 farklı grup tespit edildi. Bununla birlikte yaratıcı platformların 56 ülke ile uluslararası bağlantısı olduğu da saptandı. Bu bulgular ışığında kültürlerarası diyaloğun sadece yaratıcı platformlar için değil aynı zamanda ilgili diğer paydaşlar ve politika yapıcılar için çeşitli faydalar sunduğu söylenebilir.

Araştırma raporu ile ilgili olarak British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gough yaratıcı platformların ve yaratıcı toplulukların ülkeler için neden önemli bir konumda olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Raporun, ortaklara ve paydaşlara somut önerilerde bulunmak için kullanılması amaçlanıyor. “Yaratıcı Platformlar – Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı araştırma raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel: ATÖLYE