Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması

Dünya Bankası, küresel mali kriz ortamında gençlerin eğitim ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yeni bir proje geliştirdi. Bankanın Türkiye ofisi tarafından “Yaratıcı Kalkınma Fikirleri” adıyla bir yarışma düzenlendi. Yarışmayla Türkiye’de gençliğe yönelik projelere hibe finansmanı sağlanması hedefleniyor.

Yarışma, Türkiye’nin geleceği için gençliğin karşı karşıya kaldığı güçlükler ve büyük fırsatlar hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Genel olarak, gençlikle ilgili toplumsal girişimlerin desteklenmesi ve Türkiye’de gençlerin yaşamlarını iyileştirmek için somut projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, büyüme potansiyeline sahip ve Türkiye genelinde tekrarlanabilecek proje fikirlerinin tespit edilmesi ve pilot uygulamalar olarak desteklenmelerine özel bir önem veriliyor.

Dünya Bankası, proje için 350 bin dolar bütçe ayırdı ancak banka, daha çok sayıda proje ve yaratıcı fikri desteklemek istiyor. Bu amaçla sponsor arayışları sürüyor. Proje için oluşturulan havuzda birikecek paranın miktarına göre 50 kadar projenin desteklenmesi mümkün olabilecek.

Kimler Katılabilir?
Yarışma her alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, proje gruplarına, gençlik topluluklarına, meslek liselerine, kent konseylerine ve belediyelere açık olmakla birlikte, projelerin hedef kitlesi 15-24 yaş grubu.

Proje başvuruları en geç 15 Şubat 2009 saat 18.00 ’e kadar, Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması ’nın resmi web sayfası olan yaraticifikirler.org üzerinden elektronik olarak yapılabilecek.

Yarışmaya katılmaya karar vermeden önce detaylı şekilde okumanız için ÖN BAŞVURU KILAVUZU

İyi fikirler olsun!