Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Türkiye Blog Yazarlığı Araştırma Raporu

Türkiye Blog Yazarlığı Araştırma Raporu

MuratKgirgin‘in 1417 blog sahibi 717 Türk blogcu ile 01 Aralık 2008 – 15 Ocak 2009 tarihleri arasında yapılan 1. faz araştırma sonuçları sonunda açıklandı 🙂

Tüm araştırmayı siteden inceleyebilirsiniz.

Kabaca sonuçlar nedir onları iletiyorum:

–  Ankete katılan blogcuların %70‘i 20 ile 30 yaş arasında. 30 yaşın üzerinde blog yazarı ise azımsanmayacak bir oranda.

– Cinsiyet ile ilgili dağılımda %31 kadın blog yazarı oranı var.

– Türkiye’ deki blog yazarlarının %82 sinin lise üstünde bir eğitime sahip. Akademisyen arkadaşların oranı da bir hayli yüksek.

– Bloglama deneyimi “bir ya da daha az” şeklinde yanıt verenlerin oranının %34 düzeyinde olması Türkiye’ de bog yazarlığının halen yükselme trendinde olduğunu gösteriyor.

– Blogların %70’inde“kişisel” konularda yazılar yazılıyor.  Konu içerikleri ise sırasıyla,  “İnternet” , “teknoloji” ve “müzik”  kategorileri de en popüler konulardan.

– %80 lik bir oran günde 30 dakikadan daha fazla zamaını blog okuyarak geçiriyormuş.

RSS okuyucusu kullanma oranı  %67 ile ilk sırada.

– Blog yazarlarının %32’si hiç video içerik kullanmıyor, %49 ‘u ise yazdığı içeriğin %10 unu geçmeyecek şekilde video içerik kullanıyormuş.  

– Ankete katılan blog yazarlarının %85‘ i blogların içeriğinin güvenilir bir kaynak olabileceğini ifade etmişler.

– Blog yazarlarının  %54  tam, yarı zamanlı ve dönemlik olarak çalışan , %31 öğrenci ve çalışmayan olarak olarak ifade etmiş.

– Türkiye’ deki blog yazarlarının %52‘ i bloglarını ticari bir meta olarak konumlandırmamayı tercih etmiyormuş. Geriye kalan %48 lik oranın sadece %5 i  blogundan kazandığı gelirden memnunmuş.

Ankete siz de katılmak isterseniz şu adresten başvurabilirsiniz.