Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Tasarımın ÖzüSözü

Tasarımın ÖzüSözü

Bu kitabı DNR’da görüp aldım. Kitapta, tasarım üstüne 600’e yakın özdeyiş var. 

Derleyen ve Çeviren: Celal Üster
Yayın Kurulu: Uğur Tanyeli, Akın Nalça, Bülent Erkmen

Mekan ve sergileme tasarımı kuruluşu Akın Nalça Modular Spaces, bütün tasarım disiplinlerine düşünsel ve kalıcı bir tartışma süreci sağlama hedefiyle her yıl yayımladığı kitaplara bir yenisini ekledi. 2003’te yayımlanmaya başlayan Akın Nalça Kitapları’nın dördüncüsü: Tasarımın Özüsözü.

“Hayalgücün, sevgili dostum, senin hayalinin alamayacağı kadar değerli”
-Louis Aragon-