Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

3. İstanbul Tasarım Bienali’nin Teması Açıklandı: Biz İnsan Mıyız?

3. İstanbul Tasarım Bienali’nin Teması Açıklandı: Biz İnsan Mıyız?

IKSV tarafından 22 Ekim - 4 Aralık 2016'da düzenlenecek olan İstanbul Tasarım Bienali, insan ve tasarım arasındaki ilişkiyi ve karşılıklı değişimini sorgulayan bir temaya sahip.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin üçüncüsü 22 Ekim – 4 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. Bienalin teması ve başlığı, bugün düzenlenen basın toplantısıyla bienalin küratörleri Beatriz Colomina ve Mark Wigley sunumu eşliğinde açıklandı.

Tasarım kelimesi ve süreci aslında spesifik bir işe odaklanarak değil hayatın her aşamasında, her anında ve her kademesinde yer alıyor. Ve tasarım sadece bugün değil, tarih öncesi çağlarla da etkinlik gösteriyordu. Nasıl ki kare bir cismi yontarak yuvarlak hale getirmek bir tasarı sürecini içinde barındırıyorsa betonlarla dolu yeşilden uzak bir şehir yükseltmek de aynı kelimenin karşılığı olarak yer alıyor.

Bienalin direktörü Deniz Ova’nın açılış konuşmasının ardından küratörler Beatriz Colomina ve Mark Wigley, bienalin temasını belirlerken İstanbul gibi tarihi bir şehrin kökeninden ve tarihinden beslendiğini ve 2 yılda bir düzenlenen bienal disiplinden yola çıkarak “Biz İnsan Mıyız? Türümüzün Tasarımı: 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” olarak belirlenmiş.

Arkeolojiden teknolojiye, tasarımı özel ve ikonik örneklerinden çıkararak insan ve tasarım kelimeleri arasında bir sinerji yakalamayı hedefleyen Beatriz Colomina ve Mark Wigley, “Bizi insan yapan şey tasarım.” önermesiyle başlayarak tasarımın ikonik örneklerinden ziyade sıradan tasarımın sıradan etkisine odaklanarak iddialı önermelere kapı açıyorlar. Temel olarak belirlenen 8 önerme;

  • Tasarım daima insanın tasarımıdır.
  • İnsan tasarlayan canlıdır.
  • Türümüz, sonsuz tasarım katmanları arasından durmaktadır.
  • Tasarım, insanın kabiliyet alanını kökten genişletir.
  • Tasarım sürekli köklü eşitsizlikler yaratır.
  • Görmezden gelmenin tasarımı bile tasarımdır.
  • “İyi tasarım” anesteziktir.
  • Anestezik tasarım insanlığa dair önemli sorular sorar.

3. İstanbul Tasarım Bienali’nin sergi alanları olarak Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, DEPO ve Studio-X belirlenmiş durumda. Sergilerin yanı sıra bienal kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin ayrıntıları ise 2016 yılında duyurulacak.

Görsel; Bigumigu
Manşet Görseli; Arkitera