Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Start-Up Rehberi #3: Türkiye’deki Teknokentler

Start-Up Rehberi #3: Türkiye’deki Teknokentler

Akbank ile birlikte hazırladığımız Start-Up Rehberi'mizle girişimlerin yaşamını kolaylaştıracak püf noktalarına değiniyoruz. Üçüncü bölümümüzün konusu teknokentler.

Fikri olan ve bunu hayata geçirmek için çalışan girişimcilerin fikirden büyük bir şirkete dönüşme yolculuklarındaki önemli basamakları ve sıçrama tahtası olabilecek noktaları Start-Up Rehberi serimizde açıklamaya devam ediyoruz. Girişimin ve dolayısıyla girişimcinin yolculuğunda kendine çalışma alanı bulması, fikrini destekleyecek yatırım alması bir anda büyük ivme kazanmasını sağlayabiliyor. Teknokentler de girişimlerin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak aynı ortam içinde teknoloji üretmesini destekleyen alanlar olarak değer yatıyor.

Teknokent çatısı altında üniversiteler, STK’lar, sanayi kuruluşları ve girişimler birlikte çalışarak katma değer yaratıyor. Bu alan içinde yer alanlar araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmaları yürütüp birbirleri arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı yapıyor. Teknokentler üniversiteler içinde yaratılan bu akademik, ekonomik ve sosyal yapıyı ileriye taşımak ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Bilim Parkları Derneği’nin (The International Association of Science Parks, IASP) tanımına göre teknokentler; ana amacı, bünyesindeki bilgi tabanlı firmaların, yenilikçilik ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek ve öne çıkararak toplumun zenginliğini artırmak olan, uzmanlaşmış profesyonellerce yönetilen bir girişimdir.

Bir girişimin ilk adımlarını teknokent çatısı altında atmasının kayda değer faydaları bulunuyor. 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile birlikte teknokentlerde yer alan şirketlere vergi muafiyeti ve sigorta primi konusunda destek ve teşvik sağlanıyor. Bu da emekleme dönemindeki girişimler için büyük kolaylık sunuyor. Ayrıca teknokentler, bünyesinde yer alan girişimlerin katma değer yaratması için diğer girişimlerle iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ve danışmanlık gibi olanaklar sunuyor.

Teknokent kavramı ağırlıklı olarak Fransa’da kullanılırken ABD’de Araştırma Parkı, İngiltere’de Bilim Parkı, Uzakdoğu’da ise Bilim Kenti veya Teknoloji Kenti kavramlarıyla bu organizasyona karşılık bulunuyor. startups.watch‘un Turkish Startup Ecosystem endeksinden faydalanarak Türkiye’de faaliyet gösteren teknokentleri listeledik.

Ankara Ü. Teknokent | ankarateknokent.com
Antalya Teknokent | ateknokent.com
ATAP | atap.com.tr
Bilkent Cyberpark | cyberpark.com.tr
Boğaziçi Teknopark | teknopark.boun.edu.tr
Cumhuriyet Teknokent | cumhuriyetteknokent.com
DEPARK | depark.com
Düzce Teknopark | duzceteknopark.com.tr
Ege Ü. Teknopark | teknoparkege.com
Erciyes Teknopark | erciyesteknopark.com
Erzurum Ata Teknokent | atateknokent.com.tr
Fırat Teknokent | firatteknokent.com.tr
Gazi Teknopark | teknopark.gazi.edu.tr
Gaziantep Teknopark | gaziantepteknopark.com.tr
GOSB Teknopark | gosbteknopark.com
Göller Bölgesi Teknokent | gbteknokent.com

Hacettepe Teknokent | hacettepeteknokent.com.tr
İstanbul Teknokent | entertech.com.tr
İTÜ ARI Teknokent | ariteknokent.com.tr
İzmir Bilimpark | izmirbilimpark.com.tr
Kahramanmaraş Teknokent | teknokent.ksu.edu.tr
Kocaeli Teknopark | kouteknopark.com
Konya Teknokent | konyateknokent.com.tr
Malatya Teknokent | malatyateknokent.com.tr
Mersin Teknopark | technoscope.com.tr
Muallimköy – Bilişim Vadisi | bilisimvadisi.co
ODTÜ Teknokent | odtuteknokent.com.tr
OSTİM Teknopark | ostimteknopark.com.tr
Pamukkale Teknokent | pauteknokent.com.tr

Sakarya Teknokent | sakaryateknokent.com
Samsun Teknopark | samsunteknopark.com
Teknopark Ankara | teknoparkankara.com.tr
Teknopark İstanbul | teknoparkistanbul.com.tr
Teknopark İzmir | teknoparkizmir.com.tr
Tokat Teknopark | tokatteknopark.com
Trabzon Teknokent | trabzonteknokent.com.tr
Trakya Teknopark | trakyateknopark.com.tr
Tubitak Marmara Teknokent | marmarateknokent.tubitak.gov.tr
Ulutek | ulutek.com.tr
Yıldız Teknopark | yildizteknopark.com.tr
YYÜ Teknokent | yyuteknokent.com.tr

Görsel: CC 1.0