Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması: 2014’te Kurumsal Çalışanları Ne Kadar Kazandı?

Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması: 2014’te Kurumsal Çalışanları Ne Kadar Kazandı?

Reklam ve pazarlama sektörünün kurumsal tarafında çalışanların yıl içindeki maaş ortalamalarını araştırdığımız anket sonuçları.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nın 2017 sonuçlarını buradan inceleyebilirsiniz.


Ajans çalışanlarının maaş ortalamalarını paylaşırken bu yıl ilk kez sektörün kurumsal tarafını da araştırmamıza dahil ettiğimizi söylemiştik.

Araştırma kapsamında 432 kurumsal çalışanının aylık maaşlarını dört değişkene göre (cinsiyet, çalıştığı şehir, deneyim süresi ve pozisyon) analiz ettik.

İlk olarak pozisyon değişkenini göz önünde bulundurduğumuzda ön plana Pazarlama İletişimi Uzmanı, Kurumsal İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Uzmanı çıkıyor.

Pazarlama İletişimi Uzmanı (48 kişi) aylık 2.790 TL kazanırken, Kurumsal İletişim Uzmanı (39 kişi) 2.580 TL ve Sosyal Medya Uzmanı (32 kişi) da 2.110 TL kazanıyor. Pozisyonlarla deneyim süreleri arasındaki ilişkiyi paylaşmak için daha kalabalık bir örneklemenin olması önemli, yine de elimizdeki veriye göre bir sonuç vermek gerekirse tecrübeye göre maaş ortalamaları bu pozisyonlar için şu şekilde ortaya çıkıyor;

Pazarlama İletişimi Uzmanı ortalama maaşları

1 yıldan az1-3 yıl3-5 yıl5 yıldan fazla
2.035 TL2.615 TL2.940 TL3.600 TL

Sosyal Medya Uzmanı ortalama maaşları

1 yıldan az1-3 yıl3-5 yıl5 yıldan fazla
1.660 TL2.025 TL2.410 TL2.700 TL

Kurumsal İletişim Uzmanı ortalama maaşları

1 yıldan az1-3 yıl3-5 yıl5 yıldan fazla
2.400 TL2.505 TL2.420 TL2.870 TL

Deneyim süresine genel olarak baktığımızda ise beş yıldan fazla deneyimi olan kurumsal çalışanlarla diğer gruplar arasında istatistiki anlamda kayda değer bir fark bulduk. Beş yıldan fazla deneyim sahibi olanların aylık maaş ortalaması (133 kişi) 5345 TL iken, 3-5 yıllık deneyim sahibi olanlarınki (116 kişi) 3.835 TL ve bir yıldan az deneyimi olanlarınsa (51 kişi) 2.955 TL.

Cinsiyet dağılımına göre de bakarsak; kadınlar (212 kişi) ortalama olarak 3.660 TL kazanırken, erkekler (220 kişi) 4.125 TL kazanıyor. Analizimize göre aradaki fark istatistiki anlamda kayda değer bir fark yaratmıyor.

Ankete İstanbul’dan 363, Ankara’dan 27, İzmir’den 12 ve diğer şehirlerden toplamda 30 kurumsal çalışanı katıldı. Şehir bazında bir genelleme yapacak kadar veriye sahip olduğumuz İstanbul’da kurumsal çalışanların maaş ortalaması 4.110 TL.

Hatırlatma: Araştırma kapsamında hem ajans hem de kurumsal çalışanlarının iş tatminini ölçen kısa anketimizin sonuçlarını da Ocak ayında paylaşacağız.