Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları Gelir Araştırması Sonuçları 1

Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları Gelir Araştırması Sonuçları 1

2012 sonunda gerçekleştirdiğimiz büyük maaş anketinin sonuçları.

Bigumigu Reklam ve Pazarlama Sektörü Gelir Araştırması’nın 2017 sonuçlarını buradan inceleyebilirsiniz.


Türkiye’de reklam ve pazarlama çalışanları gelir anketiniyayına alalı 1 aydan fazla oluyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören anketimizi sadece 4 gün yayında tutmamıza rağmen bin ikiyüzden fazla kişi gelip maaş bilgilerini ilettiler.

Bu anketi, en azından çalışanlar ve işverenler pozisyonlar için ortalamaları görebilsinler diye yaptık. Öte yandan gelen veriyi sadece bir tabloyla açıklamak doğru olmayacaktı, biz de bir İK profesyonelinden, -aynı zamanda ablam olan-Ümit Oktamış‘tan yardım istedik. Ümit 15 yıldan fazla İK tecrübesiyle anket sonuçlarını yorumlamamızda bize yardımcı oldu.

İletilecek bilgiler çok olunca, araştırma sonucunu bölüm bölüm yayınlamak daha doğru olacak diye düşündüm. Tüm bölümler yayınlanınca toplu bir raporu da sizlere sunmayı planlıyoruz.

Bigumigu Türkiye Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları
Gelir Araştırması 2012 -1. Bölüm:
“Geleneksel Reklam Ajansları”

 
(Güncelleme: Dijital ajansları ve sosyal medya ajanslarını incelediğimiz 2. bölüm de burada yayında)
Müşteri ilişkileri, yaratıcı grup ve stratejik planlama olarak üç ana fonksiyonda değerlendirebileceğimiz geleneksel reklam ajanslarında tahmin edilebileceği gibi en yüksek ortalama maaşları yaratıcı grupta çalışan kişiler kazanıyor. Anketimize en çok katılım da %39 gibi önemli bir oranda geleneksel reklam ajansı çalışanları tarafından gerçekleştirildi.Müşteri temsilcisi ortalama maaşları

1 yıldan az1-3 yıl3-5 yıl5+ yıl
1.500 TL2.000 TL2.500 TL3.600 TL

Stratejik planlama bölümünden anketimize katılan planlama uzmanları ağırlıklı olarak 1-3 yıl tecrübeye sahipler ve ortalama 2.250 TL kazanıyorlar. Stratejik planlama direktörlerinde ise tecrübe ağırlığı 5+ yılda, bu tecrübedeki direktörlerin maaş ortalaması 11.000 TL ile neredeyse yaratıcı yönetmenlere yakın bir çizgide seyrediyor.Anketimize katılan müşteri temsilcileri farklı tecrübelere sahipler. Müşteri süpervizörleri ise genellikle 3+ yıl tecrübeliler ve bu tecrübedeki süpervizörler ortalama 3.500 TL kazanıyorlar. Aynı şekilde müşteri direktörlerinin de ağırlıklı olarak 5+ yıl tecrübeye sahip ve 5+ yıl tecrübeli direktörlerin ortalama maaşı da 4.500 TL.

Yaratıcı grupta en yüksek maaş ortalaması 5+ yıl tecrübeye sahip yaratıcı yönetmen pozisyonunda: 11.500 TL. Onu yine 5+ tecrübeye sahip yaratıcı grup lideri ortalama 8.650 TL ile takip ediyor. Reklam metin yazarlarının maaş ortalamaları, sırasıyla 1 yıldan az tecrübeliler için 1.200 TL,1-3 yıl tecrübeliler için 2.000 TL, 3-5 yıl tecrübeliler için 3.250 TL ve 5 yıldan çok tecrübeliler için 4.000 TL olarak hesaplandı. Reklam sanat yönetmenleri benzer bir artış takip etse de çok az farkla metin yazarlarından yüksek bir ortalamaya sahip: 1-3 yıl tecrübeliler 2.250, 3-5 yıl tecrübeliler 3.300 TL ve 5+ yıl tecrübeliler 4.200 TL ortalama maaş alıyorlar.

Yaratıcı grubun bir diğer emekçileri grafik tasarımcılar ise 1 yıldan az tecrübeliler 1.150 TL, 1-3 yıl 1.300 TL, 3-5 yıl 2.000 TL ve 5+ yıl tecrübeye sahip olanlar ortalama 2.600 TL maaşlar alıyorlar.

Ümit’in çıkardığı yorumlar ise şöyle:

Geleneksel reklam ajanslarında çalışan grafikerlerin 1 yıldan az deneyime sahip olanlarının 1.000-1.700 TL aralığında, 1-3 yıl deneyime sahip olanlarının 1.000-2.500 TL aralığında, 3-5 yıl deneyime sahip olanların, 1.500-2.500 TL aralığında maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Şaşırtıcı olan veri ise, grafik tasarımcı rolü için 5+ yıl deneyimde neredeyse hiçbir tutarlı maaş aralığı gözlemleyemiyor olmamız. 5+ yıl deneyimli profesyoneller 1.500 TL ile 4.000 TL net aylık arasında değişken maaşlar alabilmekteler. Ancak burada yine 4.000 TL aylık net tavanını görmekteyiz ve 4.000 TL’nin üzerinde maaş alan raporlanmaya değer sayıda profesyonele rastlamamaktayız.

Geleneksel reklam ajanslarında çalışan ve 5+ yıl deneyimli müşteri direktörlerinin tutarlı bir şekilde 4.000-6.000 TL arası aylık net maaşlar aldıklarını gözlemliyoruz. Bu rolde müşteri temsilcisi unvanı ile çalışan profesyonellerin ise daha çok 1-5 yıl deneyim aralığında olup, deneyim süreleri ile doğru orantılı olarak 1.500-4.000 TL aralığında maaşlar aldıklarını görmekteyiz. Müşteri süpervizörü rolüne baktığımızda ise, çoğunluğun 3-5 ila 5+ yıl deneyimli olduğunu ve 3-5 yıl deneyimli profesyonellerin 2.500-4.000 TL net aralığında, 5+ yıl deneyimlilerin ise 3.000-5.500 TL seviyesinde maaşlar aldıklarını görüyoruz. Veriler müşteri direktörü pozisyonu ile müşteri süpervizörü arasında çok dramatik farklar olmadığını ve ünvan farklılıklarının kurumların organizasyonel yapılarından kaynaklabileceğini göstermekte. Başka bir deyişle, bir ajansta müşteri süpervizörü ünvanı ile çalışan bir profesyonelin, diğer bir ajansta direktör ünvanı ile çalışabileceğini ve aynı maaşları alabileceğini görmekteyiz.

Pazartesiye bir sonraki bölümde, dijital ajanslarda görüşmek üzere.

Haber görseli 2007’de 2. yıl partimizle ilgili sevgili üyemiz Kemal Şahin‘in yapmış olduğu afiş çalışmasından bir kesit.