Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Kolektifli Komşularımız: İstanbul Startup Angels

Kolektifli Komşularımız: İstanbul Startup Angels

Kolektif House'daki komşularımızı tanıyoruz.

Bildiğiniz gibi biz de bir süredir hazır ofisi anlayışının Türkiye’deki en yeni temsilcilerinden Kolektif House’dayız. Farklı disiplinlerde üretim yapan Kolektifli komşularımızı tanıdığımız serimizin yeni bölümünde melek yatırımcı ağı İstanbul Startup Angels ve kurucu ortağı Kadir Boysan ile birlikteyiz.

Kuruluş hikayenizi anlatır mısın? Emekleme döneminde yaşadığınız zorluklar nelerdi?

Kadir: 2006’da Londra’da danışmanlık yaptığım sırada İngiltere’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine de şahit oluyordum. Oradaki ekosistemde melek yatırımcılığın son derece önemli olduğunu gözlemlemiştim. 2006’da henüz Türkiye’de ekosistem bile yoktu diyebiliriz. Türkiye, seyahatlerimden birinde Gülsüm ve Murat ile tanıştım. Kendileri o dönemde kamu, özel sektör ve Avrupa Birliği gibi için tüm Türkiye’de girişimcilik projeleri geliştiriyor ve uyguluyordu. Onlarla sonra melek yatırımcılık ağı konusunda konuşmaya başladık. Fakat, benim Londra’da yaşamam nedeniyle bu konuşma ilk yıllar sadece teoride kaldı. Profesyonel hayatım nedeniyle 2009 yılında Türkiye’ye döndükten sonra ekosistemi daha yakından görme fırsatım oldu. 2011’de ise Gülsüm’le İstanbul Startup Angels’ı kurduk. Kurduktan sonra hala melek yatırımcılığın Türkiye’de yeni yeni oluşmaya başladığını farkettik. İlk etkinliğimiz sonrası ise yatırımcı sayısının çok az olduğunu var olan yatırımcıların ise daha e-ticaret sitelerine yatırımı tercih ettiğini gördük. Bu yatırımcı tarafındaki problemken, girişimcilerde yatırımı ilişkisi konusunda deneyimli değildi.

Bu nedenle iki hedef belirledik;

• Yatırımcı sayısını arttırmak ve Türkiye’de yaygınlaşmak
• Nitelikli girişimcileri bulup yatırımcılara hazırlamak

Bu süreçte Startupbootcamp ile tanıştık. Startupbootcamp Avrupa’da büyümekte olan bir hızlandırma programıydı ve bizim “Nitelikli girişimcileri bulup yatırımcılara hazırlama” hedefimizle örtüşüyordu. Onlarla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde beraber Startupbootcamp İstanbul’u kurduk.

Bu süreçlerde yaşadığımız en büyük zorluk bir taraftan pazarı geliştirmek zorunda olmak diğer taraftan ise kuralları belirlenmemiş bu pazarda iş modelimizi şekillendirmeye çalışmak oldu. Süreç içinde hem öğrenip, hem de öğrendiklerimizi işimize adapte çalıştık.

Bugün geldiğiniz noktaya ulaşırken geçtiğiniz en önemli aşamalar, atladığınız temel basamaklar nelerdi?

Kadir: Bugün bulunduğumuz noktaya gelirken kuruluşta düşündüğümüz prensiplere bağlı kalmak çok önemliydi:

• Farki yaratan her zaman girişimci, iyi girişimciyi bulmalıydık.
• Nitelikli yatırımcı var, biz tüm Türkiye’den bu yatırımcılara ulaşmalıydık.
• Biz bu işi yaparken keyif almalıydık.

Ve tabii ki kolay olmadı. 2012 – 2014 arasında bir taraftan Startupbootcamp İstanbul’un kurulması ve ilk girişimcilerle başlayan hızlandırma programı devam ederken diğer taraftan İstanbul Startup Angels için yoğun tanıtım çalışmalarında bulunduk. Bu süre zarfında potansiyel melek yatırımcılar için Silikon Vadisi’nin ilk melek yatırımcı akademisi olan Angel Labs Academy’yi Türkiye’de gerçekleştirmeye başladık. Bu akademiler ile yeni melek yatırımcıları ekosisteme kazandırmaya başladık.

2015’te bu işi pivot etmemiz gerektiğine karar verdik. Sadece yatırım değil, aynı zamanda dikey hızlandırma programları da yapmalıydık. Uçtan uca girişimciye hizmet eden, onu alıp ayağa kalkması için gereklilikleri ona sunan bir yapı olmalıydık. Bu amaçla Türkiye’nin ilk dikey hızlandırma programı olan IOT Telco Labs’i açtık.

2016’da ise bu işin başarıya ulaşacağına dair güçlü sinyaller başladı. Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen;

• 7 melek yatırım yaptık
• IOT Telco programı kapsamında 6 tohum yatırım gerçekleştirdik.

2017 ise 2016’dan da iyi başladı. Ekibimiz güçlenerek büyüyor.

• Şimdiye kadar 4 yatırım yaptık.
• En son yatırımımız 1 Milyon TL seviyesini geçti.
• IoT Telco 2 seçimleri başladı
• İki dikey programımızın daha hazırlıkları devam etmekte.

Kolektifi ilk nereden duydunuz?

Kadir: Kolektif’i ilk kurulduğu günden bu yana biliyoruz. Girişimcilik ekosistemine geliştiren bir atılım. Levent ofis ile başka bir boyuta çıktı. Yatırım yaptığımız girişimcilerden bazılarının Kolektif’de yeralması nedeniyle de ziyaretlerimiz mevcuttu.

2016’da bazı etkinliklerimizi Kolektif House’da yapmaya başladık. 2017’de ise girişimcilere ve ekosisteme yakın olma amacıyla Kolektif House’a geçtik.

Ne zamandır Kolektiflisiniz?

Kadir: Şubat 2017’de Kolektifli olduk.

İstanbul Startup Angels’ın gelişiminde ve şu anki çalışma dinamiklerinde Kolektif’in yeni ve yaratıcı ofis anlayışının size ne gibi faydaları oldu?

Kadir: Hem girişimcilerimiz hem de yatırımcılarımız Kolektif’i tercih ediyor. Girişimcilik ekosistemin diğer oyuncuları da burada bulunuyor. İşimizi samimi, sıcak ve iş birlikçi bir ortamda yapmak bir ayrıcalık.

İstanbul Startup Angels’ın bu yıl içinde hedefleri neler?

Kadir: Istanbul Startup Angels’ta bu sene 2016 başarılarının üzerine çıkmayı, hem girişimci hem de yatırımcı havuzlarımızı genişletmeyi planlıyoruz.

Bu yıl IOT Telco yanında iki yeni hızlandırma programı daha açmayı hedefliyoruz. Melek Yatırımcı Akademileri’ni uygulamaya devam ederek yeni melek yatırımcıları ekosisteme kazandırmak, onlarında katacağı güçle yatırım sayımızı arttırmak hedeflerimiz arasında.

Türkiye’de İstanbul Startup Angels’ın yaptığı işi yapmanın zorlukları ve kolaylıkları var mı? Neler?

Kadir: Her işin kendine has zorlukları var. Fakat, biz ekip olarak çok şanslıyız ki sevdiğimiz işi yapıyoruz. Bu nedenle zorluklarını önemsemiyoruz.

Görsel: Istanbul Startup Angels