Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Felaketleri Önleyin

Felaketleri Önleyin

Birleşmiş Milletler, Felaketlerin Azaltılması için uluslararası Strateji Sekreteryası (UN/ISDR); çeşitli doğal felaketlerde can kaybını minimuma indirme hedefli bir oyun hazırlatmış.
Oyun senaryosuna göre çeşitli bölgelerde deprem, tsunami, yangın v.b. felaketler meydana geliyor ve sizin hedefiniz önceden alacağınız tedbirlerle bu felaketlerdeki can kaybını önlemeye çalışıyorsunuz.