Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Bağımsız Çalışan Tasarımcıların Pandemi Yılı Nasıl Geçti?

Bağımsız Çalışan Tasarımcıların Pandemi Yılı Nasıl Geçti?

99designs tarafından hazırlanan Design Without Borders: The Freelance Revolution başlıklı rapor, bağımsız çalışan 11 binden fazla tasarımcının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaşıyor.

COVID-19’un ekonomik etkileri farklı endüstrilerde çalışan insanların üzerinde büyük etki bıraktı ve bırakmaya devam ediyor. Hatta bazı sektörler bu durumu daha ağır yaşarken pandemi dönemi bazı alanlarda yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bağımsız çalışan tasarımcılarla müşterileri buluşturan Avustralya merkezli 99designs platformu 147 ülkeden 11 binden fazla katılımcının yer aldığı bir anket ile bağımsız çalışan tasarımcıların karşılaştığı zorlukları ve avantajları veriler üzerinden aktarılıyor.

99designs

Bağımsız tasarımcılar geçen yıla oranla daha fazla kazandı

Design Without Borders: The Freelance Revolution başlıklı raporda yer alan veriler yaratıcı endüstride oldukça geniş çaplı yapılan anketin sonucunda ortaya konuyor. Rapor, yaratıcıların karşılaştıkları zorluklara ve umut ışığı olan konulara parmak basıyor. Yaratıcı endüstrinin belirsiz geleceğine rağmen bağımsız çalışanlar iyimser bir tablo çiziyor. Tasarımcılar uzaktan çalışma yoluyla müşteri iletişimin geliştiğini belirtiyor. Öte yandan küresel izolasyonun ve mali dengesizliğin dünyanın her yerinde derin bir sıkıntı yaşattığı görüşündeler. Bağımsız çalışma modelini seçme motivasyonunda ilk üç sırada yer alan başlıklar ise esnek çalışma düzeni, ek gelir sağlama amacı ve yaratıcılığın özgürce kullanılabilmesi oluyor.

2020 raporundan alınan bilgilere göre katılımcıların yaklaşık olarak yarısı 2019 yılından daha fazla kazanmayı beklediğini bildiriyor.  Çalışanların yüzde 24’ü geçen yıla göre daha yüksek bir gelir elde ettiğini bildiriyor. Yüzde 26’sı düzenli maaş aldığı işi kaybederken yüzde 32’si gelirlerini artırmak için ek işler aldığını bildiriyor.

99designs99designs

Müşteriler ve bağımsız çalışanlar arasındaki iş birliği ve iletişim becerileri gelişti

Bu yıl içerisinde oldukça hızlı bir şekilde küresel ölçekte uzaktan çalışma modeline geçilmiş olması bağımsız yaratıcılar için avantaja dönüşüyor. Katılımcıların neredeyse üçte biri müşterileriyle çalışma biçimlerinin uzaktan çalışma modeli sayesinde önemli ölçüde geliştiğini düşünüyor.

99designs tarafından paylaşılan raporda bir diğer öne çıkan başlık ise karantinanın çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumlu etki oluyor. Freelance çalışanların yüzde 40’ından fazlası karantina sürecinin kendilerine olumlu yansıdığını ve yaratım süreçlerinin bu zaman aralıklarında olumlu etkilendiğini bildiriyor. Çocuk sahibi olan çalışanlarda ise bu oran biraz daha yükseliyor ve yüzde 48’i karantinanın sorumlulukları üzerinde olumlu etki bıraktığını söylüyor. 2019’daki raporda bağımsız çalışanların yüzde 60’ı kendilerine yeni bir mesleki beceri katarken bu yıl oran yüzde 81’e çıkıyor. Bu farkın ortaya çıkmasında karantinanın etkisi büyük. 3B animasyon, hareket tasarımı ve User Interface (kullanıcı arayüzü) tasarımı yeni becerilerde öne çıkan başlıklar oluyor.

Yaratıcı endüstride çalışanlar uzaktan çalışma modeliyle büyük şehirlerin dışında çalışma şansı yakalıyor

Uzaktan çalışma fırsatının getirdiği bir başka avantaj ise istenilen şehirde yaşama özgürlüğü oluyor. İşletmelerin büyük çoğunluğu (%77) gelecekte serbest çalışanları işe almaya daha olumlu bakıyor. Bunun neticesinde freelance çalışanların yüzde 41’i küçük bir kasabaya veya kırsal bir bölgeye taşınmaya ve işlerini oradan yürütmeye daha sıcak bakıyor. Bu durum büyük şehirlerin çevresinde kümelenmiş yaratıcı endüstrilerin yakın gelecekte daha farklı bölgelerde de gelişmesinin önünü açabilir.

99designs

99designs CEO’su Patrick Llewellyn çalışma düzenindeki radikal değişimler sayesinde 2020’nin çevrim içi çalışma düzeninde bir mihenk taşı olacağını düşünüyor. Freelance çalışan tasarımcıların beslendiği özelliklerin çoğu küresel ölçekte benimseniyor. Bu durum serbest tasarım toplulukları ve yaratıcılar için yeni fırsatlar ortaya çıkarabilir. Design Without Borders: The Freelance Revolution raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel: 99designs