Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Aşina Projesi’nden Açık Çağrı

Aşina Projesi’nden Açık Çağrı

Türkiye’de yaşayan sanatçıların, küratörlerin, yazarların ve araştırmacıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak için hayata geçirilen Aşina Projesi’nin yaptığı açık çağrıya katılmak için son başvuru tarihi 15 Eylül.

Türkiye’deki sanat üreticilerin yerel koşullar altında üretim yapması ve uluslararası ağlara dahil olması günümüz koşullarında her açıdan zorlayıcı olabiliyor. Türkiye’de yaşayan veya çalışan sanatçıların, yazarların, küratörlerin ve araştırmacıların sanatçı kitabı üretimine destek olmak ve bu üretimlerin Avrupa’daki görünürlüğünü sağlamak için oluşturulan Aşina Projesi, sanatçılara ve onların üretimlerine destek oluyor.

Aşina, ifade özgürlüğünün sanat kitapları aracılığıyla uluslararası dolaşımını ve ulaşılabilirliğini kutluyor. Türkiye’de var olan sanat yayınları alanlarının mücadelesine destek olmayı amaçlarken ülkede sanat yayınları konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Sanatçı kitaplarının ve yayınlarının sivil toplum diyaloğunda önemli bir yere sahip olduğuna inanan Aşina, kitapların sınırları aşma gücüne inanıyor. Çok sesliliği, bağımsızlığı ve kapsayıcılığı teşvik ederek sanatçıların ifade özgürlüğünü ve güçlü söylemlerini destekliyor.

Açık çağrı için son başvuru tarihi 15 Eylül

AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirilen proje, sanat yayınları aracılığıyla AB ve Türkiye arasındaki kültürel diyalogu ilerletecek. Bununla birlikte Türkiye’deki sanatçıların ihtiyacı olan yayın üretim alanı yaratılırken, üretilen sanatçı kitapları hiçbir kuruma bağlı kalmadan Avrupa’da dağıtılabilecek.

Aşina ekibi, başvuran projeleri incelemesi için sanat ve yayıncılık alanında tecrübeli kişileri bir araya getiriyor. Kurulan jüri bağımsız bir şekilde başvuruları inceleyecek ve Aşina Projesi’ne dahil olmak üzere toplamda altı yayın için birlikte çalışacak.

Aşina Projesi kapsamında üretilen sanatçı kitaplarıyla birlikte yerel içerik ve konuların küresel sanat dünyasında yer edinmesi için AB odaklı uluslararası ağlar oluşturulması hedefleniyor. Türkiye’den altı sanatçı yayını için üretim ve dağıtım desteği verilecek açık çağrının başvuruları için son tarih 15 Eylül. Başvuru süreciyle ilgili tüm detaylara asinaprojesi.art internet sitesi ulaşabiliyor.

Görsel: Aşina