Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

McDonald’s İzlenimci Tablolarda 

McDonald’s İzlenimci Tablolarda 

McDonald's, DDB Atina imzalı "Meant to be classic" kampanyasıyla klasik tabloların bir parçası oluyor.

DDB Atina, McDonald’s’ın bir klasik olarak algılanmasını hedefleyen Meant to be classic başlıklı yeni bir reklam kampanyası hazırladı. Kampanya, altın kemerler olarak nitelendirilen sarı M harfinin ve McDonald’s ürünlerinin klasik izlenimci tablolara yerleştirildiği bir dizi görselden oluşuyor. Bu görseller için Edouard Manet’nin ve Pierre Auguste Renoir’ın eserleri tercih edilmiş.

O, klasik olmak için yaratıldı

Tasarımlarda, tablolar “meant to be classic” metniyle yan yana getirilmiş. Tablolardaki karakterleri, McDonald’s ürünlerini tüketiyormuş gibi göstermek için başarılı müdahaleler yapılmış. Örneğin Édouard Manet’nin “Konservatuarda” isimli tablosunun orijinalinde erkek figür elinde sadece bir puro tutmaktayken, DDB Atina onu kocaman bir McDonald’s içecek kutusunu tutar şekilde göstermiş. Yine Renoir’nın Sahildeki Figürler tablosunda, bir figürün elindeki sepetin yerini McDonald’s poşetinin aldığı görülüyor.

İzlenimcilik, sanatçıların ince fırça darbelerinin ve ışık etkilerinin önemli yer tuttuğu bir akım. Belki de taklit ve müdahale etmesi en zor eserler izlenimci tablolar. Bu anlamda DDB’nin bu işin altından başarıyla kalkmış olması önemli.

Klasik eserlerle yapılmış yaratıcı işler ilginizi çekiyorsa, buradan başka çalışmalara da göz atabilirsiniz.

Meant to be classic Meant to be classic

Künye:

Marka: McDonald’s Atina
Ajans: DDB Atina
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Costas Yanis
Sr. Art Director: Eirini Tzioti
İllüstratör: Gerasimos Chatzis

Görsel: YouTube