BYD ATTO 3
Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
ING Bank Esnek Çalışma Sistemine Geçiyor

ING Bank Esnek Çalışma Sistemine Geçiyor

ING Bank'ın uygulamaya geçirdiği FlexING çalışma modeli çalışma saati, yeri, kariyer ve yan hak konularında esneklik sağlıyor.

“Eski Köye Yeni Adet” sloganıyla akıllara kazınan ING Bank, Ekim ayında FlexING adlı esnek çalışma programını uygulamaya başladı. Müşterileri dışında çalışanlarının da memnuniyetini gözetleyen banka; çalışma saati, yeri, kariyer ve yan hak gibi konularda esnekliğe giderek sektöründe bir ilke imza atmış.

2020 vizyonunu şekillendirdiği Birlikte Yaratma Atölyesi’nde (co-creation workshop) yer alan “yeni çalışma modelleri proje grubu” tarafından ortaya atılıp İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortaklıkları Bölümü tarafından geliştirilen program, banka ve iştiraklerinde çalışanların iş hayatı dengelerini kendilerine bırakıyor.

Program SaatlerimFlexi, YerimFlexi, KariyerimFlexi ve FaydamFlexi olarak dört ana başlığa sahip. Başlıkların altında sunulan imkanlarsa aşağıda bulunuyor.

  • SaatlerimFlexi: esnek çalışma saatleri ile yarı zamanlı çalışma imkanı
  • YerimFlexi: uzaktan çalışma imkanı ve ayda 2 gün çalışma yerinin çalışan tarafından seçilmesi
  • KariyerimFlexi: çalışanların uzmanlaştıkları alanlardan farklı alanları tanıma ve kişisel gelişim fırsatı

altında bulunan Turuncu Misafir uygulaması tüm banka çalışanlarına pozisyonları dışındaki departmanları 5 gün boyunca görme ve deneyimleme; Turuncu Mola ilgi alanlarında kendilerine zaman ayırmak için 3 aylık ücretsiz izin; Hayalim Turuncu ise toplumsal fayda sağlamak amacıyla sosyal alanlarda çalışmak isteyen çalışanlarına 3 aya kadar ücretli izin fırsatı sunuyor.

  • FaydamFlexi: işe başlanan günden itibaren beş günlük izin hakkı, ilkokul çağındaki çocuklarına eşlik edecek çalışanlar için “ilk gün okul izni” gibi özel izinler de ING çalışanlarının çocuklarının eğitim hayatındaki özel günlerinde yanlarında olmasına imkan tanıyor.

Görsel: ING Bank, CC0