Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
“Dönüşüm” Hareketinin İçindeki “Kadın Hareketi” [B Corp Summit 2019]

“Dönüşüm” Hareketinin İçindeki “Kadın Hareketi” [B Corp Summit 2019]

B Corp ve B Corp olma yolculuğundaki şirketlerden ve organizasyonlardan kadınlar 22 Eylül’de Amsterdam’da bir araya geldi. Odağımız iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve B Corp hareketiydi.

23 – 24 Eylül’de tüm gün çeşitli paneller, konuşmalar ve çalıştaylar ile gerçekleşen B Corp Summit 2019’a giriş yapmadan önce 22 Eylül Pazar akşamı çok özel bir buluşma gerçekleşti: BWomen Europe (Avrupa)

Buluşmaya Laura Giadorou Koch (CEO, Dolium Wines), Vivana Berla (Kurucu ve CEO, Vimine Holding) ve Marcello Palazzi’nin (Global Ambassador, B Lab) daveti ve çağrısı üzerine B Corp ve B Corp olma yolculuğundaki şirketlerden, organizasyonlardan kadınlar katıldı. Kadınların güçlenmesi konusu ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanı profesyonel hayatımın parçası olmasının yanı sıra kişisel olarak da kendime dert edindiğim ve üzerine çalışmalar yaptığım konular, alanlar. Bu sebeple tabii ki koşarak gittim; imece’yi ve imece’nin kurucu ortaklarını temsilen buluşmada yerimi aldım.

Peki neden kadınlara özel bir çağrı yapıldı? Bu buluşmanın amacı neydi?

2006’da tohumları atılmaya başlanılan B Corp hareketi, şirketlerin ve organizasyonların sadece hissedarlarına ekonomik fayda değil çalışanlarından müşterilerine, çevreden tedarikçilerine tüm paydaşlarına ekonomik, sosyal ve ekolojik fayda sağlaması üzerine kurulu bir hareket. Ve hedef “küçük” parçalar olan şirketlerin ve organizasyonların iş yapış şekillerini, öncelikliklerini, hedeflerini dönüştürerek “büyük” parçaya, sistemsel dönüşüme katkı sağlayabilmek; iyiliği misyon edinen şirketler yaratabilmek. Altının önemle çizilmesi gereken yer, dönüşüm. Bu dönüşümün en önemli parçalarından, uygulayıcılarından ve faydalanıcılarından biri de tabii ki, -dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan- kadınlar.

İlki Nisan 2018’de New York’ta gerçekleşen BWomen ABD & Kanada buluşmasının çıkış noktasında, o dönemde sayıları 2000 olan sosyal ve ekolojik değerleri önceliklendiren B Corp şirketlerinde bile %15 oranında (yine o dönemde) kadın CEO olmasından kadınların duyduğu rahatsızlık. Ve böylesine bir dönüşüm hareketinde bile nasıl olup da kadınların hak ettikleri yerlerde, güç mekanizmalarında yer alamadıklarını keşfetmek, bu yolculuktaki pürüzleri aşmak, sistemin gelişim alanlarını tespit edip harekete geçmek ve B Corp hareketine daha odaklı katkı sağlamak için B Corp şirketlerinden ve organizasyonlarından 70 CEO kadın – bir araya geliyorlar.

ABD ve Kanada’da ilk adımı atılan BWomen hareketi bir yıl içerisinde Latin Amerika’da ve Afrika’da da filizleniyor ve BWomen Avrupa hareketinin ilk buluşmasını da 22 Eylül akşamı Amsterdam’da gerçekleştirmiş olduk. Hareket bu süreçte evrilerek, kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarında yer almasının önündeki engelleri yani “cam tavan sendromunu” (çalışanların üst kademe yönetim pozisyonlarına ulaşmasını engelleyici davranışsal ve örgütsel önyargılardan kaynaklanan görünmez yapay engeller) aşmanın ötesine geçerek birçok kola ayrılıyor; hem kadınların hem B Corp hareketinin güçlenmesine yönelik farklı alt gruplar ile çeşitli çalışmalar yürütüyor.

BWomen hareketinin manifestosu: We The Change

Geldiğimiz noktada, Amsterdam’daki buluşmada, öne çıkan noktalar ve kadınların katkı sağlaması için çağrı yapılan alanlar arasında İklim Krizi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve B Corp hareketine dair bulunduğumuz bölgede “farkındalık” çalışmaları yapmak, güçlendirme / güçlenme programları yürütmek ve ölçümlenebilir taahhütler vermek vardı. Hareketin beslendiği değerleri ve aksiyonları içeren çok değerli bir manifestonun imzacısı olmak da buluşmanın parçasıydı: We The Change.

Birbirinden ilham verici, güçlü kadınla ve bu hareketi destekleyen erkeklerle dişil enerjiyle dolup taşan bir buluşma gerçekleştirdik. Yatırım fonu yöneticilerinden girişimcilere, CEO’lardan sosyal etki alanı profesyonellerine farklı ülkeden, kültürden, yaştan ve deneyimden 40’ın üzerinde kadın ve destekleriyle aramızda yer alan erkeklerle birlikteydik. Küçük masalarda kadınlar evde, işyerinde, sokakta, okulda kısacası -her yerde- hem toplumsal cinsiyet hem de iklim krizi perspektifinden yaşadıklarını, karşılaştıklarını paylaştı. ABD, Kanada ve Latin Amerika’da aksiyonlarla büyüyen bu harekete Avrupa’yı temsil eden yerlerden aksiyonlarla nasıl dahil olabiliriz bunlar konuşuldu. Şimdi bizlere güzel ev sahipliği yapan Laura, Vivana, Marcello ve ekiplerinin derleyeceği çıktılar ile sonraki adımlar belirlenecek; tüm katılımcılarla ve hareketin parçası olmak isteyen diğer kadınlar ve erkeklerle paylaşılacak.

Türkiye’de B Corp ve BWomen hareketi nerede?

Türkiye’den bu hareketin takipçisi ve parçası olmayı hedefliyoruz. imece ve S360 olarak B Corp Türkiye kapsamında 2020’de başlatmayı hedeflediğimiz yeni çalışmaların bir parçasının da “dönüşüm hareketi içerisindeki kadın hareketi” olmasını önemsiyorum. Bakalım bizleri nasıl heyecanlı haberler ve çalışmalar bekliyor?

En nihayetinde manifestosuna kadınların liderliğini, refahını ve “iyiliğini”; sürdürülebilir iş uygulamalarını ve yenilikleri teşvik etmeyi; kadınların önderliğindeki şirketlere ve organizasyonlara sermaye akışını arttırmayı; marjinal kimlikleri yükseltmek için sistemik değişiklikler yapmayı savunmayı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlaşmayı alan bir hareketin nasıl dışında kalabiliriz? Bir yerinden parçası olacağız.

Görsel: María Belén Barroso


Zorlu Holding’in katkılarıyla Bigumigu ve imece işbirliğiyle iş yaşamındaki değişim hareketini B Corp Summit’ten aktarıyoruz.

Tüm B Corp 2019 içeriklerimiz için tıklayın.