Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

İş İlanları

İlan vermek için bizimle iletişime geçin.

ATÖLYE
Şişli / İstanbul
https://atolye.io

Senior Lead, Programs & Project

ATÖLYE Hakkında

2013 yılında kurulan ATÖLYE, gücünü komünitesinden alarak dünya çapında yaratıcı hizmetler geliştiren bir organizasyon. ATÖLYE, Stratejik Tasarım Stüdyosu, Akademi, Yaratıcı Platform ve Girişimler birimlerinden oluşuyor.

ATÖLYE’nin Stratejik Tasarım Stüdyosu, kurumların karmaşık problemlerine karşı tasarım ve strateji yoluyla çözümler üretiyor. Akademi, bireyleri ve ekipleri yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım becerileriyle donatan öğrenme programları tasarlarken ATÖLYE’nin Girişimler kolu, iş modelleme yoluyla girişimcilik programları sunuyor. Yaratıcı Platform ise, amaç odaklı projeler geliştirmek için iş birlikleri yapan, birlikte öğrenen ve büyüyen 150’nin üzerinde çokdisiplinli üyeden oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor.

ATÖLYE, 2019 yılında, kyu Collective’e katıldı. kyu Collective (kyu.com), toplumların şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını keşfetmek, sınırları anlamak ve yeni bağlantılar kurmak için çalışan öncü yaratıcı organizasyonlardan oluşuyor.

Prensiplerimiz

Özenli kürasyon sayesinde birlikte daha iyi üretiyoruz.
ATÖLYE’ye davet ettiğimiz bireyler, üzerinde çalıştığımız projeler ve iş birliği yaptığımız organizasyonları özenle seçiyoruz. Bunların hepsinin kendine özgü nitelikleri olsa da önemli bir ortak yanları var: Kendilerini ve içinde bulundukları toplulukları daha iyiye taşımak için doymak bilmeyen bir arzu duyuyorlar.

Sürekli akış içinde bağlantılar kuruyor, çalışıyor ve öğreniyoruz.
Sistemimizin kasıtlı olarak belirsiz bırakılan sınırları var; bu da insanların, fikirlerin ve bakış açılarının sürekli sistemin içinde yolculuk yapabilmesini sağlıyor. Süreçlerimiz günümüzün gereksinimlerine göre farklı ölçeklere uyarlanabiliyor. Bu yolla geçirgenliğimizin sınırlarını zorlayarak farklı coğrafyalar, projeler ve sektörlere uzanabiliyoruz.

Bireysel olarak büyürken bir bütün olarak olgunlaşıyoruz.
Büyüme zihniyetini bütünsel bir yaklaşımla beslemeyi savunuyoruz. Birlikte dönüşüp büyümemize imkan sağlayacak araçları, metotları ve ortamları paydaşlarımızla birlikte yaratarak bireylerin ve organizasyonların gelişimine önem veriyoruz.

ATÖLYE Komünitesi Hakkında

ATÖLYE komünite odaklı bir organizasyon. Yaklaşımımız, komünite odaklı bir tasarım yaklaşımı ve bireylerin komüniteyle bağlantılı yolculukları etrafında şekilleniyor.
Her ATÖLYE ekip üyesi aynı zamanda komünitemizin de bir üyesi. Ekibe dahil olduğunuz zaman yeni bağlar kurmaya, öğrenmeye ve gelişmeye hevesli yaratıcı bireylere ve takımlara ev sahipliği yapan ATÖLYE komünitesinin bir parçası olacak, burada gerçekleşen etkinliklere, ritüellere ve sosyal aktivitelere katılma fırsatı bulurken etki odaklı projeler etrafında birleşeceksiniz.

Pozisyon Hakkında – Tecrübeli Yönetici, Program ve Projeler

ATÖLYE’nin Yaratıcı Platform’u, komünite kürasyonu prensibi ile yaratıcı birey ve toplulukları etki odaklı iş birlikleri etrafında bir araya getirip yaratıcı ekonomiye hizmet eden çeşitli girişimler ile beslemeyi ve harekete geçirmeyi amaçlayan birimi.

Yaratıcı Platform, aynı zamanda, yaratıcı bireylerin, toplulukların ve ekosistemdeki diğer platformların gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve projeler geliştiriyor. Bu alanda, stratejik tasarım, topluluk oluşturma ve programlama odaklarında yeni projeler geliştirip “Program ve Projeler” ekibine liderlik edecek bir ekip arkadaşı arıyoruz.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla aramıza katılabilecek, bu vizyonu hayata geçirmek için kritik bir rol üstlenecek, oldukça organize, tutkulu ve deneyimli adaylarla tanışmak istiyoruz.

Sorumluluklar

Program ve Projeler

 • Yaratıcı Platform bünyesindeki yaratıcı ekonomi odaklı program ve projelerin iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi süreçlerine liderlik etmek.
 • Projelerin planlama, iş akışı, kaynak geliştirme, bütçe süreçlerini ve idari, hukuki ve finansal öngörü aktivitelerini uçtan uca yürütmek.
 • Üretkenliği sağlayarak projeleri geliştirme aşamasından teslimata kadar yürütmek, müşteri/partner beklentilerini yönetmek.
 • Proje ekibi, müşteri/partner ve üçüncü parti paydaşlar arasında bir iletişim katmanı olarak hareket etmek.
 • Tüm program ve projeler için planlama yapmak, son teslim tarihlerini, ekip koordinasyonunu ve bütçeyi yönetmek, projelerin zamanında ve bütçe dâhilinde tamamlanmasını sağlamak.
 • Hâlihazırda var olan farklı tipteki (kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi) müşteri ve partnerler ile süregelen diyaloğu devam ettirmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek.
 • Yaratıcı serbest çalışanlar, topluluklar ve girişimleri içeren bir ağı yönetmek, bu ağı yeni paydaş ve ortaklıklar ile büyütmek.

Yetenek ve Kültür

 • Farklı disiplinlerden gelen ekip üyelerinden oluşan Program ve Projeler ekibine liderlik etmek, ekibin hedef, öğrenme ve iyi olma hâlini takip etmek, geri bildirim süreçlerini yönetmek.
 • Proje yöneticilerinin yetkinliklerine ve öğrenme/gelişme alanlarına göre iş dağılımlarını ve zaman plânlamalarını koordine etmek.

Finans ve Operasyon

 • Program ve Projeler biriminin yıllık ve çeyreklik bütçelerini hazırlamak, bütçe raporlarını takip etmek, yıl içinde gerekli öngörüleri ve düzenlemeleri yapmak.
 • Projelerin bütçelerini ve finansal raporlarını kontrol etmek, değişiklik ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili kişilere aktarmak.

Aranan Nitelik ve Deneyimler

 • Alan uzmanlığı – Yaratıcı ekonomi: Yaratıcı ekonomi veya yaratıcı endüstriler alanında farklı disiplinlerde 10 yıldan fazla deneyim sahibi,
 • İş geliştirme, program ve proje yönetimi, etkinlik planlama, öğrenme tasarımı,alanlarından birinde ya da birkaçında toplam 7 yıldan fazla deneyim kazanmış,
 • Çok iyi seviyede Türkçe ve İngilizce iletişim becerisi sahibi,
 • Takip ve koordinasyon becerileri kuvvetli,
 • Bütçe ve zaman sınırları konusunda dikkatli,
 • Kapasite geliştirme, eğitim ve öğrenme konularında deneyimli,
 • Aynı anda birden fazla projeyi yönetme konusunda deneyimli,
 • Sunum, çalıştay, röportaj ve görüşme gibi farklı ortamlarda etkileşime geçme konusunda rahat,
 • Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar veya taraflar ile çalışma konusunda deneyimli,
 • İşlevler arası ve çok uluslu ekip yönetimi alanında deneyimi,
 • Kapsamlı bir bakış açısına ve eleştirel düşünme becerilerine sahip,

Tercih Edilen Beceri ve Yetkinlikler

 • Yaratıcı ekonomi ekosistem aktörlerini barındıran geniş bir ağa ve düzenli bir ilişkiye sahip olmak.
 • PMP veya diğer ilgili proje yönetimi sertifikalarından birine sahip olmak.

Ne sunuyoruz?

 • İlham veren, dinamik ve çok disiplinli bir mekan, komünite ve çalışma ortamı
 • Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumları ile stratejik projelerde iş birliği yapma fırsatı
 • Sürekli öğrenmeyi gözeten disiplinlerötesi bir iş akışı
 • Özel sağlık sigortası, yemek kartı, yıl ortası ve yıl sonu bonusu

Pozisyon konumu hakkında not

ATÖLYE’nin İstanbul ve Dubai’de ekip ve komünite üyelerine ev sahipliği yapan iki mekanı bulunuyor. Ancak, COVID-19 salgınının ardından, ekip üyelerimizin uzaktan çalışabildiği ve ATÖLYE mekanlarını gerekli durumlarda kullanabildiği hibrit bir çalışma yaklaşımını benimsedik. Bu yaklaşım, ATÖLYE ekibinin temposunu yitirmeden dünyanın çeşitli yerlerinden çalışmaya devam edebilmelerini sağladı. Bu modele bağlı olarak ATÖLYE ekibi, 30 Ekim 2021 tarihine kadar öncelikli olarak uzaktan çalışacak.

Ayrımcılık karşıtı politikamız

ATÖLYE, işe başvuru sürecinden itibaren bireylerle olan iş ilişkisi kapsamındaki süreçlerin tamamında dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, gebelik, ebeveynlik, çocuk bakımı, yaş, HIV statüsü, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı olarak doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık yapmaz, ekip arkadaşları arasında eşit davranma yükümlülüğüne uygun çalışma şartları sağlar ve çalışanlar arası eşitlik ilkesine uygun bir şirket politikasına sahiptir.

Başvuru: [email protected]