Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Type Motion: Harflerin Dansı

Type Motion: Harflerin Dansı

Metni ve tipografiyi birer obje gibi algılayarak ona hareket kazandıran bir sergi.

Harflerin sadece yan yana gelerek anlamlı kelimeler oluşturması dışında onları başlı başına bir cisim olarak görüp yorumlandığı bir çalışma Type Motion. Görselleştirilen harfler; animasyon, prodüksiyon, dijital tasarım gibi alanlarla ziyaretçileri karşılıyor. ZKM (Center for Art and Media Karlsruhe) ve FACT (Foundation for Art and Creative Technology) ortak çalışması ile geliştirilen proje 16 Kasım 2013 – 2 Mart 2014 tarifleri arasında Almanya’daki ZKM sergi alanında konuklarını ağırlamıştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ise sergi 13 Kasım – 8 Şubat tarihlerinde İngiltere’nin Liverpool kentinde yer alıyor.

200’den fazla hareket edebilen metin ve tipografi çalışmasının yer aldığı sergide harfleri baskı ve yazının ötesine taşıyarak yaratıcılığın ve karakter oluşturmanın farklı etkilerine restlanıyor. İzlenimcilik, Dışavurumculuk, Dadaizm gibi fikir akımlarıyla beraber Fluxus gibi avant garde grupların da düşünsel birikimlerinden faydalanan eserler arasında popüler kültürdeki müzik ve sinema yapımlarının da yer alıyor. Psycho, Gone with the Wind, Se7en, Alien ve Star Wars gibi sinema yapımlarından kesitlerle; Muse, Kanye West, Justice gibi sanatçıların müzik videolarından da görüntüler bulunuyor.

FACT sergi salonunda yer alan eserler kadar interaktif çalışmalar da bulunuyor. Suse Miessner’ın eseri olan 3 Boyutlu yazıcı kullanarak Liverpool alfabesini yapmak veya Avustralyalı sanatçı Lauren Moffatt tarafından geliştirilen Oculus Rift, alternatif gerçeklik üzerinde sunduğu eseri katılımcılar için sanatın ve teknolojinin buluştuğu perspektife örnek teşkil ediyor.

Katılımcılarını ücretsiz olarak ağırlayan Type Motion; yazı ve görsel dünya arasındaki ilişkiyi çalıştay, etkinlik, gösterim ve konuşma gibi farklı tekniklerle açıklamayı amaçlıyor. Böylece bu sergi tipografi ve yaratıcı teknolojiler arasında bir köprü olarak anılacak.

Görsel; Vimeo