Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Toyi Çocuk Oyun Hakları için Oyun Savunucularını Çağırıyor: Play Days

Toyi Çocuk Oyun Hakları için Oyun Savunucularını Çağırıyor: Play Days

Toyi'nin 28 Mayıs Dünya Oyun Günü'nde gerçekleştireceği etkinlikte çocukların oyun hakları konusunda neler yapılabileceği konuşulacak.

Çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla oyun deneyimleri tasarlayan ve aynı zamanda bir sosyal girişim olan Toyi, Türkiye’de oyunla ilgilenen farklı disiplinlerden paydaşları bir araya getirerek güncel meseleleri tartışmaya açıyor. Çocuk oyun hakkını desteklemek için yöntemler geliştirenlere “Oyun Savunucusu” unvanı veren girişim, çocukların oyun hakkını destekleyen herkesi etkinliğine bekliyor.

28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde gerçekleşecek etkinlikte ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanları oyun alanındaki güncel meseleleri tartışacak. Çocuk oyun hakkını desteklemek için kendi savunuculuk mesajlarını oluşturacaklar. Oyuncak sektöründeki cinsiyetçi kalıpların, afet durumundaki çocukların oyun haklarının ve oyuna verilen değerin üzerinde durulacağı etkinlik iki bölümden oluşuyor.

Toyi, Oyun Savunucuları modeliyle oyun hakları konusunda farkındalık yaratacak

ATÖLYE’de gerçekleşecek olan etkinliğin ilk bölümünde eğitim, tasarım ve sosyal girişimcilik alanlarından konuşmacılar kendi savunuculuk hikayelerini paylaşacaklar. Toyi İletişim ve Savunuculuk Yöneticisi Gizem Kendik Önduygu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde erken çocukluk eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve İngilizce Öğretmeni Berna Arslan eğitim sektöründeki oyun savunuculuğu hikayelerini anlatacak, Toyi Kurucu Ortağı Elif Atmaca ise endüstriyel tasarımdan sosyal girişimciliğe uzanan hikayesini paylaşacak. Etkinliğin diğer bölümünde ise ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanlarından oluşan Toyi Oyun Savunucuları oyun alanındaki güncel meseleleri tartışacak ve kendi savunuculuk mesajlarını oluşturacaklar.

Çocukların oyun hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen girişim, “Oyun Savunucuları” kavramıyla yeni bir model geliştirmeyi hedefliyor. Bu hakkı desteklemek isteyen herkesi oyun savunucusu olmaya davet ediyor. 28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde gerçekleşecek olan etkinliğe bu adresten kayıt yaptırabilirsiniz.

Görsel: Toyi