BYD ATTO 3
Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
MarcomTürkiye

MarcomTürkiye

Yurtdışından ve yurtiçinden reklamcıların ve iletişimcilerin yoğun olarak takip ettiği Bigu’yu (bizce) önemli bir blogu tanıtmak için kullanmayı umarım Bigu’cular yadırgamazlar. Bugünden itibaren kendi bloglarımızdaki tanıtım yazısıyla destekleyerek ve yurtdışındaki reklam ve iletişim bloglarına mail atarak MarcomTürkiye’nin tanıtımına yavaştan başlamış olduk. Hemen kısa keserek aşağıdaki tanıtım yazısını ilginize sunuyorum.

——-

Adını “pazarlama iletişimi” teriminden alan MarcomTürkiye; Türkiye’deki yeni ve yaratıcı pazarlama iletişimi, fikir ve tecrübelerini paylaşan ortak katılımlı bir blogdur. Bizler sanat yönetmeni, yazar, stratejik planlamacı ve pazarlama profesyonelleri olarak yaşamımızın merkezine araştırma, analiz etme, düşünme ve yaratma süreçlerini alarak yola çıktık. Amacımız; reklam, halkla ilişkiler, mobil pazarlama, “online” pazarlama, viral pazarlama ve gerilla pazarlama gibi temel pazarlama iletişimi disiplinlerinleriyle ilgili gözlemlerimizi paylaşmak ve Türkiye’de bulunan yaratıcılara; yaşından, konumundan ve mesleğinden bağımsız interaktif bir platform sağlamak ve yayınlanmış yaratıcı işlerini Türkiye sınırları dışına taşımak.

—-

MarcomTürkiye, which takes its name from the term marketing communications, is a collaborative blog which is dedicated to reveal fresh marketing communication ideas and experiences from Türkiye. We, as art directors, copy writers, strategic planners, marketing professionals and creative thinkers, are devoted our lives to spot, observe, analyze, think and create. Our aim is: to share our observations in each of the major marketing communication disciplines such as advertising, public relations, mobile marketing, online marketing, viral marketing, guerilla marketing and so, and to offer an interactive platform for Turkish creatives, regardless of their age, location and profession and present their published creative works to the outside boundaries of Türkiye. We wish you will enjoy hearing from Türkiye and share your ideas with us.