Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
Gerçek Türk Mimarisini Yansıtan İllüstrasyonlar

Gerçek Türk Mimarisini Yansıtan İllüstrasyonlar

Bilgesu Parmaksız, günlük hayatında gözlemlediği bina yapılarıyla Türk kültürünü 4 temel mimari forma indirgemiş.

Anadolu üzerinde yaşamış medeniyetler ve yarattığı kültürel miras ele alındığında mimari değeriyle öne çıkan onlarca yapı sayabiliriz. Fakat Türk mimarisi dendiğinde akla bu tarihi eserlerden hiçbiri gelmiyor. Aksine modernleşme sürecinde deforme olan ve kimliğini yeniden tanımlayan yapılar öne çıkıyor.

Grafik tasarımcı Bilgesu Parmaksız, şehir hayatı içerisinde gözlemlediği bina yapılarını 4 temel sınıfta birleştiren illüstrasyonlar hazırlamış. Şehri gelir ve sosyokültürel endekslerle ayırdığımızda karşımıza çıkan bu mimari yapılar her şehirde, ülkenin her bölgesinde karşılaşılan mimari disiplinleri ortaya koyuyor.

Orta sınıf semtlerin geleneksel mozaik desenli apartmanları;; göç ve düşük gelirle yaşamaya çalışan semtlerin azami iki katlı gecekonduları; büyüyen şehirlerde uygulanamayan bölge planlaması nedeniyle şehir dışına hançer gibi saplanan balık istifi toplu konutlar ve yazlık bölgelerin hakim mimarisi dördüz yazlıklarla Türk mimarisinin gerçek kimliği bu GIF illüstrasyonlara yansıyor.

Görsel; Bilgesu Parmaksız