Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Epilepsi Nöbetindeki Beyin Dalgalarından Müzik

Epilepsi Nöbetindeki Beyin Dalgalarından Müzik

Müzik projesi nöbet süreciyle empati kuruyor.

Veriyi kullanarak fiziksel unsurlarla bağ kurmayı ve farklı bir düzeyde algılamayı sağlayan çalışmalar aslında dünyayı gözlemleme şeklimizi değiştiriyor. Brian Foo, çevresindeki farklı değişkenleri ele alıp onları önce verileştiriyor ardından da müziğe dönüştürüyor. Data-Driven DJ projenin ikinci parçasındaysa epilepsi nöbeti sırasında hastanın beyin dalgalarını kullanıyor.

Anonim bir epilepsi hastasıyla birlikte çalışarak, beynin yaşadığı normal süreci veriye dönüştürüyor. Nöbet öncesi, sonrası ve nöbet anında beynin çevresine verdiği tepkiyi farklı frekanslara ve müzikal altyapıya yerleştiriyor. Böylece epilepsi hastalarının yaşadığı dünyayı dışarıdan gözlemlemek yerine empati kurulabilecek bir köprü inşa ediyor.

Görsel; Vimeo