Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

B.İ.L.G.İ. Sergisi

B.İ.L.G.İ. Sergisi

B.İ.L.G.İ.
(Bilimde İnsan Literatürünün Gelişim İzlenimleri)

Türkiye’nin alanındaki ilk etkileşimli-interaktif dramatize sergisi

31 MART – 04 NİSAN 2008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANE
===============================
Sergi, insanoğlunun var olduğu tüm tarihsel dönemler içinde bilgi ve bilgi taşıyıcıları ile kendi varlığı arasındaki ilişkiyi konu alır. İnsanoğlunun yaşadığı bilimsel ve toplumsal değişimler, onun bilgiye olan yaklaşımına ve bilgi taşıyıcılarındaki değişime paralel olarak sergilenir.

Sergi, üç ana alanı kendi içinde yine üçer alt döneme ayırarak toplam dokuz performans olarak izleyiciye sunar.

Sergi, interaktivite temelli dramatizasyona dayanır ve izleyici kitlesi ile doğaçlama etkileşime giren kişiler (performansçı) tarafından sergilenir. Yani performansçı izleyicinin farkındadır ve buna uygun hareket eder. Örneğin Mağara Devrinin canlandırıldığı sergi alanında sergi performansçısı izleyici kitlesine karşı ürkek ve temkinli davranışlar sergiler; onlara yaklaşmaz ve anlaşılmaz sesler çıkarır.

Hiçbir sergi performansında sözlü iletişim gerçekleşmez. Performansçı konuşmaz, sürekli olarak bulunduğu konsepte uygun davranışları sergiler.

Her ana tarihsel dönem, yan yana paravanla tek tabanlı ve üçe bölünmüş platform üzerinde sergilenir.