Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

5. Kırmızı Ödül Töreni Yaklaşıyor

5. Kırmızı Ödül Töreni Yaklaşıyor

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kırmızı Ödülleri‘ni Viki’yle birlikte Bigumigu olarak canlı olarak izleyeceğiz ve izlenimlerimizi de teknik olanaklar elverdiğince canlı olarak buradan duyuracağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Kırmızı kazananları ilk olarak Bigumigu‘dan öğrenmişti dünya.

Ödül gecesi için ayrı bir haber açarız muhtemelen. Bu haberde kısaca bu yılın Kırmızı’sından bahsedelim biraz.

Bu yıl ödül töreni 13 Şubat 2008’de Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fındıklı Salıpazarı’nda 3 no’lu antrepoda yapılacak. Hatırladığım kadarıyla ilk Kırmızı da burada yapılmıştı ve diğer senelerde kullanılan Tophane-i Amire’den de, Maslak Venue’den de daha uygundu mekan tören için. (2. Kırmızı ödül törenini askerde olduğum için kaçırmıştım)

Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri 2006 – 2007 Jürisi

Jüri Başkanı:
Paul McMillen, Ajans Başkanı, RPM Radar

Jüri Üyeleri (Alfabetik):
Asli Bleda, İcra Kurulu Başkanı, Medina Turgul DDB
Ayşe Bali, Kreatif Direktör, Rafineri
Demet İkiler, Genel Müdür, MindShare
Ebru Ataman, Metin Yazarı, Yorum Publicis
Faruk Kaptan, Ajans Başkanı, Ajans Ultra
Feride Duraz, Yön. Kur. Bşk. Yrd., Y&R Reklamevi
Galya Frayman Molinas, Pazarlama Direktörü, Coca-Cola
Haluk Erkmen, Kreatif Direktör, Manajans-Thompson
İzzet Karaca, CEO, Unilever
Kağan İşmen, Ajans Bşk. Ve Kreatif Dir., Farkyeri
Levent Çakiroğlu, Genel Müdür, Migros
Sevgi Tuncel, Ajans Başkanı, ATCW

Moderatör

Gürül Öğüt

Kırmızı Ödülleri’nin 1.sinden itibaren her sene moderatörlüğünü üstlenen Gürül Bey bizi kırmadı ve Kırmızı’yla ilgili bir kaç sorumuzu Bigumigu takipçileri için yanıtladı!

Bigu: Jüri üyeleri nasıl seçiliyor? Bu yılki jüriyi kısaca tanıtabilir misiniz?

Gürül Öğüt: Her yıl bir önceki yılın jürisinden biri başkan oluyor. Başkan beraber çalışacağı jürinin üyelerini kendisi belirliyor.

Bigu: Bu seneki değerlendirme sisteminde daha öncekilerden farklı bir uygulama olacak mı?

Gürül Öğüt: Hayır. Sadece İnternet oylaması, 14. jüri oyu olarak 1. aşamada dikkate alınacak. (Bakınız metodoloji.)

Bigu: Kırmızı Ödülleri hep yerel mi kalacak, uluslararası bir basın ilanı yaratıcılığı yarışması olmaya doğru gidebilir mi?

Gürül Öğüt: Elbette gidebilir. Bunu ancak zaman gösterebilir. Daha ilk yılın sonunda bu amaçla World Association of Newspapers’ın Advertising Task Force’una sunum yapılmıştı. Ardından da bir derneğin konferansında Kırmızı’yı anlatmıştık. Temaslarımız devam ediyor.

Bigu: Bu sene yeni eklenen ödül kategorilerinden bahsedebilir misiniz?

Gürül Öğüt: Uzun reklam metni, kısa reklam metni, sanat yönetimi, illüstrasyon, reklam fotoğrafı gibi zanaat kategorileri eklendi. Teknik Kategoriler adıyla yeni bir dal oluşturduk. Bu yıla kadar kendi başına bir kategori olan En İyi Reklam Fotoğrafı’ını da bu dalın içine aldık. Teknik dal toplam 5 kategoriden oluşuyor: Kısa Reklam Metni, Uzun Reklam Metni, Sanat Yönetimi, İllüstrasyon ve Reklam Fotoğrafı. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bunlar işin “craft” yani zanaat yanlarını içeren kategoriler. Bunların her biri teker teker bir reklamı oluşturan farklı unsurlar. Ancak bir noktanın altını çizmem gerekir. Kırmızı jürisi bu kategorilerde işin zanaat yanına bakacak olmakla birlikte tek başına ilgili kategorinin içeriğine göre değerlendirme yapmayacak. Katılan işleri reklam bütünü esasında değerlendirecek. Yani, Reklam Fotoğrafı kategorisinde kullanılan fotoğraf ne kadar başarılı olursa olsun, o fotoğrafın yer aldığı çalışmanın geneli başarılı reklam olarak görülmezse ödül kazanma şansı yok.

METODOLOJİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kırmızı Ödülleri’ne katılan işler “yaratıcılık ve uygulamadaki başarı” kriterine göre değerlendirilir. Jüri bu değerlendirmeyi yaparken katılan işleri üç temel özellik üzerinden inceler:
a. Reklam fikrinin yaratıcılığı ve özgünlüğü,
b. Uygulamadaki başarı, fark yaratma,
c. Marka mesajının öne çıkması.

DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Kırmızı Ödülleri’nde üç aşamalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. İlk iki aşamada uzaktan kumandalı oylama cihazları, üçüncü aşamada ise işlerin hafif-board’a yapışık orijinalleri kullanılmaktadır.

1. Aşama: İlk aşamada uzaktan kumanda cihazları kullanılarak “Evet – Hayır” oylaması yapılır. İlk aşamada mevcut oyların en az %25’inden “Evet” oyu alan her iş, bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazanır. İnternet oyu dahil mevcut oyların toplamı 13 veya 12 adet olduğunda 3 adet “Evet” oyu; İnternet oyu dahil mevcut oyların toplamı 11 veya 10 oy olduğunda 2 adet “Evet” oyu ikinci aşamaya geçmek için yeterlidir.

2. Aşama: Bu aşamada yine uzaktan kumanda cihazları kullanılır ve jüri üyeleri değerlendirilen işlere 1 (bir) ile 10 arası not verir. Toplam oyların aritmetik ortalaması 6,0’ın üzerinde olan her iş finalist olarak son aşamaya kalır. Jüri 6,0 baraj puanını düşürmek veya yükseltmek hakkını saklı tutar.

3. Aşama: Bu aşamada işlerin hafif-board’a yapışık orijinalleri üzerinden açık tartışma yöntemiyle her kategorinin birincisi ve ardından yine açık tartışma yöntemiyle kategori birincileri arasından Kıpkırmızı Ödülü’nün sahibi belirlenir.

INTERNET OYLAMASI

Yarışmaya katılan tüm işler katılımcı firmalar tarafından da oylanır. Katılımcı firmalar tarafından İnternet üzerinden verilecek oylar, jüri değerlendirmesinin 1. aşamasında 14. oy olarak dikkate alınır.

Her katılımcı firmanın bir (1) oy kullanma hakkı vardır. Oy kullanmabilmek için kayıt aşamasında alınan Katılım Şifresi ile çevrimiçi olmak gerekmektedir.

Katılan işler görselleri ile birlikte katıldıkları kategori başlığı altında www.kirmiziodulleri.com İnternet sitesinde yayınlanır. Oylama açıldıktan sonra katılımcı firma Katılım Şifresi ile çevrimiçi olarak oyunu kullanır. İnternet oylamasının açıldığı www.kirmizidulleri.com İnternet sitesinden ve katılımcı firmalardan, formu dolduran kişiye gönderilecek e-posta ile duyurulur.

İnternet oylaması süresi dolduktan sonra oy kullanmamış veya eksik kullanmış katılımcı firmalar çevrimdışı oy kullanamazlar, oy kullanma haklarını talep edemezler.

İnternet üzerinden verilen oyların mutlak çoğunluğu jüri değerlendirme toplantısının birinci aşamasında 1 (bir) oy değerinde kabul edilir.

Katrılımcı firmalar İnternet üzerinden “Evet – Hayır” oylaması yaparlar. Her iş için kullanılmış oy adedinin mutlak çoğunluğu o oyun içeriğini belirler. Örneğin, bir iş için 100 oy kullanılmış ve bunların 51 tanesi “Evet” oyu, 49 tanesi “Hayır” oyu ise, bu iş için İnternet oyu “Evet” olarak kabul edilir.

Katılımcı firmalar kendi işlerine oy veremezler.

İnsan Hakları Özel Ödülü
Toplam 36 ödül verilecek gecede. Bu sene Hürriyet’in 60. yılını kutluyor olması sebebiyle yine 60. yılını kutlayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili de bir ödül verilmesi kararlaştırılmış. Bu kategori özel bir ödül olduğu için profesyonel reklam yaratıcılarının bireysel katılımına açık. (Öğrenciler Kırmızı Kalem’de yarıştığı için bu alana aday iş gönderemiyor).

4 Şubat 2008 Pazartesi gece yarısına kadar İnsan Hakları özel ödülü için aday işinizi buradan internet üzerinden kaydedebilirsiniz.

Bakalım bu yıl hangi işler ödül alacak?