Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

19. Yüzyıl Modasında Günümüzün Teknolojik Oyuncakları

19. Yüzyıl Modasında Günümüzün Teknolojik Oyuncakları

Fotoğrafçı Qingjian Meng, hayatımızın demirbaşı olan teknolojik ürünleri 19. yüzyılın modasıyla buluştu.

Los Angeles merkezli fotoğrafçı Qingjian Meng, Gold Rush isimli son çalışmasında 19. yüzyılın insanlarıyla 21. yüzyılın teknolojisini buluşturdu. Artık elimizden kolumuzda düşürmeye kıyamadığımız elektronik aletler o günlerin dokusuyla bakıldığında tam anlamıyla eğreti kalıyor. Bu ikilem arasında ise teknolojik gelişmelerin hızını ve ivmesini görebiliyoruz.

İlk telefon görüşmesinin 1876‘da yapıldığını, ilk fonsiyonel ampülün 1878‘de kullanıldığını göz önüne alacak olursak 200 yıl içerisinde insanlığın geldiği noktayı da algılayabiliyoruz. Qingjian Meng de bu çarpıklığı yarattığı tezatla açıklamayı tercih ediyor. Çünkü özellikle sanayi devrimi sonrasında yaşanan üretim ve tüketim dinamikleri de insanlığın ve dünyanın yok gelişme ve yok olma katsayılarını gözle görülür şekilde artırıyor.

Görsel: Qingjian Meng