Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı
10 Kadından 7’si Eşinden ve Ailesinden İzin Almadan Çalışamıyor

10 Kadından 7’si Eşinden ve Ailesinden İzin Almadan Çalışamıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırma, kadınların toplumun her alanında maruz kaldığı ayrımcılığa verilerle ışık tutuyor.

Ekonomik, siyasi, kültürel ya da toplumsal alanlarda cinsiyet eşitsizliği birçok açıdan kadınların günlük yaşamlarını etkiliyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ancak kadınların iş hayatına katılımı, aile baskısı, eşitliği korumaya yönelik yasaların ve kadına şiddete karşı uygulanan cezaların yetersizliği gibi hayatı etkileyen konulara sadece özel günlerde dikkat çekmek yeterli değil. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması verilerinden elde edilen sonuçlara göre de bu toplumsal sorunun sonuçları gündelik hayatta kadınların karşısına çıkıyor.

Rapora göre dünyada kadınlar üzerinde en az salgın kadar sıkıntı yaratan ve evrensel alanda çözüm aranan konu toplumsal cinsiyet eşitsizliği oldu. 1-4 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada kadınlar ekonomik özgürlükleri olmadığı için gerek ev içi gerekse de ev dışı konularda karar verici olamıyor. Eşitlikçi ve kapsayıcı toplumsal bir düzen için ise yasaların yetersiz veya uygulanmıyor olması sorunun kaynağını oluşturuyor.

Kadınların ekonomik açıdan bağımsız olmamaları en büyük sorun

Araştırmadan elde edilen sonuçlara her 10 kadından 7’si ailesinden izin almadan çalışamadığını belirtiyor. Çalışma hayatında olan kadınlar da erkeklerle eşit haklara sahip olmadığını düşünüyor. Kadınların iş hayatında ayrımcılığa kaldığı baskın bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Ankete katılan erkeklerin yüzde 52’si kadınların ise ise 65’i kadınların işe alımda ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor. Benzer şekilde kadınların yüzde 55’i aynı iş için erkeklerden daha az ücret aldığını düşünüyor.

ipsos

Kadınlar da erkekler de kadına yönelik şiddetin cezasız kaldığını düşünüyor

Toplumsal ve kültürel önyargılar, medyanın tutumu, iş hayatına katılımda fırsat eşitsizliği, ev içi sorumlulukların paylaşılmaması gibi gündelik hayatta karşılaşılan sorunların temelinde hukuki bir boyut var.

Kadına yönelik şiddetin cezasız kalması hiç kuşkusuz yaşanan zorlukların en önemlisi. İstatistikler de bu durumu doğruluyor. Kadınların yüzde 84’ü kadına yönelik şiddetin cezasız kaldığını söylerken erkeklerin bu soruya verdikleri cevapta oran biraz düşük olsa da ortalama 10 erkekten 7’si kadına yönelik şiddetin cezasız kaldığı görüşünde.

ipsos

Toplumun  yüzde 85’i yasaların yetersiz diyor

Türkiye’de kadınlara ve erkeklere toplumda eşit davranılmadığı algısı cinsiyetten bağımsız kabullenilmiş gerçeklik. Toplumun yüzde 70’i kadın-erkek eşitliğini korumaya yönelik yasaların mevcut olmadığını düşünüyor. Mevcut yasaların da uygulanmaması bu konudaki diğer önemli engel. Tabii sadece yasalar değil. Kültürel önyargılar, siyasetçilerin ve medyanın bu konuyu yeterince ön plana çıkarmaması da toplumun geneli tarafından bir sorun olarak gösteriliyor.

Toplumun sadece beşte biri kadın ve erkeklere eşit davranıldığını düşünüyor. Gerek toplumsal hayatta gerekse iş hayatında kadın-erkek eşitliğinin olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 50’lilere varıyor ve bu konuda kadınların da erkeklerin de görüşü benzer seviyede karşımıza çıkıyor.

Araştırmanın tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Görsel: Ipsos 1 2