Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Zombie, Zombie’nin “The Thing” Sitayişi Video

Zombie, Zombie’nin “The Thing” Sitayişi Video

Carpenter’ın nefis filmi The Thing’in stop motion tekniğiyle yeniden yapılmış kısa versiyonu. Zombie Zombie adlı grubun videosu olarak yapılmış.

Title : Driving This Road Until Death Sets You Free
Director : Simon Gesrel and Xavier Ehretsmann
Music : Zombie, zombie, Versatile Rec.

Videonun yük-çöz versiyonu burada.