Yolsuzluk Bir İnsan Olsaydı Neye Benzerdi?

Ogilvy ve Forbes Brazil’in ses getirecek yeni projesi yolsuzlukları sembolize etmek adına hayali bir karakter yarattı, karşınızda Mr. Ric Brazil!