Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Gerçek CEO'larla İnternetin Geleceği ve Girişimcilik Üzerine Sohbet [SXSW 2015]

ABD'de internetin geleceği ve girişim ekosistemlerini konu alan "Pardon the Disruption: Steve Case on Entrepreneurs" ve "What It Really Takes to Win in Business" oturumlarından notlar.

Amerikan ekonomisinin canlılığını yitirmeme hedefi ve festivalin ciddi oranda girişimci ve yatırımcının dikkatini çekmesiyle SXSW girişim ekosistemini deşen oturumlara yer vermeye dikkat ediyor.

Bu yazıda ABD'nin en tanınmış girişimcileri olmaları dışında zamanla farklı sıfatlar da edinmiş Steve Case, Jack Welch ve Gary Vaynerchuk'ın bazı görüşlerinden bahsedeceğiz.

Pardon the Disruption: Steve Case on Entrepreneurs

View image | gettyimages.com

ABD'nin en yetkin girişimcilerinden sayılan, AOL'in kurucularından ve günümüzde Revolution'ın CEO'su Steve Case, internetin ABD'de kurulma süreciyle geleceğini üç ana dalgaya ayırarak anlattı. Konuya girmeden önce; yıllar önce işletme okullarından aldığı redlerden sonrasında ilk işi olan Pizza Hut'ta gün boyu pizza yiyip daha iyi pizza fikirleri peşinde koşturduğu günleri andı.

Peki bu üç ana dalga neler; neresindeydik, neresindeyiz ve nereye doğru gidiyoruz? Oldukça basit bir sınıflandırma yapıyor Case.

İlk dalga yaygın kullanım için interneti kurma sürecini kapsıyor. Buna kendisinin sonunda başarıyı yakaladığı toyluk zamanları olan AOL'i kurma süreci de dahil. O dönemde girişimcilerin devletle ilişkileri oldukça yakın; çünkü internetin yaygınlaşması için gereken bir dizi izin ve düzenleme beraber çalışmayı gerektiriyor.

İkinci dalga ise kurulan internete hizmet, ürün geliştirme aşaması. Facebook, Twitter vb. gibi sosyal medya ağlarının gelişimi bu aşamaya dahil edilebilir. Temel kaygı ürünün kendisi üzerine düşünmek. Bu esnada devletin internetin gelişimindeki rolü daha arka planda kalıyor.

Case'e göre üçüncü dalgaya, yani bozulma sürecine giriyoruz. İletişimde, medyada, e-ticarette başlayan bozulmaların dışında eğitim, sağlık, enerji gibi pek çok konu başlığını yeniden gözden geçmemiz gerekecek. Bunun nedeniyse çeşitli konularda savunucular ve saldıranlar ekseninde kutuplaşmaların başlaması. Bu aşamada devletin varlığı yeniden önem kazanıyor.

Manzara böyle olunca Steve Case; geleceğin trendleri sorusu karşısında ezberlenmiş 'drone'lar, giyilebilirler, şeylerin interneti (IoT) ve büyük veri kavramlarını bir kenara bırakarak gelecek için daha farklı eğilimlere işaret ediyor. Bunlar;


1- Herkes için kapital: Kitle fonlaması hareketini ve girişimciliği ülke çapında eşit seviyeye getirme hamlesi olan JOBS Act yasasından bahsediyor Case. 2012'den bu yana ekosistemde ciddi bir canlılık olsa da küçük çaplı girişimlerin yasanın imkanlarından yararlanması için 2016'nın başları işaret ediliyor.

2- Ortaklıkların önemi: Case geçmişine dönüp baktığında "iş birliklerine/ortaklıklara daha önem vermeliydim" öz eleştirisinde bulunuyor; fakat ortaklıkların özellikle bozulmanın olduğu bir dönemde daha kıymete bineceğinin altını çiziyor.

3- Kar yerine sosyal etki yaratan amacın peşinde koşmak: Geçmişteki kar esaslı düşünme kafasının çoktan bittiğini bir kez daha gördüğümüz bu eğilim kapsamında girişimleri bir araya getiren bir dizi etkinliğe de değinildi. Artık sosyal etki yaratan amaç ve kar birlikteliği ticaretin ana çarkını oluşturuyor.

4- Bölgesel ve küresel girişimciliğin artması: Case ülkenin tüm şehirlerinde merkezler kurarak girişimciliği teşvik etme planlarını ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Rahat rahat "başarılı bir girişimci olmak için Zuckerberg gibi Harvard mezunu olmaya gerek yok" cümlesinin kurulabileceği bir ABD hayal ediyor. Bu hareketin küresele de sıçrayacağını düşünüyor.

Kitleleri harekete geçirmek ve fark yaratmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünen Case, konuşmasında girişimciliği canlandırma amaçlı kar amacı gütmeyen kuruluş UP Global'a da değindi.

What It Really Takes to Win in Business

Yazar Suzy Welch'in moderatörlüğünü yaptığı bu oturumda General Electric eski CEO'su ve JWMI kurucusu Jack Welch ile VaynerMedia ve VaynerRSE kurucularından Gary Vaynerchuk girişimcilikte dikkat edilmesi gerekenleri konuştu.

Jack Welch'in bahsettikleri;

- Welch'e göre "girişimci olmak istiyorum" diyerek yola çıkılmaz. Eşsiz bir fikrin varsa girişimci olursun.

- Ekibinin akıllı, enerjik, tutkulu ve istekli kişilerden oluşmasına dikkat etmelisin. Ona göre girişimcilikte en iyi takım kazanıyor. Zeka-çok çalışma-şans sıralamasında ise zekayı ön plana çıkaran Welch, çok çalışma ve şansı eş seviyede tutuyor.

- İş hayatındaki en büyük hatası iş fikri için sayılara çok kafa yorması, kültürü ise geri planda bırakması.

- Beraber çalıştıklarını önemsemek, onlara bonkör davranmak ise en çok önemsediği konu. Zor durumda olan kimseye kötü davranmayın, verdiği en temel tavsiyelerden.

- Çalışma süreleri boyunca çalışanlarına geri bildirim vermeyi önemsiyor. Bu çalışanların en temel hakkı.

- Kendini beğenmişlik (iş hayatında takınılabilecek) en kötü özellik.

- İş yaşam dengesi diye bir şey yok. Ona göre sadece yapılan seçimler ve onlarla gelişen süreçlerle beraberinde gelen bürokrasi var.

- Günümüzde hangi girişimlerin yükseleceği üzerinde değerlendirme yapamıyor; çünkü bu değerlendirmenin satın alanın gözüne bağlı olduğunu düşünüyor.


- Fakat 20'li yaşlarda olsa biyoteknoloji sektörüne girebileceğini söylüyor. Sektörün gerçek cevapları barındırması ve fon seçeneklerinin kolay ve çeşitli olması verdiği nedenler arasında.

- Akıl hocası olarak belli birini görmüyor; çünkü ona göre herkes akıl hocası olarak alınabilir.

- Business Insider, The Journal, The NY Post takip ettiği yayınlardan.

- Aldığı en iyi tavsiye "kendin ol". Son sözleri de "her şeyi önemseyin ve kendiniz olun".


Gary Vaynerchuk'ın bahsettikleri;

- İnternetin herkese şans tanıdığının olumlu tarafından bahsederken girişimcilik adına çok fazla aynı fikrin piyasada olmasını sıkıntı olarak gösteriyor.

- Kendinin farkında olan ve İK birimiyle uyumlu olabilen kişilerin en iyi ekibi yaratabileceğini düşünüyor.

- İş hayatında yaptığı  en büyük hata olarak bazen fazla sabırlı olmasını gösteriyor.

- Zeka- çok çalışma-şans için önem sıralaması: 1- çok çalışma 2- zeka 3- şans

- Ona göre sakınılması gereken özellik ikiyüzlülük.

- Çalışanlarını olabilecek en kötü ihtimallerden korumak da patron olarak en önemsediği görevi.

- Günümüzde hangi girişimlerin yükseleceği üzerine değerlendirme için zaman dilimlerine göre düşünmek gerektiğini söylüyor.


- 20'li yaşlarında olsa Nike gibi ikonlaşmış bir tüketim markası yaratmak isteyebileceğini düşünüyor.

- İnsanların fikrini değiştirme hevesinin önemine işaret ediyor. Bu yatırımcıların da kendisinde en sevdiği özellik.

- Akıl hocası olarak pazarın ta kendisini alıyor.

- Babasının seçimlerine bağlı kalmanın önemiyle ilgili sözü aldığı en iyi tavsiye.

- Temel tavsiyesi ise "kendinizin farkında olun" ve "empati duyun". 

| TEKNOLOJİ


Bigumigu Yazarı
Bunlar da ilginizi çekebilir
REKLAM